แมงกานีส

แมงกานีส (Mn)

chemical element with symbol Mn and atomic number 25
เลขอะตอม25
มวลอะตอม54.938044
เลขมวล55
หมู่7
คาบ4
บล็อกd
โปรตอน25 p+
นิวตรอน30 n0
Electrons25 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Mn (แมงกานีส)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
140 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
119 pm
Metallic Radius
118 pm
ionic radius
66 pm
Crystal Radius
80 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
205 pm
ความหนาแน่น
7.3 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
797.3 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
7.434018 eV/particle
ionization energy of Mn (แมงกานีส)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
221 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
13.4 kJ/mol
standard enthalpy of formation
283.3 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 13, 2
แบบจำลองของบอร์: Mn (แมงกานีส)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ar] 3d5 4s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Mn (แมงกานีส)
Orbital Diagram of Mn (แมงกานีส)
สถานะออกซิเดชัน-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.55
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
2,334.15 K
จุดหลอมเหลว
1,519.15 K
critical pressure
critical temperature
4,325.15 K
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery metallic
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000217 1/K
molar heat capacity
26.32 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.479 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.62 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000016 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.000000121 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.0000000066475 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.00090387
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
100 K
Structure
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์ (CUB)
lattice constant
8.89 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
6 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
120 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
198 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
5,150 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number72
Mendeleev Number55
Pettifor Number60
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
774.4 kJ/mol
Dipole Polarizability
68 ± 9 a₀
C6 Dispersion Coefficient
552 a₀
Allotropes
Neutron cross section
13.3
Neutron Mass Absorption
0.0083
quantum number6S5/2
space group217 (I_43m)

Isotopes of Manganese

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร30
Radioactive Isotopes27

43Mn

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
43.018647 ± 0.000429 Da
เลขมวล43
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

43Mn Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

44Mn

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
44.008009 ± 0.000322 Da
เลขมวล44
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

44Mn Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

45Mn

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
44.994654 ± 0.000322 Da
เลขมวล45
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

45Mn Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

46Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
45.986669 ± 0.000093 Da
เลขมวล46
g-factor
ครึ่งชีวิต
36.2 ± 0.4 ms
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

46Mn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)57%
2p (2-proton emission)18%
β+α (β+-delayed α emission)%

47Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
46.975774 ± 0.000034 Da
เลขมวล47
g-factor
ครึ่งชีวิต
88 ± 1.3 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

47Mn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

48Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
47.96854876 ± 0.000007191 Da
เลขมวล48
g-factor
ครึ่งชีวิต
158.1 ± 2.2 ms
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

48Mn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.28%
β+α (β+-delayed α emission)6%

49Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
48.95961335 ± 0.000002377 Da
เลขมวล49
g-factor
ครึ่งชีวิต
382 ± 7 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

49Mn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
49.954238157 ± 0.000000123 Da
เลขมวล50
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
283.21 ± 0.07 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

50Mn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

51Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
50.94820877 ± 0.000000326 Da
เลขมวล51
g-factor
1.43 ± 0.0016
ครึ่งชีวิต
45.81 ± 0.21 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.41 ± 0.08
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

51Mn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

52Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
51.94555909 ± 0.000000138 Da
เลขมวล52
g-factor
0.51036666666667 ± 0.0002
ครึ่งชีวิต
5.591 ± 0.003 d
สปิน6
nuclear quadrupole moment
0.5 ± 0.07
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

52Mn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

53Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
52.941287497 ± 0.000000371 Da
เลขมวล53
g-factor
1.438 ± 0.0014285714285714
ครึ่งชีวิต
3.7 ± 0.4 My
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.17 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

53Mn Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

54Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
53.940355772 ± 0.00000108 Da
เลขมวล54
g-factor
1.099 ± 0.001
ครึ่งชีวิต
312.081 ± 0.032 d
สปิน3
nuclear quadrupole moment
0.37 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

54Mn Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
β (β decay)0.93%
e+ (positron emission)1.28%

55Mn

natural abundance
100
น้ำหนักอะตอม
54.93804304 ± 0.000000279 Da
เลขมวล55
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.33 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity-

56Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
55.938902816 ± 0.000000314 Da
เลขมวล56
g-factor
1.08 ± 0.00066666666666667
ครึ่งชีวิต
2.5789 ± 0.0001 h
สปิน3
nuclear quadrupole moment
0.24 ± 0.08
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

56Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

57Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
56.938285944 ± 0.000001615 Da
เลขมวล57
g-factor
1.3924 ± 0.0008
ครึ่งชีวิต
85.4 ± 1.8 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.37 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity-

57Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

58Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
57.940066643 ± 0.0000029 Da
เลขมวล58
g-factor
2.623 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
3 ± 0.1 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.03 ± 0.08
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

58Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

59Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
58.940391111 ± 0.0000025 Da
เลขมวล59
g-factor
1.3976 ± 0.0012
ครึ่งชีวิต
4.59 ± 0.05 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.34 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity-

59Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

60Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
59.943136574 ± 0.0000025 Da
เลขมวล60
g-factor
2.488 ± 0.007
ครึ่งชีวิต
280 ± 20 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

60Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

61Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
60.944452541 ± 0.0000025 Da
เลขมวล61
g-factor
1.4132 ± 0.0008
ครึ่งชีวิต
709 ± 8 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.36 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity-

61Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

62Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
61.947907384 ± 0.000007023 Da
เลขมวล62
g-factor
2.384 ± 0.007
ครึ่งชีวิต
92 ± 13 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

62Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

63Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
62.949664672 ± 0.000004 Da
เลขมวล63
g-factor
1.3756 ± 0.0012
ครึ่งชีวิต
275 ± 4 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.48 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

63Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

64Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
63.953849369 ± 0.0000038 Da
เลขมวล64
g-factor
2.085 ± 0.003
ครึ่งชีวิต
88.8 ± 2.4 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

64Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

65Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
64.956019749 ± 0.000004 Da
เลขมวล65
g-factor
ครึ่งชีวิต
91.9 ± 0.7 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

65Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.9%

66Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
65.960546833 ± 0.000012 Da
เลขมวล66
g-factor
ครึ่งชีวิต
63.8 ± 0.9 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

66Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.4%
2n (2-neutron emission)%

67Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
66.96395 ± 0.000215 Da
เลขมวล67
g-factor
ครึ่งชีวิต
46.7 ± 2.3 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

67Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%
2n (2-neutron emission)%

68Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
67.968953 ± 0.000322 Da
เลขมวล68
g-factor
ครึ่งชีวิต
33.7 ± 1.5 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity

68Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%
2n (2-neutron emission)%

69Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
68.972775 ± 0.000429 Da
เลขมวล69
g-factor
ครึ่งชีวิต
22.1 ± 1.6 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity-

69Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%
2n (2-neutron emission)%

70Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
69.978046 ± 0.000537 Da
เลขมวล70
g-factor
ครึ่งชีวิต
19.9 ± 1.7 ms
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity

70Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

71Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
70.982158 ± 0.000537 Da
เลขมวล71
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

71Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

72Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
71.988009 ± 0.000644 Da
เลขมวล72
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity

72Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

73Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
72.992807 ± 0.000644 Da
เลขมวล73
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity-

73Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Manganese electrolytic and 1cm3 cube.jpg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Johann Gahn
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1774
ศัพทมูลวิทยาLatin: magnes (magnet); Italian: manganese.
pronunciationMAN-ge-nees (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
950 mg/kg
Abundance in Oceans
0.0002 mg/L
Abundance in Human Body
0.00002 %
Abundance in Meteor
0.27 %
Abundance in Sun
0.001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0008 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6043
2p3.916
2s7.2062
3d14.4718
3p12.8908
3s11.9821
4s19.7168