מנדלביום

מנדלביום (Md)

יסוד כימי בעל המספר האטומי 101
מספר אטומי101
מסה אטומי258
מספר מסה244
קבוצה
מחזור7
חסוםf
פרוטון101 p+
נייטרון143 n0
אלקטרון101 e-
Animated מודל האטום של בוהר of Md (מנדלביום)

תכונה פיזיקלית

רדיוס אטומי
נפח מולרי
רדיוס קוולנטי
173 pm
Metallic Radius
רדיוס יוני
109.5 pm
Crystal Radius
123.5 pm
רדיוס ואן דר ואלס
246 pm
צפיפות
10.3 g/cm³

תכונה כימית

אנרגיה
proton affinity
זיקה אלקטרונית
אנרגיה ליינון
אנרגיה ליינון of Md (מנדלביום)
אנתלפיית אידוי
enthalpy of fusion
אנתלפיית התהוות סטנדרטית
אלקטרון
קליפת אלקטרונים2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
מודל האטום של בוהר: Md (מנדלביום)
אלקטרון ערכיות2
מבנה לואיס: Md (מנדלביום)
מבנה אלקטרונים[Rn] 5f13 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f13 7s2
Enhanced מודל האטום של בוהר of Md (מנדלביום)
Orbital Diagram of Md (מנדלביום)
דרגת חמצון2, 3
אלקטרושליליות
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
פאזת החומרמוצק
gaseous state of matter
נקודת רתיחה
נקודת התכה
1,100.15 K
critical pressure
critical temperature
נקודה משולשת
appearance
צבע
ללא צבע
appearance
מקדם שבירה
תכונה של חומר
מוליכות חום
התפשטות תרמית
קיבול חום מולרי
קיבול חום סגולי
יחס קיבולי החום
electrical properties
type
מוליכות חשמלית סגולית
התנגדות חשמלית סגולית
מוליכות-על
מגנטיות
type
סוספטיביליות מגנטית (Mass)
סוספטיביליות מגנטית (Molar)
סוספטיביליות מגנטית (Volume)
סדר מגנטי
טמפרטורת קירי
Néel temperature
מבנה
מבנה גבישי ()
פרמטר סריג
Lattice Angles
תכונה מכנית של חומר
קשיות
מודול הנפח
מודול הגזירה
מודול יאנג
מקדם פואסון
מהירות הקול
מיון
קטגוריהאקטינידים, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number45
Mendeleev Number38
Pettifor Number36
Geochemical Class
סיווג גולדשמידטsynthetic

other

Gas Basicity
פולריזביליות
109 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
חתך פעולה
Neutron Mass Absorption
מספר קוונטי2F7/2
חבורת סימטריות מרחבית ()

Isotopes of Mendelevium

איזוטופים יציבים0
איזוטופים לא יציבים19
Natural Isotopes0

244Md

מספר מסה244
מספר הנייטרונים143
משקל אטומי
244.081157 ± 0.000402 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
0.36 ± 0.14 s
ספין3
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2020
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)14%

245Md

מספר מסה245
מספר הנייטרונים144
משקל אטומי
245.080864 ± 0.000279 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
0.38 ± 0.1 s
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1996
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

246Md

מספר מסה246
מספר הנייטרונים145
משקל אטומי
246.081713 ± 0.000279 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
0.92 ± 0.18 s
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1996
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)100%

247Md

מספר מסה247
מספר הנייטרונים146
משקל אטומי
247.08152 ± 0.000223 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
1.19 ± 0.09 s
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1981
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.1%

248Md

מספר מסה248
מספר הנייטרונים147
משקל אטומי
248.082607 ± 0.000198 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
7 ± 3 s
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1973
זוגיות

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%
α (α emission)20%
β+ SF (β+-delayed fission)0.05%

249Md

מספר מסה249
מספר הנייטרונים148
משקל אטומי
249.082857155 ± 0.000176516 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
25.6 ± 0.9 s
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1973
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

250Md

מספר מסה250
מספר הנייטרונים149
משקל אטומי
250.084164934 ± 0.000097606 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
54 ± 4 s
ספין2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1973
זוגיות-

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
β+ SF (β+-delayed fission)0.026%

251Md

מספר מסה251
מספר הנייטרונים150
משקל אטומי
251.084774287 ± 0.00002031 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
4.21 ± 0.23 m
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1973
זוגיות-

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)10%

252Md

מספר מסה252
מספר הנייטרונים151
משקל אטומי
252.086385 ± 0.000098 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
2.3 ± 0.8 m
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1973
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

253Md

מספר מסה253
מספר הנייטרונים152
משקל אטומי
253.087143 ± 0.000034 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
12 ± 8 m
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1992
זוגיות-

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.7%

254Md

מספר מסה254
מספר הנייטרונים153
משקל אטומי
254.08959 ± 0.000107 Da
g-factor
0
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
10 ± 3 m
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1970
זוגיות-

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

255Md

מספר מסה255
מספר הנייטרונים154
משקל אטומי
255.091081702 ± 0.000005976 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
27 ± 2 m
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1958
זוגיות-

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)

256Md

מספר מסה256
מספר הנייטרונים155
משקל אטומי
256.093888 ± 0.000133 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
77.7 ± 1.8 m
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1955
זוגיות-

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.8%
α (α emission)9.2%
SF (spontaneous fission)3%

257Md

מספר מסה257
מספר הנייטרונים156
משקל אטומי
257.095537343 ± 0.000001683 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
5.52 ± 0.05 h
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1965
זוגיות-

decay modeעוצמה
ϵ (electron capture)85%
α (α emission)15%
SF (spontaneous fission)

258Md

מספר מסה258
מספר הנייטרונים157
משקל אטומי
258.098433634 ± 0.000003729 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
51.59 ± 0.29 d
ספין8
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1970
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.0015%
β (β decay)0.0015%

259Md

מספר מסה259
מספר הנייטרונים158
משקל אטומי
259.100445 ± 0.000108 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
1.6 ± 0.06 h
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1982
זוגיות-

decay modeעוצמה
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

260Md

מספר מסה260
מספר הנייטרונים159
משקל אטומי
260.10365 ± 0.000339 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
27.8 ± 0.8 d
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1989
זוגיות

decay modeעוצמה
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)5%
ϵ (electron capture)5%
β (β decay)3.5%

261Md

מספר מסה261
מספר הנייטרונים160
משקל אטומי
261.105828 ± 0.000546 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)

262Md

מספר מסה262
מספר הנייטרונים161
משקל אטומי
262.109144 ± 0.000481 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות

decay modeעוצמה
SF (spontaneous fission)
α (α emission)
Electron shell 101 Mendelevium

היסטוריה

מגלה או ממציאG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
מקום גילויUnited States
תאריך גילוי או המצאה1955
אטימולוגיהNamed in honor of the scientist Dmitri Ivanovitch Mendeleyev, who devised the periodic table.
הגייהmen-deh-LEE-vi-em (אנגלית)

מקור

שכיחות
Abundance in Earth's crust
natural abundance (אוקיינוס)
natural abundance (גוף האדם)
0 %
natural abundance (מטאורואיד)
0 %
natural abundance (השמש)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants