Mendelew

Mendelew (Md)

101. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa101
Masa atomowa258
liczba masowa244
Grupa
Okres7
Blokf
Protony101 p+
Neutrony143 n0
Elektrony101 e-
Animated Model atomu Bohra of Md (Mendelew)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
173 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
109,5 pm
Crystal Radius
123,5 pm
promień van der Waalsa
246 pm
gęstość
10,3 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Md (Mendelew)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
Model atomu Bohra: Md (Mendelew)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Md (Mendelew)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f13 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Md (Mendelew)
Orbital Diagram of Md (Mendelew)
stopień utlenienia2, 3
elektroujemność
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
1 100,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaAktynowce, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number45
Mendeleev Number38
Pettifor Number36
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
109 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe2F7/2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Mendelevium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy19
Radioactive Isotopes19

244Md

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
244,081157 ± 0,000402 Da
liczba masowa244
g-factor
czas połowicznego rozpadu
0,36 ± 0,14 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2020
parzystość+

244Md Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ SF (β+-delayed fission)14%

245Md

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
245,080864 ± 0,000279 Da
liczba masowa245
g-factor
czas połowicznego rozpadu
0,38 ± 0,1 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość-

245Md Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

246Md

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
246,081713 ± 0,000279 Da
liczba masowa246
g-factor
czas połowicznego rozpadu
0,92 ± 0,18 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość-

246Md Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

247Md

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
247,08152 ± 0,000223 Da
liczba masowa247
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,19 ± 0,09 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość-

247Md Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.1%

248Md

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
248,082607 ± 0,000198 Da
liczba masowa248
g-factor
czas połowicznego rozpadu
7 ± 3 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość

248Md Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%
α (α emission)20%
β+ SF (β+-delayed fission)0.05%

249Md

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
249,082857155 ± 0,000176516 Da
liczba masowa249
g-factor
czas połowicznego rozpadu
25,6 ± 0,9 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

249Md Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

250Md

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
250,084164934 ± 0,000097606 Da
liczba masowa250
g-factor
czas połowicznego rozpadu
54 ± 4 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

250Md Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
β+ SF (β+-delayed fission)0.026%

251Md

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
251,084774287 ± 0,00002031 Da
liczba masowa251
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,21 ± 0,23 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

251Md Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)10%

252Md

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
252,086385 ± 0,000098 Da
liczba masowa252
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,3 ± 0,8 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość+

252Md Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

253Md

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
253,087143 ± 0,000034 Da
liczba masowa253
g-factor
czas połowicznego rozpadu
12 ± 8 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość-

253Md Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.7%

254Md

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
254,08959 ± 0,000107 Da
liczba masowa254
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
10 ± 3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość-

254Md Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

255Md

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
255,091081702 ± 0,000005976 Da
liczba masowa255
g-factor
czas połowicznego rozpadu
27 ± 2 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1958
parzystość-

255Md Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)%

256Md

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
256,093888 ± 0,000133 Da
liczba masowa256
g-factor
czas połowicznego rozpadu
77,7 ± 1,8 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość-

256Md Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.8%
α (α emission)9.2%
SF (spontaneous fission)3%

257Md

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
257,095537343 ± 0,000001683 Da
liczba masowa257
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,52 ± 0,05 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1965
parzystość-

257Md Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)85%
α (α emission)15%
SF (spontaneous fission)%

258Md

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
258,098433634 ± 0,000003729 Da
liczba masowa258
g-factor
czas połowicznego rozpadu
51,59 ± 0,29 d
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

258Md Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.0015%
β (β decay)0.0015%

259Md

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
259,100445 ± 0,000108 Da
liczba masowa259
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,6 ± 0,06 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość-

259Md Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

260Md

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
260,10365 ± 0,000339 Da
liczba masowa260
g-factor
czas połowicznego rozpadu
27,8 ± 0,8 d
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość

260Md Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)5%
ϵ (electron capture)5%
β (β decay)3.5%

261Md

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
261,105828 ± 0,000546 Da
liczba masowa261
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

261Md Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

262Md

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
262,109144 ± 0,000481 Da
liczba masowa262
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

262Md Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)%
α (α emission)%
Electron shell 101 Mendelevium

historia

odkrywca lub wynalazcaG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia1955
etymologiaNamed in honor of the scientist Dmitri Ivanovitch Mendeleyev, who devised the periodic table.
wymowamen-deh-LEE-vi-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants