Mendelew

Mendelew (Md)

101. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa101
Masa atomowa258
liczba masowa244
Grupa
Okres7
Blokf
proton101 p+
neutron143 n0
elektron101 e-
Animated Model atomu Bohra of Md (Mendelew)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
173 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
109,5 pm
Crystal Radius
123,5 pm
promień van der Waalsa
246 pm
gęstość
10,3 g/cm³

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Md (Mendelew)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
Model atomu Bohra: Md (Mendelew)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Md (Mendelew)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f13 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f13 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Md (Mendelew)
Orbital Diagram of Md (Mendelew)
stopień utlenienia2, 3
elektroujemność
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
1 100,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaAktynowce, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number45
Mendeleev Number38
Pettifor Number36
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
109 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe2F7/2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Mendelevium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy19
Natural Isotopes0

244Md

liczba masowa244
liczba neutronów143
względna masa atomowa
244,081157 ± 0,000402 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
0,36 ± 0,14 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2020
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)14%

245Md

liczba masowa245
liczba neutronów144
względna masa atomowa
245,080864 ± 0,000279 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
0,38 ± 0,1 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

246Md

liczba masowa246
liczba neutronów145
względna masa atomowa
246,081713 ± 0,000279 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
0,92 ± 0,18 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

247Md

liczba masowa247
liczba neutronów146
względna masa atomowa
247,08152 ± 0,000223 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,19 ± 0,09 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.1%

248Md

liczba masowa248
liczba neutronów147
względna masa atomowa
248,082607 ± 0,000198 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7 ± 3 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%
α (α emission)20%
β+ SF (β+-delayed fission)0.05%

249Md

liczba masowa249
liczba neutronów148
względna masa atomowa
249,082857155 ± 0,000176516 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
25,6 ± 0,9 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

250Md

liczba masowa250
liczba neutronów149
względna masa atomowa
250,084164934 ± 0,000097606 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
54 ± 4 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
β+ SF (β+-delayed fission)0.026%

251Md

liczba masowa251
liczba neutronów150
względna masa atomowa
251,084774287 ± 0,00002031 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,21 ± 0,23 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)10%

252Md

liczba masowa252
liczba neutronów151
względna masa atomowa
252,086385 ± 0,000098 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,3 ± 0,8 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

253Md

liczba masowa253
liczba neutronów152
względna masa atomowa
253,087143 ± 0,000034 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12 ± 8 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.7%

254Md

liczba masowa254
liczba neutronów153
względna masa atomowa
254,08959 ± 0,000107 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10 ± 3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

255Md

liczba masowa255
liczba neutronów154
względna masa atomowa
255,091081702 ± 0,000005976 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
27 ± 2 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1958
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)

256Md

liczba masowa256
liczba neutronów155
względna masa atomowa
256,093888 ± 0,000133 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
77,7 ± 1,8 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.8%
α (α emission)9.2%
SF (spontaneous fission)3%

257Md

liczba masowa257
liczba neutronów156
względna masa atomowa
257,095537343 ± 0,000001683 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,52 ± 0,05 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1965
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)85%
α (α emission)15%
SF (spontaneous fission)

258Md

liczba masowa258
liczba neutronów157
względna masa atomowa
258,098433634 ± 0,000003729 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
51,59 ± 0,29 d
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.0015%
β (β decay)0.0015%

259Md

liczba masowa259
liczba neutronów158
względna masa atomowa
259,100445 ± 0,000108 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,6 ± 0,06 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

260Md

liczba masowa260
liczba neutronów159
względna masa atomowa
260,10365 ± 0,000339 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
27,8 ± 0,8 d
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)5%
ϵ (electron capture)5%
β (β decay)3.5%

261Md

liczba masowa261
liczba neutronów160
względna masa atomowa
261,105828 ± 0,000546 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

262Md

liczba masowa262
liczba neutronów161
względna masa atomowa
262,109144 ± 0,000481 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)
α (α emission)
Electron shell 101 Mendelevium

historia

odkrywca lub wynalazcaG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia1955
etymologiaNamed in honor of the scientist Dmitri Ivanovitch Mendeleyev, who devised the periodic table.
wymowamen-deh-LEE-vi-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants