Манган

Манган (Mn)

хемијски елемент 25
Атомски број25
Атомска маса54.938044
Масени број55
Група7
Периода4
Блокd
протон25 p+
неутрон30 n0
електрон25 e-
Animated Боров модел атома of Mn (Манган)

Физичко Својство

Атомски Радијус
140 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
119 pm
Metallic Radius
118 pm
ionic radius
66 pm
Crystal Radius
80 pm
Ван дер Валсов радијус
205 pm
густина
7,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Манган0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
797,3 kJ/mol
Афинитет према електрону
енергија јонизације
7,434018 eV/particle
енергија јонизације of Mn (Манган)
Топлота испаравања
221 kJ/mol
топлота топљења
13,4 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
283,3 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 13, 2
Боров модел атома: Mn (Манган)
Валентни електрони2
Lewis structure: Mn (Манган)
електронска конфигурација[Ar] 3d5 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2
Enhanced Боров модел атома of Mn (Манган)
Orbital Diagram of Mn (Манган)
оксидациони број-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
електронегативност
1.55
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
2.334,15 K
Температура топљења
1.519,15 K
critical pressure
critical temperature
4.325,15 K
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery metallic
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,0000217 1/K
molar heat capacity
26,32 J/(mol K)
Специфична топлота
0,479 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
0,62 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,0000016 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,000000121 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,0000000066475 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,00090387
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
100 K
структура
Кристална структураПросторноцентрична Кубична (CUB)
lattice constant
8,89 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
6 MPa
модул стишљивости
120 GPa
shear modulus
Јангов модул
198 GPa
Пуасонов однос
брзина звука
5.150 m/s
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number72
Mendeleev Number55
Pettifor Number60
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile

остало

Gas Basicity
774,4 kJ/mol
polarizability
68 ± 9 a₀
C6 Dispersion Coefficient
552 a₀
allotrope
neutronski udarni presjek
13,3
Neutron Mass Absorption
0,0083
квантни број6S5/2
кристалографска група217 (I_43m)

Isotopes of Manganese

Стабилни изотопи1
Нестабилни изотопи30
Natural Isotopes1

43Mn

Масени број43
неутронски број18
атомска тежина
43,018647 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

44Mn

Масени број44
неутронски број19
атомска тежина
44,008009 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

45Mn

Масени број45
неутронски број20
атомска тежина
44,994654 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

46Mn

Масени број46
неутронски број21
атомска тежина
45,986669 ± 0,000093 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
36,2 ± 0,4 ms
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)57%
2p (2-proton emission)18%
β+α (β+-delayed α emission)

47Mn

Масени број47
неутронски број22
атомска тежина
46,975774 ± 0,000034 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
88 ± 1,3 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

48Mn

Масени број48
неутронски број23
атомска тежина
47,96854876 ± 0,000007191 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
158,1 ± 2,2 ms
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.28%
β+α (β+-delayed α emission)6%

49Mn

Масени број49
неутронски број24
атомска тежина
48,95961335 ± 0,000002377 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
382 ± 7 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Mn

Масени број50
неутронски број25
атомска тежина
49,954238157 ± 0,000000123 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
283,21 ± 0,07 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

51Mn

Масени број51
неутронски број26
атомска тежина
50,94820877 ± 0,000000326 Da
g-factor
1,43 ± 0,0016
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
45,81 ± 0,21 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,41 ± 0,08
датум открића1938
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

52Mn

Масени број52
неутронски број27
атомска тежина
51,94555909 ± 0,000000138 Da
g-factor
0,51036666666667 ± 0,0002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,591 ± 0,003 d
Спин6
nuclear quadrupole moment
0,5 ± 0,07
датум открића1938
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

53Mn

Масени број53
неутронски број28
атомска тежина
52,941287497 ± 0,000000371 Da
g-factor
1,438 ± 0,0014285714285714
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,7 ± 0,4 My
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
0,17 ± 0,03
датум открића1955
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

54Mn

Масени број54
неутронски број29
атомска тежина
53,940355772 ± 0,00000108 Da
g-factor
1,099 ± 0,001
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
312,081 ± 0,032 d
Спин3
nuclear quadrupole moment
0,37 ± 0,03
датум открића1938
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%
β (β decay)0.93%
e+ (positron emission)1.28%

55Mn

Масени број55
неутронски број30
атомска тежина
54,93804304 ± 0,000000279 Da
g-factor
присутност у природи
100
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,01
датум открића1923
parity-

56Mn

Масени број56
неутронски број31
атомска тежина
55,938902816 ± 0,000000314 Da
g-factor
1,08 ± 0,00066666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,5789 ± 0,0001 h
Спин3
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,08
датум открића1934
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

57Mn

Масени број57
неутронски број32
атомска тежина
56,938285944 ± 0,000001615 Da
g-factor
1,3924 ± 0,0008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
85,4 ± 1,8 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,37 ± 0,03
датум открића1954
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

58Mn

Масени број58
неутронски број33
атомска тежина
57,940066643 ± 0,0000029 Da
g-factor
2,623 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3 ± 0,1 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,03 ± 0,08
датум открића1961
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

59Mn

Масени број59
неутронски број34
атомска тежина
58,940391111 ± 0,0000025 Da
g-factor
1,3976 ± 0,0012
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,59 ± 0,05 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,34 ± 0,03
датум открића1976
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

60Mn

Масени број60
неутронски број35
атомска тежина
59,943136574 ± 0,0000025 Da
g-factor
2,488 ± 0,007
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
280 ± 20 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
датум открића1978
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

61Mn

Масени број61
неутронски број36
атомска тежина
60,944452541 ± 0,0000025 Da
g-factor
1,4132 ± 0,0008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
709 ± 8 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,36 ± 0,03
датум открића1980
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

62Mn

Масени број62
неутронски број37
атомска тежина
61,947907384 ± 0,000007023 Da
g-factor
2,384 ± 0,007
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
92 ± 13 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
датум открића1983
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

63Mn

Масени број63
неутронски број38
атомска тежина
62,949664672 ± 0,000004 Da
g-factor
1,3756 ± 0,0012
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
275 ± 4 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,04
датум открића1985
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

64Mn

Масени број64
неутронски број39
атомска тежина
63,953849369 ± 0,0000038 Da
g-factor
2,085 ± 0,003
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
88,8 ± 2,4 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1985
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

65Mn

Масени број65
неутронски број40
атомска тежина
64,956019749 ± 0,000004 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
91,9 ± 0,7 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1985
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.9%

66Mn

Масени број66
неутронски број41
атомска тежина
65,960546833 ± 0,000012 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
63,8 ± 0,9 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1992
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.4%
2n (2-neutron emission)

67Mn

Масени број67
неутронски број42
атомска тежина
66,96395 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
46,7 ± 2,3 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%
2n (2-neutron emission)

68Mn

Масени број68
неутронски број43
атомска тежина
67,968953 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
33,7 ± 1,5 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1995
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%
2n (2-neutron emission)

69Mn

Масени број69
неутронски број44
атомска тежина
68,972775 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
22,1 ± 1,6 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1995
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%
2n (2-neutron emission)

70Mn

Масени број70
неутронски број45
атомска тежина
69,978046 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19,9 ± 1,7 ms
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

71Mn

Масени број71
неутронски број46
атомска тежина
70,982158 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

72Mn

Масени број72
неутронски број47
атомска тежина
71,988009 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2013
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

73Mn

Масени број73
неутронски број48
атомска тежина
72,992807 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2017
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
Manganese electrolytic and 1cm3 cube

историја

откриоJohann Gahn
место открићаSweden
датум открића1774
етимологијаLatin: magnes (magnet); Italian: manganese.
изговорMAN-ge-nees (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
950 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,0002 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,00002 %
присутност у природи (метеороид)
0,27 %
присутност у природи (Сунце)
0,001 %
Заступљеност у Космосу
0,0008 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6043
2p3.916
2s7.2062
3d14.4718
3p12.8908
3s11.9821
4s19.7168