Mangan

Mangan (Mn)

25. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa25
Masa atomowa54.938044
liczba masowa55
Grupa7
Okres4
Blokd
Protony25 p+
Neutrony30 n0
Elektrony25 e-
Animated Model atomu Bohra of Mn (Mangan)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
140 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
119 pm
Metallic Radius
118 pm
Promień jonowy
66 pm
Crystal Radius
80 pm
promień van der Waalsa
205 pm
gęstość
7,3 g/cm³
energia
proton affinity
797,3 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
7,434018 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Mn (Mangan)
ciepło parowania
221 kJ/mol
ciepło topnienia
13,4 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
283,3 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 13, 2
Model atomu Bohra: Mn (Mangan)
elektron walencyjny2
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d5 4s2
Enhanced Model atomu Bohra of Mn (Mangan)
Orbital Diagram of Mn (Mangan)
stopień utlenienia-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
elektroujemność
1.55
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
2 334,15 K
Temperatura topnienia
1 519,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
4 325,15 K
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery metallic
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000217 1/K
molar heat capacity
26,32 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,479 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
0,62 MS/m
rezystywność
0,0000016 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,000000121 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,0000000066475 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,00090387
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
100 K
Structure
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (CUB)
Stała sieci krystalicznej
8,89 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
6 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
120 GPa
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
198 GPa
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
5 150 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number72
Mendeleev Number55
Pettifor Number60
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
774,4 kJ/mol
Dipole Polarizability
68 ± 9 a₀
C6 Dispersion Coefficient
552 a₀
Allotropes
Przekrój czynny
13,3
Neutron Mass Absorption
0,0083
liczby kwantowe6S5/2
grupa przestrzenna217 (I_43m)

Isotopes of Manganese

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy30
Radioactive Isotopes27

43Mn

abundancja naturalna
względna masa atomowa
43,018647 ± 0,000429 Da
liczba masowa43
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

43Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

44Mn

abundancja naturalna
względna masa atomowa
44,008009 ± 0,000322 Da
liczba masowa44
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

44Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

45Mn

abundancja naturalna
względna masa atomowa
44,994654 ± 0,000322 Da
liczba masowa45
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

45Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

46Mn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
45,986669 ± 0,000093 Da
liczba masowa46
g-factor
czas połowicznego rozpadu
36,2 ± 0,4 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość+

46Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)57%
2p (2-proton emission)18%
β+α (β+-delayed α emission)%

47Mn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
46,975774 ± 0,000034 Da
liczba masowa47
g-factor
czas połowicznego rozpadu
88 ± 1,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

47Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

48Mn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
47,96854876 ± 0,000007191 Da
liczba masowa48
g-factor
czas połowicznego rozpadu
158,1 ± 2,2 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość+

48Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.28%
β+α (β+-delayed α emission)6%

49Mn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
48,95961335 ± 0,000002377 Da
liczba masowa49
g-factor
czas połowicznego rozpadu
382 ± 7 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

49Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Mn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
49,954238157 ± 0,000000123 Da
liczba masowa50
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
283,21 ± 0,07 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość+

50Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

51Mn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
50,94820877 ± 0,000000326 Da
liczba masowa51
g-factor
1,43 ± 0,0016
czas połowicznego rozpadu
45,81 ± 0,21 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,41 ± 0,08
data odkrycia1938
parzystość-

51Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

52Mn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
51,94555909 ± 0,000000138 Da
liczba masowa52
g-factor
0,51036666666667 ± 0,0002
czas połowicznego rozpadu
5,591 ± 0,003 d
spin6
nuclear quadrupole moment
0,5 ± 0,07
data odkrycia1938
parzystość+

52Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

53Mn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
52,941287497 ± 0,000000371 Da
liczba masowa53
g-factor
1,438 ± 0,0014285714285714
czas połowicznego rozpadu
3,7 ± 0,4 My
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,17 ± 0,03
data odkrycia1955
parzystość-

53Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

54Mn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
53,940355772 ± 0,00000108 Da
liczba masowa54
g-factor
1,099 ± 0,001
czas połowicznego rozpadu
312,081 ± 0,032 d
spin3
nuclear quadrupole moment
0,37 ± 0,03
data odkrycia1938
parzystość+

54Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%
β (β decay)0.93%
e+ (positron emission)1.28%

55Mn

abundancja naturalna
100
względna masa atomowa
54,93804304 ± 0,000000279 Da
liczba masowa55
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,01
data odkrycia1923
parzystość-

56Mn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
55,938902816 ± 0,000000314 Da
liczba masowa56
g-factor
1,08 ± 0,00066666666666667
czas połowicznego rozpadu
2,5789 ± 0,0001 h
spin3
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,08
data odkrycia1934
parzystość+

56Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

57Mn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
56,938285944 ± 0,000001615 Da
liczba masowa57
g-factor
1,3924 ± 0,0008
czas połowicznego rozpadu
85,4 ± 1,8 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,37 ± 0,03
data odkrycia1954
parzystość-

57Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

58Mn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
57,940066643 ± 0,0000029 Da
liczba masowa58
g-factor
2,623 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
3 ± 0,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
0,03 ± 0,08
data odkrycia1961
parzystość+

58Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

59Mn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
58,940391111 ± 0,0000025 Da
liczba masowa59
g-factor
1,3976 ± 0,0012
czas połowicznego rozpadu
4,59 ± 0,05 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,34 ± 0,03
data odkrycia1976
parzystość-

59Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

60Mn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
59,943136574 ± 0,0000025 Da
liczba masowa60
g-factor
2,488 ± 0,007
czas połowicznego rozpadu
280 ± 20 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
data odkrycia1978
parzystość+

60Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

61Mn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
60,944452541 ± 0,0000025 Da
liczba masowa61
g-factor
1,4132 ± 0,0008
czas połowicznego rozpadu
709 ± 8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,36 ± 0,03
data odkrycia1980
parzystość-

61Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

62Mn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
61,947907384 ± 0,000007023 Da
liczba masowa62
g-factor
2,384 ± 0,007
czas połowicznego rozpadu
92 ± 13 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
data odkrycia1983
parzystość+

62Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

63Mn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
62,949664672 ± 0,000004 Da
liczba masowa63
g-factor
1,3756 ± 0,0012
czas połowicznego rozpadu
275 ± 4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,04
data odkrycia1985
parzystość-

63Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

64Mn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
63,953849369 ± 0,0000038 Da
liczba masowa64
g-factor
2,085 ± 0,003
czas połowicznego rozpadu
88,8 ± 2,4 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość+

64Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

65Mn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
64,956019749 ± 0,000004 Da
liczba masowa65
g-factor
czas połowicznego rozpadu
91,9 ± 0,7 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

65Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.9%

66Mn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
65,960546833 ± 0,000012 Da
liczba masowa66
g-factor
czas połowicznego rozpadu
63,8 ± 0,9 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość+

66Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.4%
2n (2-neutron emission)%

67Mn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
66,96395 ± 0,000215 Da
liczba masowa67
g-factor
czas połowicznego rozpadu
46,7 ± 2,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

67Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%
2n (2-neutron emission)%

68Mn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
67,968953 ± 0,000322 Da
liczba masowa68
g-factor
czas połowicznego rozpadu
33,7 ± 1,5 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość

68Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%
2n (2-neutron emission)%

69Mn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
68,972775 ± 0,000429 Da
liczba masowa69
g-factor
czas połowicznego rozpadu
22,1 ± 1,6 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość-

69Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%
2n (2-neutron emission)%

70Mn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
69,978046 ± 0,000537 Da
liczba masowa70
g-factor
czas połowicznego rozpadu
19,9 ± 1,7 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość

70Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

71Mn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
70,982158 ± 0,000537 Da
liczba masowa71
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

71Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

72Mn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
71,988009 ± 0,000644 Da
liczba masowa72
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2013
parzystość

72Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

73Mn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
72,992807 ± 0,000644 Da
liczba masowa73
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość-

73Mn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
Manganese electrolytic and 1cm3 cube

historia

odkrywca lub wynalazcaJohann Gahn
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1774
etymologiaLatin: magnes (magnet); Italian: manganese.
wymowaMAN-ge-nees (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
950 mg/kg
Abundance in Oceans
0,0002 mg/L
Abundance in Human Body
0,00002 %
Abundance in Meteor
0,27 %
Abundance in Sun
0,001 %
Ilość we Wszechświecie
0,0008 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6043
2p3.916
2s7.2062
3d14.4718
3p12.8908
3s11.9821
4s19.7168