Mangán

Mangán (Mn)

chemický prvok s protónovým číslom 25
Protónové číslo25
Atómová hmotnosť54.938044
Nukleónové číslo55
Skupina7
Perióda4
Orbitáld
protón25 p+
Neutrón30 n0
elektrón25 e-
Animated Bohrov model atómu of Mn (Mangán)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
140 pm
Mólový objem
Covalent Radius
119 pm
Metallic Radius
118 pm
iónový polomer
66 pm
Crystal Radius
80 pm
Van der Waalsov polomer
205 pm
density
7,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Mangán0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
797,3 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
7,434018 eV/particle
ionization energy of Mn (Mangán)
Merné skupenské teplo varu
221 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
13,4 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
283,3 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 13, 2
Bohrov model atómu: Mn (Mangán)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Mn (Mangán)
electron configuration[Ar] 3d5 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2
Enhanced Bohrov model atómu of Mn (Mangán)
Orbital Diagram of Mn (Mangán)
Oxidačné číslo-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Elektronegativita
1.55
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
2 334,15 K
Teplota topenia
1 519,15 K
critical pressure
critical temperature
4 325,15 K
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery metallic
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,0000217 1/K
Molárna tepelná kapacita
26,32 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,479 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
0,62 MS/m
Merný elektrický odpor
0,0000016 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,000000121 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,0000000066475 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,00090387
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
100 K
štruktúra
Kryštálová sústavaCentrovaný kockový (CUB)
lattice constant
8,89 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
6 MPa
bulk modulus
120 GPa
shear modulus
Youngov modul
198 GPa
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
5 150 m/s
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number72
Mendeleev Number55
Pettifor Number60
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
774,4 kJ/mol
polarizability
68 ± 9 a₀
C6 Dispersion Coefficient
552 a₀
allotrope
Neutron cross section
13,3
Neutron Mass Absorption
0,0083
Kvantové číslo6S5/2
Priestorová grupa217 (I_43m)

Isotopes of Manganese

Stabilné izotopy1
Nestabilné izotopy30
Natural Isotopes1

43Mn

Nukleónové číslo43
neutrónové číslo18
Relatívna atómová hmotnosť
43,018647 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

44Mn

Nukleónové číslo44
neutrónové číslo19
Relatívna atómová hmotnosť
44,008009 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

45Mn

Nukleónové číslo45
neutrónové číslo20
Relatívna atómová hmotnosť
44,994654 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

46Mn

Nukleónové číslo46
neutrónové číslo21
Relatívna atómová hmotnosť
45,986669 ± 0,000093 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
36,2 ± 0,4 ms
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1987
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)57%
2p (2-proton emission)18%
β+α (β+-delayed α emission)

47Mn

Nukleónové číslo47
neutrónové číslo22
Relatívna atómová hmotnosť
46,975774 ± 0,000034 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
88 ± 1,3 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

48Mn

Nukleónové číslo48
neutrónové číslo23
Relatívna atómová hmotnosť
47,96854876 ± 0,000007191 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
158,1 ± 2,2 ms
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1987
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.28%
β+α (β+-delayed α emission)6%

49Mn

Nukleónové číslo49
neutrónové číslo24
Relatívna atómová hmotnosť
48,95961335 ± 0,000002377 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
382 ± 7 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Mn

Nukleónové číslo50
neutrónové číslo25
Relatívna atómová hmotnosť
49,954238157 ± 0,000000123 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
283,21 ± 0,07 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

51Mn

Nukleónové číslo51
neutrónové číslo26
Relatívna atómová hmotnosť
50,94820877 ± 0,000000326 Da
g-factor
1,43 ± 0,0016
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
45,81 ± 0,21 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,41 ± 0,08
dátum objavu1938
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

52Mn

Nukleónové číslo52
neutrónové číslo27
Relatívna atómová hmotnosť
51,94555909 ± 0,000000138 Da
g-factor
0,51036666666667 ± 0,0002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,591 ± 0,003 d
Spin6
nuclear quadrupole moment
0,5 ± 0,07
dátum objavu1938
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

53Mn

Nukleónové číslo53
neutrónové číslo28
Relatívna atómová hmotnosť
52,941287497 ± 0,000000371 Da
g-factor
1,438 ± 0,0014285714285714
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,7 ± 0,4 My
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,17 ± 0,03
dátum objavu1955
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

54Mn

Nukleónové číslo54
neutrónové číslo29
Relatívna atómová hmotnosť
53,940355772 ± 0,00000108 Da
g-factor
1,099 ± 0,001
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
312,081 ± 0,032 d
Spin3
nuclear quadrupole moment
0,37 ± 0,03
dátum objavu1938
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
β (β decay)0.93%
e+ (positron emission)1.28%

55Mn

Nukleónové číslo55
neutrónové číslo30
Relatívna atómová hmotnosť
54,93804304 ± 0,000000279 Da
g-factor
natural abundance
100
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,01
dátum objavu1923
parity-

56Mn

Nukleónové číslo56
neutrónové číslo31
Relatívna atómová hmotnosť
55,938902816 ± 0,000000314 Da
g-factor
1,08 ± 0,00066666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,5789 ± 0,0001 h
Spin3
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,08
dátum objavu1934
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

57Mn

Nukleónové číslo57
neutrónové číslo32
Relatívna atómová hmotnosť
56,938285944 ± 0,000001615 Da
g-factor
1,3924 ± 0,0008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
85,4 ± 1,8 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,37 ± 0,03
dátum objavu1954
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

58Mn

Nukleónové číslo58
neutrónové číslo33
Relatívna atómová hmotnosť
57,940066643 ± 0,0000029 Da
g-factor
2,623 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3 ± 0,1 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,03 ± 0,08
dátum objavu1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

59Mn

Nukleónové číslo59
neutrónové číslo34
Relatívna atómová hmotnosť
58,940391111 ± 0,0000025 Da
g-factor
1,3976 ± 0,0012
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,59 ± 0,05 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,34 ± 0,03
dátum objavu1976
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

60Mn

Nukleónové číslo60
neutrónové číslo35
Relatívna atómová hmotnosť
59,943136574 ± 0,0000025 Da
g-factor
2,488 ± 0,007
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
280 ± 20 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
dátum objavu1978
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

61Mn

Nukleónové číslo61
neutrónové číslo36
Relatívna atómová hmotnosť
60,944452541 ± 0,0000025 Da
g-factor
1,4132 ± 0,0008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
709 ± 8 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,36 ± 0,03
dátum objavu1980
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

62Mn

Nukleónové číslo62
neutrónové číslo37
Relatívna atómová hmotnosť
61,947907384 ± 0,000007023 Da
g-factor
2,384 ± 0,007
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
92 ± 13 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
dátum objavu1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

63Mn

Nukleónové číslo63
neutrónové číslo38
Relatívna atómová hmotnosť
62,949664672 ± 0,000004 Da
g-factor
1,3756 ± 0,0012
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
275 ± 4 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,04
dátum objavu1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

64Mn

Nukleónové číslo64
neutrónové číslo39
Relatívna atómová hmotnosť
63,953849369 ± 0,0000038 Da
g-factor
2,085 ± 0,003
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
88,8 ± 2,4 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

65Mn

Nukleónové číslo65
neutrónové číslo40
Relatívna atómová hmotnosť
64,956019749 ± 0,000004 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
91,9 ± 0,7 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.9%

66Mn

Nukleónové číslo66
neutrónové číslo41
Relatívna atómová hmotnosť
65,960546833 ± 0,000012 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
63,8 ± 0,9 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.4%
2n (2-neutron emission)

67Mn

Nukleónové číslo67
neutrónové číslo42
Relatívna atómová hmotnosť
66,96395 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
46,7 ± 2,3 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%
2n (2-neutron emission)

68Mn

Nukleónové číslo68
neutrónové číslo43
Relatívna atómová hmotnosť
67,968953 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
33,7 ± 1,5 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1995
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%
2n (2-neutron emission)

69Mn

Nukleónové číslo69
neutrónové číslo44
Relatívna atómová hmotnosť
68,972775 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
22,1 ± 1,6 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1995
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%
2n (2-neutron emission)

70Mn

Nukleónové číslo70
neutrónové číslo45
Relatívna atómová hmotnosť
69,978046 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19,9 ± 1,7 ms
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2009
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

71Mn

Nukleónové číslo71
neutrónové číslo46
Relatívna atómová hmotnosť
70,982158 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

72Mn

Nukleónové číslo72
neutrónové číslo47
Relatívna atómová hmotnosť
71,988009 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2013
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

73Mn

Nukleónové číslo73
neutrónové číslo48
Relatívna atómová hmotnosť
72,992807 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2017
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
Manganese electrolytic and 1cm3 cube

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaJohann Gahn
miesto nálezuSweden
dátum objavu1774
etymológiaLatin: magnes (magnet); Italian: manganese.
pronunciationMAN-ge-nees (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
950 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,0002 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0,00002 %
natural abundance (Meteoroid)
0,27 %
natural abundance (Slnko)
0,001 %
Množstvo vo vesmíre
0,0008 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6043
2p3.916
2s7.2062
3d14.4718
3p12.8908
3s11.9821
4s19.7168