Mangan

Mangan (Mn)

25. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa25
Masa atomowa54.938044
liczba masowa55
Grupa7
Okres4
Blokd
proton25 p+
neutron30 n0
elektron25 e-
Animated Model atomu Bohra of Mn (Mangan)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
140 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
119 pm
Metallic Radius
118 pm
Promień jonowy
66 pm
Crystal Radius
80 pm
promień van der Waalsa
205 pm
gęstość
7,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Mangan0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
797,3 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
7,434018 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Mn (Mangan)
ciepło parowania
221 kJ/mol
ciepło topnienia
13,4 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
283,3 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 13, 2
Model atomu Bohra: Mn (Mangan)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Mn (Mangan)
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d5 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2
Enhanced Model atomu Bohra of Mn (Mangan)
Orbital Diagram of Mn (Mangan)
stopień utlenienia-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
elektroujemność
1.55
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
2 334,15 K
Temperatura topnienia
1 519,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
4 325,15 K
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery metallic
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000217 1/K
molar heat capacity
26,32 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,479 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
0,62 MS/m
rezystywność
0,0000016 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,000000121 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,0000000066475 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,00090387
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
100 K
struktura
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (CUB)
Stała sieci krystalicznej
8,89 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
6 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
120 GPa
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
198 GPa
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
5 150 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number72
Mendeleev Number55
Pettifor Number60
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
774,4 kJ/mol
Polaryzowalność
68 ± 9 a₀
C6 Dispersion Coefficient
552 a₀
allotrope
Przekrój czynny
13,3
Neutron Mass Absorption
0,0083
liczby kwantowe6S5/2
grupa przestrzenna217 (I_43m)

Isotopes of Manganese

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy30
Natural Isotopes1

43Mn

liczba masowa43
liczba neutronów18
względna masa atomowa
43,018647 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

44Mn

liczba masowa44
liczba neutronów19
względna masa atomowa
44,008009 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

45Mn

liczba masowa45
liczba neutronów20
względna masa atomowa
44,994654 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

46Mn

liczba masowa46
liczba neutronów21
względna masa atomowa
45,986669 ± 0,000093 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
36,2 ± 0,4 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)57%
2p (2-proton emission)18%
β+α (β+-delayed α emission)

47Mn

liczba masowa47
liczba neutronów22
względna masa atomowa
46,975774 ± 0,000034 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
88 ± 1,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

48Mn

liczba masowa48
liczba neutronów23
względna masa atomowa
47,96854876 ± 0,000007191 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
158,1 ± 2,2 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.28%
β+α (β+-delayed α emission)6%

49Mn

liczba masowa49
liczba neutronów24
względna masa atomowa
48,95961335 ± 0,000002377 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
382 ± 7 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Mn

liczba masowa50
liczba neutronów25
względna masa atomowa
49,954238157 ± 0,000000123 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
283,21 ± 0,07 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

51Mn

liczba masowa51
liczba neutronów26
względna masa atomowa
50,94820877 ± 0,000000326 Da
g-factor
1,43 ± 0,0016
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
45,81 ± 0,21 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,41 ± 0,08
data odkrycia1938
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

52Mn

liczba masowa52
liczba neutronów27
względna masa atomowa
51,94555909 ± 0,000000138 Da
g-factor
0,51036666666667 ± 0,0002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,591 ± 0,003 d
spin6
nuclear quadrupole moment
0,5 ± 0,07
data odkrycia1938
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

53Mn

liczba masowa53
liczba neutronów28
względna masa atomowa
52,941287497 ± 0,000000371 Da
g-factor
1,438 ± 0,0014285714285714
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,7 ± 0,4 My
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,17 ± 0,03
data odkrycia1955
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

54Mn

liczba masowa54
liczba neutronów29
względna masa atomowa
53,940355772 ± 0,00000108 Da
g-factor
1,099 ± 0,001
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
312,081 ± 0,032 d
spin3
nuclear quadrupole moment
0,37 ± 0,03
data odkrycia1938
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%
β (β decay)0.93%
e+ (positron emission)1.28%

55Mn

liczba masowa55
liczba neutronów30
względna masa atomowa
54,93804304 ± 0,000000279 Da
g-factor
abundancja naturalna
100
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,01
data odkrycia1923
parzystość-

56Mn

liczba masowa56
liczba neutronów31
względna masa atomowa
55,938902816 ± 0,000000314 Da
g-factor
1,08 ± 0,00066666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,5789 ± 0,0001 h
spin3
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,08
data odkrycia1934
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

57Mn

liczba masowa57
liczba neutronów32
względna masa atomowa
56,938285944 ± 0,000001615 Da
g-factor
1,3924 ± 0,0008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
85,4 ± 1,8 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,37 ± 0,03
data odkrycia1954
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

58Mn

liczba masowa58
liczba neutronów33
względna masa atomowa
57,940066643 ± 0,0000029 Da
g-factor
2,623 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3 ± 0,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
0,03 ± 0,08
data odkrycia1961
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

59Mn

liczba masowa59
liczba neutronów34
względna masa atomowa
58,940391111 ± 0,0000025 Da
g-factor
1,3976 ± 0,0012
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,59 ± 0,05 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,34 ± 0,03
data odkrycia1976
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

60Mn

liczba masowa60
liczba neutronów35
względna masa atomowa
59,943136574 ± 0,0000025 Da
g-factor
2,488 ± 0,007
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
280 ± 20 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
data odkrycia1978
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

61Mn

liczba masowa61
liczba neutronów36
względna masa atomowa
60,944452541 ± 0,0000025 Da
g-factor
1,4132 ± 0,0008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
709 ± 8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,36 ± 0,03
data odkrycia1980
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

62Mn

liczba masowa62
liczba neutronów37
względna masa atomowa
61,947907384 ± 0,000007023 Da
g-factor
2,384 ± 0,007
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
92 ± 13 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
data odkrycia1983
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

63Mn

liczba masowa63
liczba neutronów38
względna masa atomowa
62,949664672 ± 0,000004 Da
g-factor
1,3756 ± 0,0012
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
275 ± 4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,04
data odkrycia1985
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

64Mn

liczba masowa64
liczba neutronów39
względna masa atomowa
63,953849369 ± 0,0000038 Da
g-factor
2,085 ± 0,003
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
88,8 ± 2,4 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

65Mn

liczba masowa65
liczba neutronów40
względna masa atomowa
64,956019749 ± 0,000004 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
91,9 ± 0,7 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.9%

66Mn

liczba masowa66
liczba neutronów41
względna masa atomowa
65,960546833 ± 0,000012 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
63,8 ± 0,9 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.4%
2n (2-neutron emission)

67Mn

liczba masowa67
liczba neutronów42
względna masa atomowa
66,96395 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
46,7 ± 2,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%
2n (2-neutron emission)

68Mn

liczba masowa68
liczba neutronów43
względna masa atomowa
67,968953 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
33,7 ± 1,5 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%
2n (2-neutron emission)

69Mn

liczba masowa69
liczba neutronów44
względna masa atomowa
68,972775 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22,1 ± 1,6 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%
2n (2-neutron emission)

70Mn

liczba masowa70
liczba neutronów45
względna masa atomowa
69,978046 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19,9 ± 1,7 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

71Mn

liczba masowa71
liczba neutronów46
względna masa atomowa
70,982158 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

72Mn

liczba masowa72
liczba neutronów47
względna masa atomowa
71,988009 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2013
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

73Mn

liczba masowa73
liczba neutronów48
względna masa atomowa
72,992807 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
Manganese electrolytic and 1cm3 cube

historia

odkrywca lub wynalazcaJohann Gahn
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1774
etymologiaLatin: magnes (magnet); Italian: manganese.
wymowaMAN-ge-nees (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
950 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,0002 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,00002 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,27 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,001 %
Ilość we Wszechświecie
0,0008 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6043
2p3.916
2s7.2062
3d14.4718
3p12.8908
3s11.9821
4s19.7168