Μαγγανιο

Μαγγανιο (Mn)

χημικό στοιχείο με σύμβολο Mn και ατομικό αριθμό 25
Ατομικός Αριθμός25
Ατομικό βάρος54.938044
Μαζικός αριθμός55
Ομάδα7
Περίοδος4
Τομέαςd
πρωτόνιο25 p+
νετρόνιο30 n0
ηλεκτρόνιο25 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Mn (Μαγγανιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
140 pm
molar volume
covalent radius
119 pm
Metallic Radius
118 pm
ionic radius
66 pm
Crystal Radius
80 pm
Van der Waals radius
205 pm
πυκνότητα
7,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Μαγγανιο0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
797,3 kJ/mol
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
7,434018 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Mn (Μαγγανιο)
ενθαλπία εξάτμισης
221 kJ/mol
enthalpy of fusion
13,4 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
283,3 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 13, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Mn (Μαγγανιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Mn (Μαγγανιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Ar] 3d5 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Mn (Μαγγανιο)
Orbital Diagram of Mn (Μαγγανιο)
Αριθμός οξείδωσης-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ηλεκτραρνητικότητα
1.55
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
2.334,15 K
Σημείο τήξης
1.519,15 K
critical pressure
critical temperature
4.325,15 K
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνισηsilvery metallic
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
0,0000217 1/K
molar heat capacity
26,32 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,479 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
0,62 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,0000016 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typeparamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
0,000000121 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
0,0000000066475 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
0,00090387
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
100 K
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαBody Centered Cubic (CUB)
lattice constant
8,89 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
6 MPa
Συμπιεστότητα
120 GPa
shear modulus
Young's modulus
198 GPa
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
5.150 m/s
classification
ΚατηγορίαΣτοιχεία μετάπτωσης, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number72
Mendeleev Number55
Pettifor Number60
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
774,4 kJ/mol
polarizability
68 ± 9 a₀
C6 Dispersion Coefficient
552 a₀
allotrope
Neutron cross section
13,3
Neutron Mass Absorption
0,0083
Κβαντικός αριθμός6S5/2
space group217 (I_43m)

Isotopes of Manganese

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes30
Natural Isotopes1

43Mn

Μαζικός αριθμός43
αριθμός νετρονίων18
σχετική ατομική μάζα
43,018647 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)

44Mn

Μαζικός αριθμός44
αριθμός νετρονίων19
σχετική ατομική μάζα
44,008009 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)

45Mn

Μαζικός αριθμός45
αριθμός νετρονίων20
σχετική ατομική μάζα
44,994654 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)

46Mn

Μαζικός αριθμός46
αριθμός νετρονίων21
σχετική ατομική μάζα
45,986669 ± 0,000093 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
36,2 ± 0,4 ms
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)57%
2p (2-proton emission)18%
β+α (β+-delayed α emission)

47Mn

Μαζικός αριθμός47
αριθμός νετρονίων22
σχετική ατομική μάζα
46,975774 ± 0,000034 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
88 ± 1,3 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

48Mn

Μαζικός αριθμός48
αριθμός νετρονίων23
σχετική ατομική μάζα
47,96854876 ± 0,000007191 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
158,1 ± 2,2 ms
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.28%
β+α (β+-delayed α emission)6%

49Mn

Μαζικός αριθμός49
αριθμός νετρονίων24
σχετική ατομική μάζα
48,95961335 ± 0,000002377 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
382 ± 7 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Mn

Μαζικός αριθμός50
αριθμός νετρονίων25
σχετική ατομική μάζα
49,954238157 ± 0,000000123 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
283,21 ± 0,07 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1952
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

51Mn

Μαζικός αριθμός51
αριθμός νετρονίων26
σχετική ατομική μάζα
50,94820877 ± 0,000000326 Da
g-factor
1,43 ± 0,0016
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
45,81 ± 0,21 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,41 ± 0,08
ημερομηνία ανακάλυψης1938
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

52Mn

Μαζικός αριθμός52
αριθμός νετρονίων27
σχετική ατομική μάζα
51,94555909 ± 0,000000138 Da
g-factor
0,51036666666667 ± 0,0002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,591 ± 0,003 d
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
0,5 ± 0,07
ημερομηνία ανακάλυψης1938
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

53Mn

Μαζικός αριθμός53
αριθμός νετρονίων28
σχετική ατομική μάζα
52,941287497 ± 0,000000371 Da
g-factor
1,438 ± 0,0014285714285714
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,7 ± 0,4 My
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
0,17 ± 0,03
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity-

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

54Mn

Μαζικός αριθμός54
αριθμός νετρονίων29
σχετική ατομική μάζα
53,940355772 ± 0,00000108 Da
g-factor
1,099 ± 0,001
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
312,081 ± 0,032 d
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
0,37 ± 0,03
ημερομηνία ανακάλυψης1938
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%
β (β decay)0.93%
e+ (positron emission)1.28%

55Mn

Μαζικός αριθμός55
αριθμός νετρονίων30
σχετική ατομική μάζα
54,93804304 ± 0,000000279 Da
g-factor
natural abundance
100
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,01
ημερομηνία ανακάλυψης1923
parity-

56Mn

Μαζικός αριθμός56
αριθμός νετρονίων31
σχετική ατομική μάζα
55,938902816 ± 0,000000314 Da
g-factor
1,08 ± 0,00066666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,5789 ± 0,0001 h
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,08
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

57Mn

Μαζικός αριθμός57
αριθμός νετρονίων32
σχετική ατομική μάζα
56,938285944 ± 0,000001615 Da
g-factor
1,3924 ± 0,0008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
85,4 ± 1,8 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,37 ± 0,03
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

58Mn

Μαζικός αριθμός58
αριθμός νετρονίων33
σχετική ατομική μάζα
57,940066643 ± 0,0000029 Da
g-factor
2,623 ± 0,002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3 ± 0,1 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
0,03 ± 0,08
ημερομηνία ανακάλυψης1961
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

59Mn

Μαζικός αριθμός59
αριθμός νετρονίων34
σχετική ατομική μάζα
58,940391111 ± 0,0000025 Da
g-factor
1,3976 ± 0,0012
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,59 ± 0,05 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,34 ± 0,03
ημερομηνία ανακάλυψης1976
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

60Mn

Μαζικός αριθμός60
αριθμός νετρονίων35
σχετική ατομική μάζα
59,943136574 ± 0,0000025 Da
g-factor
2,488 ± 0,007
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
280 ± 20 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
ημερομηνία ανακάλυψης1978
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

61Mn

Μαζικός αριθμός61
αριθμός νετρονίων36
σχετική ατομική μάζα
60,944452541 ± 0,0000025 Da
g-factor
1,4132 ± 0,0008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
709 ± 8 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,36 ± 0,03
ημερομηνία ανακάλυψης1980
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

62Mn

Μαζικός αριθμός62
αριθμός νετρονίων37
σχετική ατομική μάζα
61,947907384 ± 0,000007023 Da
g-factor
2,384 ± 0,007
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
92 ± 13 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
ημερομηνία ανακάλυψης1983
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

63Mn

Μαζικός αριθμός63
αριθμός νετρονίων38
σχετική ατομική μάζα
62,949664672 ± 0,000004 Da
g-factor
1,3756 ± 0,0012
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
275 ± 4 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,04
ημερομηνία ανακάλυψης1985
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

64Mn

Μαζικός αριθμός64
αριθμός νετρονίων39
σχετική ατομική μάζα
63,953849369 ± 0,0000038 Da
g-factor
2,085 ± 0,003
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
88,8 ± 2,4 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1985
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

65Mn

Μαζικός αριθμός65
αριθμός νετρονίων40
σχετική ατομική μάζα
64,956019749 ± 0,000004 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
91,9 ± 0,7 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1985
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.9%

66Mn

Μαζικός αριθμός66
αριθμός νετρονίων41
σχετική ατομική μάζα
65,960546833 ± 0,000012 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
63,8 ± 0,9 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1992
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.4%
2n (2-neutron emission)

67Mn

Μαζικός αριθμός67
αριθμός νετρονίων42
σχετική ατομική μάζα
66,96395 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
46,7 ± 2,3 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%
2n (2-neutron emission)

68Mn

Μαζικός αριθμός68
αριθμός νετρονίων43
σχετική ατομική μάζα
67,968953 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
33,7 ± 1,5 ms
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1995
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%
2n (2-neutron emission)

69Mn

Μαζικός αριθμός69
αριθμός νετρονίων44
σχετική ατομική μάζα
68,972775 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
22,1 ± 1,6 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1995
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%
2n (2-neutron emission)

70Mn

Μαζικός αριθμός70
αριθμός νετρονίων45
σχετική ατομική μάζα
69,978046 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
19,9 ± 1,7 ms
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2009
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

71Mn

Μαζικός αριθμός71
αριθμός νετρονίων46
σχετική ατομική μάζα
70,982158 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

72Mn

Μαζικός αριθμός72
αριθμός νετρονίων47
σχετική ατομική μάζα
71,988009 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2013
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

73Mn

Μαζικός αριθμός73
αριθμός νετρονίων48
σχετική ατομική μάζα
72,992807 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2017
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)
Manganese electrolytic and 1cm3 cube

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόJohann Gahn
μέρος ανακάλυψηςSweden
ημερομηνία ανακάλυψης1774
ΕτυμολογίαLatin: magnes (magnet); Italian: manganese.
pronunciationMAN-ge-nees (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
950 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
0,0002 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0,00002 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,27 %
natural abundance (Ήλιος)
0,001 %
Abundance in Universe
0,0008 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6043
2p3.916
2s7.2062
3d14.4718
3p12.8908
3s11.9821
4s19.7168