แมงกานีส

แมงกานีส (Mn)

chemical element, symbol Mn and atomic number 25
เลขอะตอม25
มวลอะตอม54.938044
เลขมวล55
หมู่7
คาบ4
บล็อกd
โปรตอน25 p+
นิวตรอน30 n0
อิเล็กตรอน25 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Mn (แมงกานีส)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
140 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
119 pm
Metallic Radius
118 pm
ionic radius
66 pm
Crystal Radius
80 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
205 pm
ความหนาแน่น
7.3 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: แมงกานีส0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
797.3 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
7.434018 eV/particle
ionization energy of Mn (แมงกานีส)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
221 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
13.4 kJ/mol
standard enthalpy of formation
283.3 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 13, 2
แบบจำลองของบอร์: Mn (แมงกานีส)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Mn (แมงกานีส)
electron configuration[Ar] 3d5 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Mn (แมงกานีส)
Orbital Diagram of Mn (แมงกานีส)
สถานะออกซิเดชัน-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.55
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
2,334.15 K
จุดหลอมเหลว
1,519.15 K
critical pressure
critical temperature
4,325.15 K
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery metallic
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000217 1/K
molar heat capacity
26.32 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.479 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.62 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000016 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.000000121 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.0000000066475 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.00090387
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
100 K
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์ (CUB)
lattice constant
8.89 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
6 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
120 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
198 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
5,150 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number72
Mendeleev Number55
Pettifor Number60
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
774.4 kJ/mol
polarizability
68 ± 9 a₀
C6 Dispersion Coefficient
552 a₀
allotrope
Neutron cross section
13.3
Neutron Mass Absorption
0.0083
quantum number6S5/2
space group217 (I_43m)

Isotopes of Manganese

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร30
Natural Isotopes1

43Mn

เลขมวล43
เลขนิวตรอน18
น้ำหนักอะตอม
43.018647 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

44Mn

เลขมวล44
เลขนิวตรอน19
น้ำหนักอะตอม
44.008009 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

45Mn

เลขมวล45
เลขนิวตรอน20
น้ำหนักอะตอม
44.994654 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

46Mn

เลขมวล46
เลขนิวตรอน21
น้ำหนักอะตอม
45.986669 ± 0.000093 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
36.2 ± 0.4 ms
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)57%
2p (2-proton emission)18%
β+α (β+-delayed α emission)

47Mn

เลขมวล47
เลขนิวตรอน22
น้ำหนักอะตอม
46.975774 ± 0.000034 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
88 ± 1.3 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

48Mn

เลขมวล48
เลขนิวตรอน23
น้ำหนักอะตอม
47.96854876 ± 0.000007191 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
158.1 ± 2.2 ms
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.28%
β+α (β+-delayed α emission)6%

49Mn

เลขมวล49
เลขนิวตรอน24
น้ำหนักอะตอม
48.95961335 ± 0.000002377 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
382 ± 7 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Mn

เลขมวล50
เลขนิวตรอน25
น้ำหนักอะตอม
49.954238157 ± 0.000000123 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
283.21 ± 0.07 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

51Mn

เลขมวล51
เลขนิวตรอน26
น้ำหนักอะตอม
50.94820877 ± 0.000000326 Da
g-factor
1.43 ± 0.0016
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
45.81 ± 0.21 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.41 ± 0.08
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

52Mn

เลขมวล52
เลขนิวตรอน27
น้ำหนักอะตอม
51.94555909 ± 0.000000138 Da
g-factor
0.51036666666667 ± 0.0002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.591 ± 0.003 d
สปิน6
nuclear quadrupole moment
0.5 ± 0.07
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

53Mn

เลขมวล53
เลขนิวตรอน28
น้ำหนักอะตอม
52.941287497 ± 0.000000371 Da
g-factor
1.438 ± 0.0014285714285714
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.7 ± 0.4 My
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.17 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

54Mn

เลขมวล54
เลขนิวตรอน29
น้ำหนักอะตอม
53.940355772 ± 0.00000108 Da
g-factor
1.099 ± 0.001
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
312.081 ± 0.032 d
สปิน3
nuclear quadrupole moment
0.37 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
β (β decay)0.93%
e+ (positron emission)1.28%

55Mn

เลขมวล55
เลขนิวตรอน30
น้ำหนักอะตอม
54.93804304 ± 0.000000279 Da
g-factor
natural abundance
100
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.33 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity-

56Mn

เลขมวล56
เลขนิวตรอน31
น้ำหนักอะตอม
55.938902816 ± 0.000000314 Da
g-factor
1.08 ± 0.00066666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.5789 ± 0.0001 h
สปิน3
nuclear quadrupole moment
0.24 ± 0.08
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

57Mn

เลขมวล57
เลขนิวตรอน32
น้ำหนักอะตอม
56.938285944 ± 0.000001615 Da
g-factor
1.3924 ± 0.0008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
85.4 ± 1.8 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.37 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

58Mn

เลขมวล58
เลขนิวตรอน33
น้ำหนักอะตอม
57.940066643 ± 0.0000029 Da
g-factor
2.623 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3 ± 0.1 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.03 ± 0.08
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

59Mn

เลขมวล59
เลขนิวตรอน34
น้ำหนักอะตอม
58.940391111 ± 0.0000025 Da
g-factor
1.3976 ± 0.0012
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.59 ± 0.05 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.34 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

60Mn

เลขมวล60
เลขนิวตรอน35
น้ำหนักอะตอม
59.943136574 ± 0.0000025 Da
g-factor
2.488 ± 0.007
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
280 ± 20 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

61Mn

เลขมวล61
เลขนิวตรอน36
น้ำหนักอะตอม
60.944452541 ± 0.0000025 Da
g-factor
1.4132 ± 0.0008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
709 ± 8 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.36 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

62Mn

เลขมวล62
เลขนิวตรอน37
น้ำหนักอะตอม
61.947907384 ± 0.000007023 Da
g-factor
2.384 ± 0.007
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
92 ± 13 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

63Mn

เลขมวล63
เลขนิวตรอน38
น้ำหนักอะตอม
62.949664672 ± 0.000004 Da
g-factor
1.3756 ± 0.0012
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
275 ± 4 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.48 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

64Mn

เลขมวล64
เลขนิวตรอน39
น้ำหนักอะตอม
63.953849369 ± 0.0000038 Da
g-factor
2.085 ± 0.003
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
88.8 ± 2.4 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

65Mn

เลขมวล65
เลขนิวตรอน40
น้ำหนักอะตอม
64.956019749 ± 0.000004 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
91.9 ± 0.7 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.9%

66Mn

เลขมวล66
เลขนิวตรอน41
น้ำหนักอะตอม
65.960546833 ± 0.000012 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
63.8 ± 0.9 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.4%
2n (2-neutron emission)

67Mn

เลขมวล67
เลขนิวตรอน42
น้ำหนักอะตอม
66.96395 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
46.7 ± 2.3 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%
2n (2-neutron emission)

68Mn

เลขมวล68
เลขนิวตรอน43
น้ำหนักอะตอม
67.968953 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
33.7 ± 1.5 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%
2n (2-neutron emission)

69Mn

เลขมวล69
เลขนิวตรอน44
น้ำหนักอะตอม
68.972775 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22.1 ± 1.6 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%
2n (2-neutron emission)

70Mn

เลขมวล70
เลขนิวตรอน45
น้ำหนักอะตอม
69.978046 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19.9 ± 1.7 ms
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

71Mn

เลขมวล71
เลขนิวตรอน46
น้ำหนักอะตอม
70.982158 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

72Mn

เลขมวล72
เลขนิวตรอน47
น้ำหนักอะตอม
71.988009 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

73Mn

เลขมวล73
เลขนิวตรอน48
น้ำหนักอะตอม
72.992807 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
Manganese electrolytic and 1cm3 cube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Johann Gahn
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1774
ศัพทมูลวิทยาLatin: magnes (magnet); Italian: manganese.
pronunciationMAN-ge-nees (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
950 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.0002 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.00002 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.27 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0008 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6043
2p3.916
2s7.2062
3d14.4718
3p12.8908
3s11.9821
4s19.7168

alias

 • Mn

การแปล

 • อังกฤษmanganese
 • อิตาลีmanganese
 • นอร์เวย์บุคมอลmangan
 • เยอรมันMangan
 • รัสเซียмарганец
 • ฝรั่งเศสmanganèse
 • ดัตช์mangaan
 • สเปนmanganeso
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • แอฟริกานส์Mangaan
 • อัมฮาราማንጋኒዝ
 • อารากอนManganés
 • อาหรับمنغنيز
 • อัสตูเรียสManganesu
 • อาเซอร์ไบจานManqan
 • เบลารุสМарганец
 • บัลแกเรียманган
 • บังกลาম্যাঙ্গানিজ
 • เบรตันManganez
 • บอสเนียmangan
 • คาตาลันmanganès
 • คอร์ซิกาManganese
 • เช็กmangan
 • ชูวัชМарганец
 • เวลส์Manganîs
 • เดนมาร์กmangan
 • ธิเวหิމެންގަނީޒް
 • กรีกμαγγάνιο
 • เอสเปรันโตmangano
 • เอสโตเนียmangaan
 • บาสก์manganeso
 • เปอร์เซียمنگنز
 • ฟินแลนด์mangaani
 • ฟรูลีManganês
 • ไอริชMangainéis
 • กาลิเซียmanganeso
 • มานซ์Manganaish
 • จีนแคะmanganese
 • ฮิบรูמנגן
 • ฮินดีमैंगनीज़
 • ฮินดีฟิจิManganese
 • โครเอเชียmangan
 • เฮติครีโอลManganèz
 • ฮังการีmangán
 • อาร์เมเนียմանգան
 • อินเตอร์ลิงกัวmanganese
 • อินโดนีเซียmangan
 • อีโดmangano
 • ไอซ์แลนด์mangan
 • ญี่ปุ่นマンガン
 • โลชบันjinmrmanga
 • ชวาMangan
 • จอร์เจียმანგანუმი
 • คาซัคМарганец
 • กันนาดาಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್
 • เกาหลี망가니즈
 • เคิร์ดMangan
 • โกมิМарганец
 • ละตินmanganum
 • ลักเซมเบิร์กMangan
 • ลิกูเรียManganeise
 • ลิทัวเนียmanganas
 • ลัตเวียmangāns
 • มอคชาМангани
 • มาซิโดเนียманган
 • มาลายาลัมമാംഗനീസ്
 • มองโกเลียманган
 • มราฐีमँगेनिझ
 • มารีตะวันตกМарганец
 • มาเลย์Mangan
 • เยอรมันต่ำMangan
 • นอร์เวย์นีนอสก์mangan
 • อ็อกซิตันManganès
 • ปัญจาบਮੈਂਗਨੀਜ਼
 • โปแลนด์mangan
 • ลาฮ์นดาمینگانیز
 • โปรตุเกสmanganês
 • เคชวาManganisu
 • โรมาเนียmangan
 • ซิซิลีmanganisi
 • เซอร์โบ-โครเอเชียMangan
 • สิงหลManganese
 • สโลวักmangán
 • สโลวีเนียmangan
 • แอลเบเนียMangani
 • เซอร์เบียманган
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Mangan
 • สวีเดนmangan
 • สวาฮีลีManganisi
 • ทมิฬமாங்கனீசு
 • เตลูกูమాంగనీస్
 • ตุรกีmangan
 • อุยกูร์مانگان
 • ยูเครนманган
 • อุซเบกMarganets
 • เวปส์Marganc
 • เวียดนามmangan
 • วาเรย์Manganeso
 • ยิดดิชמאנגאן
 • โยรูบาManganisi
 • จีน
 • เซบูManganeso
 • เคิร์ดตอนกลางمەنگەنیز
 • ฟริเซียนเหนือMangan
 • ตากาล็อกMangganeso
 • คุชราตમેંગેનિઝ
 • โอดิยาମାଙ୍ଗାନିଜ
 • พีดมอนต์Manganèis
 • ตาตาร์Марганец
 • สกอตส์Manganese
 • โซมาลีManganiis
 • จีนคลาสสิก
 • บัชคีร์Марганец
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)манган
 • เอียร์ซยาМарганец
 • เนวาร์म्याङ्यानिज
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อาโรมาเนียManganu
 • คีร์กีซМарганец
 • ซาร์เดญาManganesu
 • ลิมเบิร์กMangaan
 • cdoMâing
 • แฟโรMangan
 • โปรตุเกส (บราซิล)manganês
 • สันสกฤตम्याङ्यानिज
 • มอลตาmanganiż
 • ลอมบาร์ดManganese
 • เนปาลम्याङगनिज
 • จีนมินหนานManganese
 • azbمنگنز
 • ซุนดาMangan
 • โภชปุรีमैंगनीज
 • เกลิกสกอตMangaineis
 • ทิเบตམེང་ལྕགས།
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาmanganes
 • จีนอู๋
 • ออสเซเตียМарган
 • พม่าမက်ဂနိစ်
 • oloManganum
 • kbpMaŋganɛzɩ
 • ทาจิกМанган
 • อาหรับโมร็อกโกمنݣنيز
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์منغنيز
 • พัชโตمنگنيز
 • บิกอลMangganeso
 • lldManganeis
 • มาลากาซีManganezy
 • คอร์นิชManganes
 • บาหลีMangan (datu)
 • โคตาวาManirtel
 • ซามิเหนือmangána
 • ซามิอีนารีmangaan
 • ซามิสคอลต์mangaan
 • บาลีम्याङ्यानिज
 • อูรดูمینگنیز
 • เกาหลี (เกาหลีเหนือ)망간
 • blkမဲန်ဂနီ့သ်