Mangan

Mangan (Mn)

atom numarası 25, simgesi Mn olan element
Atom numarası25
Atom ağırlığı54.938044
Kütle numarası55
Grup7
Periyot4
Blokd
proton25 p+
nötron30 n0
elektron25 e-
Animated Bohr modeli of Mn (Mangan)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
140 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
119 pm
Metallic Radius
118 pm
ionic radius
66 pm
Crystal Radius
80 pm
Van der Waals radius
205 pm
yoğunluk
7,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Mangan0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
797,3 kJ/mol
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
7,434018 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Mn (Mangan)
Buharlaşma ısısı
221 kJ/mol
enthalpy of fusion
13,4 kJ/mol
standard enthalpy of formation
283,3 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 13, 2
Bohr modeli: Mn (Mangan)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Mn (Mangan)
electron configuration[Ar] 3d5 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2
Enhanced Bohr modeli of Mn (Mangan)
Orbital Diagram of Mn (Mangan)
Yükseltgenme seviyesi-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Elektronegatiflik
1.55
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
2.334,15 K
Ergime noktası
1.519,15 K
critical pressure
critical temperature
4.325,15 K
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearancesilvery metallic
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
0,0000217 1/K
molar ısı kapasitesi
26,32 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,479 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
0,62 MS/m
Özdirenç
0,0000016 m Ω
Süperiletken
mıknatıslık
typeparamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
0,000000121 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
0,0000000066475 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
0,00090387
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
100 K
yapı
Kristal yapısıHacim merkezli kübik (CUB)
Kafes sabiti
8,89 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
6 MPa
Bulk modülü
120 GPa
shear modulus
Young katsayısı
198 GPa
Poisson's ratio
Ses hızı
5.150 m/s
sınıflandırma
KategoriGeçiş metalleri, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number72
Mendeleev Number55
Pettifor Number60
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt sınıflandırmasısiderophile

other

Gas Basicity
774,4 kJ/mol
Kutuplanabilirlik
68 ± 9 a₀
C6 Dispersion Coefficient
552 a₀
allotrope
Nötron tesir kesiti
13,3
Neutron Mass Absorption
0,0083
Kuantum sayısı6S5/2
Uzay grubu217 (I_43m)

Mangan izotopları

Kararlı izotoplar1
Kararsız izotoplar30
Natural Isotopes1

43Mn

Kütle numarası43
nötron numarası18
Bağıl atom kütlesi
43,018647 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
p (proton emission)

44Mn

Kütle numarası44
nötron numarası19
Bağıl atom kütlesi
44,008009 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
p (proton emission)

45Mn

Kütle numarası45
nötron numarası20
Bağıl atom kütlesi
44,994654 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
p (proton emission)

46Mn

Kütle numarası46
nötron numarası21
Bağıl atom kütlesi
45,986669 ± 0,000093 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
36,2 ± 0,4 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1987
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)57%
2p (2-proton emission)18%
β+α (β+-delayed α emission)

47Mn

Kütle numarası47
nötron numarası22
Bağıl atom kütlesi
46,975774 ± 0,000034 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
88 ± 1,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1987
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

48Mn

Kütle numarası48
nötron numarası23
Bağıl atom kütlesi
47,96854876 ± 0,000007191 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
158,1 ± 2,2 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1987
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.28%
β+α (β+-delayed α emission)6%

49Mn

Kütle numarası49
nötron numarası24
Bağıl atom kütlesi
48,95961335 ± 0,000002377 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
382 ± 7 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Mn

Kütle numarası50
nötron numarası25
Bağıl atom kütlesi
49,954238157 ± 0,000000123 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
283,21 ± 0,07 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

51Mn

Kütle numarası51
nötron numarası26
Bağıl atom kütlesi
50,94820877 ± 0,000000326 Da
g-factor
1,43 ± 0,0016
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
45,81 ± 0,21 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,41 ± 0,08
keşif veya buluş tarihi1938
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

52Mn

Kütle numarası52
nötron numarası27
Bağıl atom kütlesi
51,94555909 ± 0,000000138 Da
g-factor
0,51036666666667 ± 0,0002
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,591 ± 0,003 d
spin6
nuclear quadrupole moment
0,5 ± 0,07
keşif veya buluş tarihi1938
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

53Mn

Kütle numarası53
nötron numarası28
Bağıl atom kütlesi
52,941287497 ± 0,000000371 Da
g-factor
1,438 ± 0,0014285714285714
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,7 ± 0,4 My
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,17 ± 0,03
keşif veya buluş tarihi1955
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

54Mn

Kütle numarası54
nötron numarası29
Bağıl atom kütlesi
53,940355772 ± 0,00000108 Da
g-factor
1,099 ± 0,001
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
312,081 ± 0,032 d
spin3
nuclear quadrupole moment
0,37 ± 0,03
keşif veya buluş tarihi1938
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%
β (β decay)0.93%
e+ (positron emission)1.28%

55Mn

Kütle numarası55
nötron numarası30
Bağıl atom kütlesi
54,93804304 ± 0,000000279 Da
g-factor
doğadaki bolluk
100
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,01
keşif veya buluş tarihi1923
Dönüşümçarpanı-

56Mn

Kütle numarası56
nötron numarası31
Bağıl atom kütlesi
55,938902816 ± 0,000000314 Da
g-factor
1,08 ± 0,00066666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,5789 ± 0,0001 h
spin3
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,08
keşif veya buluş tarihi1934
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

57Mn

Kütle numarası57
nötron numarası32
Bağıl atom kütlesi
56,938285944 ± 0,000001615 Da
g-factor
1,3924 ± 0,0008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
85,4 ± 1,8 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,37 ± 0,03
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

58Mn

Kütle numarası58
nötron numarası33
Bağıl atom kütlesi
57,940066643 ± 0,0000029 Da
g-factor
2,623 ± 0,002
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3 ± 0,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
0,03 ± 0,08
keşif veya buluş tarihi1961
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

59Mn

Kütle numarası59
nötron numarası34
Bağıl atom kütlesi
58,940391111 ± 0,0000025 Da
g-factor
1,3976 ± 0,0012
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,59 ± 0,05 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,34 ± 0,03
keşif veya buluş tarihi1976
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

60Mn

Kütle numarası60
nötron numarası35
Bağıl atom kütlesi
59,943136574 ± 0,0000025 Da
g-factor
2,488 ± 0,007
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
280 ± 20 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

61Mn

Kütle numarası61
nötron numarası36
Bağıl atom kütlesi
60,944452541 ± 0,0000025 Da
g-factor
1,4132 ± 0,0008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
709 ± 8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,36 ± 0,03
keşif veya buluş tarihi1980
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

62Mn

Kütle numarası62
nötron numarası37
Bağıl atom kütlesi
61,947907384 ± 0,000007023 Da
g-factor
2,384 ± 0,007
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
92 ± 13 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
keşif veya buluş tarihi1983
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

63Mn

Kütle numarası63
nötron numarası38
Bağıl atom kütlesi
62,949664672 ± 0,000004 Da
g-factor
1,3756 ± 0,0012
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
275 ± 4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,04
keşif veya buluş tarihi1985
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

64Mn

Kütle numarası64
nötron numarası39
Bağıl atom kütlesi
63,953849369 ± 0,0000038 Da
g-factor
2,085 ± 0,003
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
88,8 ± 2,4 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1985
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

65Mn

Kütle numarası65
nötron numarası40
Bağıl atom kütlesi
64,956019749 ± 0,000004 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
91,9 ± 0,7 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1985
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.9%

66Mn

Kütle numarası66
nötron numarası41
Bağıl atom kütlesi
65,960546833 ± 0,000012 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
63,8 ± 0,9 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1992
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.4%
2n (2-neutron emission)

67Mn

Kütle numarası67
nötron numarası42
Bağıl atom kütlesi
66,96395 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
46,7 ± 2,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%
2n (2-neutron emission)

68Mn

Kütle numarası68
nötron numarası43
Bağıl atom kütlesi
67,968953 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
33,7 ± 1,5 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1995
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%
2n (2-neutron emission)

69Mn

Kütle numarası69
nötron numarası44
Bağıl atom kütlesi
68,972775 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
22,1 ± 1,6 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1995
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%
2n (2-neutron emission)

70Mn

Kütle numarası70
nötron numarası45
Bağıl atom kütlesi
69,978046 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
19,9 ± 1,7 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2009
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

71Mn

Kütle numarası71
nötron numarası46
Bağıl atom kütlesi
70,982158 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

72Mn

Kütle numarası72
nötron numarası47
Bağıl atom kütlesi
71,988009 ± 0,000644 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2013
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

73Mn

Kütle numarası73
nötron numarası48
Bağıl atom kütlesi
72,992807 ± 0,000644 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2017
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
Manganese electrolytic and 1cm3 cube

tarih

kâşifi ya da mucidiJohann Gahn
keşif yeriSweden
keşif veya buluş tarihi1774
köken bilimiLatin: magnes (magnet); Italian: manganese.
telaffuzuMAN-ge-nees (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
950 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
0,0002 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0,00002 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,27 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,001 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,0008 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6043
2p3.916
2s7.2062
3d14.4718
3p12.8908
3s11.9821
4s19.7168