მარგანეცი

მარგანეცი (Mn)

chemical element, symbol Mn and atomic number 25
Atomic Number25
Atomic Weight54.938044
mass number55
Group7
Period4
Blockd
პროტონი25 p+
ნეიტრონი30 n0
ელექტრონი25 e-
Animated ბორის მოდელი of Mn (მარგანეცი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
140 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
119 pm
Metallic Radius
118 pm
იონური რადიუსი
66 pm
Crystal Radius
80 pm
Van der Waals radius
205 pm
density
7,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: მარგანეცი0153045607590105120135150165180195210pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
797,3 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
7,434018 eV/particle
ionization energy of Mn (მარგანეცი)
აორთქლების კუთრი სითბო
221 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
13,4 kJ/mol
standard enthalpy of formation
283,3 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 13, 2
ბორის მოდელი: Mn (მარგანეცი)
valence electron2
Lewis structure: Mn (მარგანეცი)
electron configuration[Ar] 3d5 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2
Enhanced ბორის მოდელი of Mn (მარგანეცი)
Orbital Diagram of Mn (მარგანეცი)
ჟანგვის რიცხვი-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ელექტროუარყოფითობა
1.55
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2 334,15 K
Melting Point
1 519,15 K
critical pressure
critical temperature
4 325,15 K
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearancesilvery metallic
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0,0000217 1/K
molar heat capacity
26,32 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,479 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
0,62 MS/m
electrical resistivity
0,0000016 m Ω
ზეგამტარობა
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,000000121 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,0000000066475 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,00090387
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
100 K
სტრუქტურა
Crystal StructureBody Centered Cubic (CUB)
lattice constant
8,89 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
სიმტკიცე
6 MPa
bulk modulus
120 GPa
shear modulus
Young's modulus
198 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
speed of sound
5 150 m/s
კლასიფიცირება
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number72
Mendeleev Number55
Pettifor Number60
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
774,4 kJ/mol
polarizability
68 ± 9 a₀
C6 Dispersion Coefficient
552 a₀
allotrope
Neutron cross section
13,3
Neutron Mass Absorption
0,0083
quantum number6S5/2
space group217 (I_43m)

Isotopes of Manganese

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes30
Natural Isotopes1

43Mn

mass number43
neutron number18
relative atomic mass
43,018647 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)

44Mn

mass number44
neutron number19
relative atomic mass
44,008009 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)

45Mn

mass number45
neutron number20
relative atomic mass
44,994654 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)

46Mn

mass number46
neutron number21
relative atomic mass
45,986669 ± 0,000093 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
36,2 ± 0,4 ms
სპინი4
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1987
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)57%
2p (2-proton emission)18%
β+α (β+-delayed α emission)

47Mn

mass number47
neutron number22
relative atomic mass
46,975774 ± 0,000034 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
88 ± 1,3 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1987
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

48Mn

mass number48
neutron number23
relative atomic mass
47,96854876 ± 0,000007191 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
158,1 ± 2,2 ms
სპინი4
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1987
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.28%
β+α (β+-delayed α emission)6%

49Mn

mass number49
neutron number24
relative atomic mass
48,95961335 ± 0,000002377 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
382 ± 7 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1970
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Mn

mass number50
neutron number25
relative atomic mass
49,954238157 ± 0,000000123 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
283,21 ± 0,07 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1952
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

51Mn

mass number51
neutron number26
relative atomic mass
50,94820877 ± 0,000000326 Da
g-factor
1,43 ± 0,0016
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
45,81 ± 0,21 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,41 ± 0,08
აღმოჩენის თარიღი1938
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

52Mn

mass number52
neutron number27
relative atomic mass
51,94555909 ± 0,000000138 Da
g-factor
0,51036666666667 ± 0,0002
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,591 ± 0,003 d
სპინი6
nuclear quadrupole moment
0,5 ± 0,07
აღმოჩენის თარიღი1938
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

53Mn

mass number53
neutron number28
relative atomic mass
52,941287497 ± 0,000000371 Da
g-factor
1,438 ± 0,0014285714285714
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,7 ± 0,4 My
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
0,17 ± 0,03
აღმოჩენის თარიღი1955
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

54Mn

mass number54
neutron number29
relative atomic mass
53,940355772 ± 0,00000108 Da
g-factor
1,099 ± 0,001
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
312,081 ± 0,032 d
სპინი3
nuclear quadrupole moment
0,37 ± 0,03
აღმოჩენის თარიღი1938
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%
β (β decay)0.93%
e+ (positron emission)1.28%

55Mn

mass number55
neutron number30
relative atomic mass
54,93804304 ± 0,000000279 Da
g-factor
natural abundance
100
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,01
აღმოჩენის თარიღი1923
parity-

56Mn

mass number56
neutron number31
relative atomic mass
55,938902816 ± 0,000000314 Da
g-factor
1,08 ± 0,00066666666666667
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,5789 ± 0,0001 h
სპინი3
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,08
აღმოჩენის თარიღი1934
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

57Mn

mass number57
neutron number32
relative atomic mass
56,938285944 ± 0,000001615 Da
g-factor
1,3924 ± 0,0008
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
85,4 ± 1,8 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,37 ± 0,03
აღმოჩენის თარიღი1954
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

58Mn

mass number58
neutron number33
relative atomic mass
57,940066643 ± 0,0000029 Da
g-factor
2,623 ± 0,002
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3 ± 0,1 s
სპინი1
nuclear quadrupole moment
0,03 ± 0,08
აღმოჩენის თარიღი1961
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

59Mn

mass number59
neutron number34
relative atomic mass
58,940391111 ± 0,0000025 Da
g-factor
1,3976 ± 0,0012
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,59 ± 0,05 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,34 ± 0,03
აღმოჩენის თარიღი1976
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

60Mn

mass number60
neutron number35
relative atomic mass
59,943136574 ± 0,0000025 Da
g-factor
2,488 ± 0,007
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
280 ± 20 ms
სპინი1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
აღმოჩენის თარიღი1978
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

61Mn

mass number61
neutron number36
relative atomic mass
60,944452541 ± 0,0000025 Da
g-factor
1,4132 ± 0,0008
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
709 ± 8 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,36 ± 0,03
აღმოჩენის თარიღი1980
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

62Mn

mass number62
neutron number37
relative atomic mass
61,947907384 ± 0,000007023 Da
g-factor
2,384 ± 0,007
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
92 ± 13 ms
სპინი1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
აღმოჩენის თარიღი1983
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

63Mn

mass number63
neutron number38
relative atomic mass
62,949664672 ± 0,000004 Da
g-factor
1,3756 ± 0,0012
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
275 ± 4 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,04
აღმოჩენის თარიღი1985
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

64Mn

mass number64
neutron number39
relative atomic mass
63,953849369 ± 0,0000038 Da
g-factor
2,085 ± 0,003
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
88,8 ± 2,4 ms
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1985
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

65Mn

mass number65
neutron number40
relative atomic mass
64,956019749 ± 0,000004 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
91,9 ± 0,7 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1985
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.9%

66Mn

mass number66
neutron number41
relative atomic mass
65,960546833 ± 0,000012 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
63,8 ± 0,9 ms
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1992
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.4%
2n (2-neutron emission)

67Mn

mass number67
neutron number42
relative atomic mass
66,96395 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
46,7 ± 2,3 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1997
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%
2n (2-neutron emission)

68Mn

mass number68
neutron number43
relative atomic mass
67,968953 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
33,7 ± 1,5 ms
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1995
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%
2n (2-neutron emission)

69Mn

mass number69
neutron number44
relative atomic mass
68,972775 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
22,1 ± 1,6 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1995
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%
2n (2-neutron emission)

70Mn

mass number70
neutron number45
relative atomic mass
69,978046 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
19,9 ± 1,7 ms
სპინი4
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2009
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

71Mn

mass number71
neutron number46
relative atomic mass
70,982158 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2010
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

72Mn

mass number72
neutron number47
relative atomic mass
71,988009 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2013
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

73Mn

mass number73
neutron number48
relative atomic mass
72,992807 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2017
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
Manganese electrolytic and 1cm3 cube

ისტორია

აღმომჩენიJohann Gahn
location of discoverySweden
აღმოჩენის თარიღი1774
ეტიმოლოგიაLatin: magnes (magnet); Italian: manganese.
pronunciationMAN-ge-nees (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
950 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,0002 mg/L
natural abundance (human body)
0,00002 %
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,27 %
natural abundance (მზე)
0,001 %
Abundance in Universe
0,0008 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6043
2p3.916
2s7.2062
3d14.4718
3p12.8908
3s11.9821
4s19.7168