Mangan

Mangan (Mn)

chemický prvek s atomovým číslem 25
Atomové číslo25
Atomová hmotnost54.938044
Nukleonové číslo55
Skupina7
Perioda4
Blokd
proton25 p+
neutron30 n0
elektron25 e-
Animated Bohrův model atomu of Mn (Mangan)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
140 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
119 pm
Metallic Radius
118 pm
iontový poloměr
66 pm
Crystal Radius
80 pm
Van der Waalsův poloměr
205 pm
hustota
7,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Mangan0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
797,3 kJ/mol
Elektronová afinita
Ionizační energie
7,434018 eV/particle
Ionizační energie of Mn (Mangan)
měrné skupenské teplo varu
221 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
13,4 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
283,3 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 13, 2
Bohrův model atomu: Mn (Mangan)
Valenční elektron2
Lewis structure: Mn (Mangan)
elektronová konfigurace[Ar] 3d5 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2
Enhanced Bohrův model atomu of Mn (Mangan)
Orbital Diagram of Mn (Mangan)
Oxidační číslo-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
elektronegativita
1.55
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
2 334,15 K
Teplota tání
1 519,15 K
critical pressure
critical temperature
4 325,15 K
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledsilvery metallic
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
0,0000217 1/K
Molární tepelná kapacita
26,32 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,479 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
0,62 MS/m
rezistivita
0,0000016 m Ω
supravodivost
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,000000121 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,0000000066475 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,00090387
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
100 K
struktura
Krystalografická soustavaKubická prostorově centrovaná (CUB)
lattice constant
8,89 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
6 MPa
stlačitelnost
120 GPa
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
198 GPa
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
5 150 m/s
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number72
Mendeleev Number55
Pettifor Number60
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsiderophile

ostatní

Gas Basicity
774,4 kJ/mol
Polarizovatelnost
68 ± 9 a₀
C6 Dispersion Coefficient
552 a₀
allotrope
Účinný průřez
13,3
Neutron Mass Absorption
0,0083
kvantové číslo6S5/2
space group217 (I_43m)

Izotopy manganu

Stabilní izotopy1
Nestabilní izotopy30
Natural Isotopes1

43Mn

Nukleonové číslo43
neutronové číslo18
relativní atomová hmotnost
43,018647 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

44Mn

Nukleonové číslo44
neutronové číslo19
relativní atomová hmotnost
44,008009 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

45Mn

Nukleonové číslo45
neutronové číslo20
relativní atomová hmotnost
44,994654 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

46Mn

Nukleonové číslo46
neutronové číslo21
relativní atomová hmotnost
45,986669 ± 0,000093 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
36,2 ± 0,4 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)57%
2p (2-proton emission)18%
β+α (β+-delayed α emission)

47Mn

Nukleonové číslo47
neutronové číslo22
relativní atomová hmotnost
46,975774 ± 0,000034 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
88 ± 1,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

48Mn

Nukleonové číslo48
neutronové číslo23
relativní atomová hmotnost
47,96854876 ± 0,000007191 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
158,1 ± 2,2 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.28%
β+α (β+-delayed α emission)6%

49Mn

Nukleonové číslo49
neutronové číslo24
relativní atomová hmotnost
48,95961335 ± 0,000002377 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
382 ± 7 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Mn

Nukleonové číslo50
neutronové číslo25
relativní atomová hmotnost
49,954238157 ± 0,000000123 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
283,21 ± 0,07 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1952
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

51Mn

Nukleonové číslo51
neutronové číslo26
relativní atomová hmotnost
50,94820877 ± 0,000000326 Da
g-factor
1,43 ± 0,0016
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
45,81 ± 0,21 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,41 ± 0,08
datum objevu1938
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

52Mn

Nukleonové číslo52
neutronové číslo27
relativní atomová hmotnost
51,94555909 ± 0,000000138 Da
g-factor
0,51036666666667 ± 0,0002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,591 ± 0,003 d
spin6
nuclear quadrupole moment
0,5 ± 0,07
datum objevu1938
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

53Mn

Nukleonové číslo53
neutronové číslo28
relativní atomová hmotnost
52,941287497 ± 0,000000371 Da
g-factor
1,438 ± 0,0014285714285714
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,7 ± 0,4 My
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,17 ± 0,03
datum objevu1955
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

54Mn

Nukleonové číslo54
neutronové číslo29
relativní atomová hmotnost
53,940355772 ± 0,00000108 Da
g-factor
1,099 ± 0,001
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
312,081 ± 0,032 d
spin3
nuclear quadrupole moment
0,37 ± 0,03
datum objevu1938
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%
β (β decay)0.93%
e+ (positron emission)1.28%

55Mn

Nukleonové číslo55
neutronové číslo30
relativní atomová hmotnost
54,93804304 ± 0,000000279 Da
g-factor
natural abundance
100
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,01
datum objevu1923
Narušení P-symetrie-

56Mn

Nukleonové číslo56
neutronové číslo31
relativní atomová hmotnost
55,938902816 ± 0,000000314 Da
g-factor
1,08 ± 0,00066666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,5789 ± 0,0001 h
spin3
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,08
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

57Mn

Nukleonové číslo57
neutronové číslo32
relativní atomová hmotnost
56,938285944 ± 0,000001615 Da
g-factor
1,3924 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
85,4 ± 1,8 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,37 ± 0,03
datum objevu1954
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

58Mn

Nukleonové číslo58
neutronové číslo33
relativní atomová hmotnost
57,940066643 ± 0,0000029 Da
g-factor
2,623 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3 ± 0,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
0,03 ± 0,08
datum objevu1961
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

59Mn

Nukleonové číslo59
neutronové číslo34
relativní atomová hmotnost
58,940391111 ± 0,0000025 Da
g-factor
1,3976 ± 0,0012
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,59 ± 0,05 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,34 ± 0,03
datum objevu1976
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

60Mn

Nukleonové číslo60
neutronové číslo35
relativní atomová hmotnost
59,943136574 ± 0,0000025 Da
g-factor
2,488 ± 0,007
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
280 ± 20 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
datum objevu1978
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

61Mn

Nukleonové číslo61
neutronové číslo36
relativní atomová hmotnost
60,944452541 ± 0,0000025 Da
g-factor
1,4132 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
709 ± 8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,36 ± 0,03
datum objevu1980
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

62Mn

Nukleonové číslo62
neutronové číslo37
relativní atomová hmotnost
61,947907384 ± 0,000007023 Da
g-factor
2,384 ± 0,007
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
92 ± 13 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
datum objevu1983
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

63Mn

Nukleonové číslo63
neutronové číslo38
relativní atomová hmotnost
62,949664672 ± 0,000004 Da
g-factor
1,3756 ± 0,0012
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
275 ± 4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,04
datum objevu1985
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

64Mn

Nukleonové číslo64
neutronové číslo39
relativní atomová hmotnost
63,953849369 ± 0,0000038 Da
g-factor
2,085 ± 0,003
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
88,8 ± 2,4 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1985
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

65Mn

Nukleonové číslo65
neutronové číslo40
relativní atomová hmotnost
64,956019749 ± 0,000004 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
91,9 ± 0,7 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1985
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.9%

66Mn

Nukleonové číslo66
neutronové číslo41
relativní atomová hmotnost
65,960546833 ± 0,000012 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
63,8 ± 0,9 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1992
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.4%
2n (2-neutron emission)

67Mn

Nukleonové číslo67
neutronové číslo42
relativní atomová hmotnost
66,96395 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
46,7 ± 2,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%
2n (2-neutron emission)

68Mn

Nukleonové číslo68
neutronové číslo43
relativní atomová hmotnost
67,968953 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
33,7 ± 1,5 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1995
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%
2n (2-neutron emission)

69Mn

Nukleonové číslo69
neutronové číslo44
relativní atomová hmotnost
68,972775 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
22,1 ± 1,6 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1995
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%
2n (2-neutron emission)

70Mn

Nukleonové číslo70
neutronové číslo45
relativní atomová hmotnost
69,978046 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
19,9 ± 1,7 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu2009
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

71Mn

Nukleonové číslo71
neutronové číslo46
relativní atomová hmotnost
70,982158 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

72Mn

Nukleonové číslo72
neutronové číslo47
relativní atomová hmotnost
71,988009 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2013
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

73Mn

Nukleonové číslo73
neutronové číslo48
relativní atomová hmotnost
72,992807 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2017
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
Manganese electrolytic and 1cm3 cube

dějiny

objevitel nebo vynálezceJohann Gahn
místo objevu/vynálezuSweden
datum objevu1774
etymologieLatin: magnes (magnet); Italian: manganese.
výslovnostMAN-ge-nees (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
950 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,0002 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0,00002 %
natural abundance (meteoroid)
0,27 %
natural abundance (Slunce)
0,001 %
Hojnost ve vesmíru
0,0008 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6043
2p3.916
2s7.2062
3d14.4718
3p12.8908
3s11.9821
4s19.7168