Марганець

Марганець (Mn)

хімічний елемент з атомним номером 25
Атомний номер25
Атомна маса54.938044
масове число55
Група7
Період4
Блокd
протон25 p+
нейтрон30 n0
електрон25 e-
Animated Модель Бора of Mn (Марганець)

Фізична Властивість

Атомний Радіус
140 pm
молярний об'єм
Ковалентний радіус
119 pm
Metallic Radius
118 pm
іонний радіус
66 pm
Crystal Radius
80 pm
Радіус Ван дер Ваальса
205 pm
густина
Atomic Radii Of The Elements: Марганець0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmАтомний РадіусКовалентний РадіусMetallic RadiusРадіус Ван дер Ваальса

Хімічні Властивості

енергія
Протонна спорідненість
797,3 kJ/mol
Спорідненість до електрона
енергія іонізації
7,434018 eV/particle
енергія іонізації of Mn (Марганець)
питома теплота випаровування
221 kJ/mol
питома теплота плавлення
13,4 kJ/mol
теплота утворення хімічної сполуки
283,3 kJ/mol
електрон
електронна оболонка2, 8, 13, 2
Модель Бора: Mn (Марганець)
валентний електрон2
Формула Льюїса: Mn (Марганець)
електронна конфігурація[Ar] 3d5 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2
Enhanced Модель Бора of Mn (Марганець)
Orbital Diagram of Mn (Марганець)
ступінь окиснення-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Електронегативність
1.55
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
агрегатний станТверде тіло
gaseous state of matter
Температура кипіння
2 334,15 K
Температура плавлення
1 519,15 K
critical pressure
Критична температура
4 325,15 K
Потрійна точка
appearance
колір
Срібний
appearancesilvery metallic
показник заломлення
властивість матеріалу
Теплопровідність
Теплове розширення
0,0000217 1/K
molar heat capacity
26,32 J/(mol K)
Питома теплоїмність
0,479 J/(g⋅K)
Показник адіабати
electrical properties
typeConductor
Електропровідність
0,62 MS/m
питомий опір
0,0000016 m Ω
Надпровідність
магнетизм
typeparamagnetic
Магнітна сприйнятливість (Mass)
0,000000121 m³/Kg
Магнітна сприйнятливість (Molar)
0,0000000066475 m³/mol
Магнітна сприйнятливість (Volume)
0,00090387
магнітне впорядкування
Температура Кюрі
Температура Нееля
100 K
структура
Кристалічна СтруктураОб'ємноцентрована кубічна (CUB)
Період кристалічної ґратки
8,89 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
механічні властивості матеріалів
твердість
6 MPa
модуль всебічного стиску
120 GPa
модуль зсуву
модуль Юнга
198 GPa
коефіцієнт Пуассона
швидкість звуку
5 150 m/s
класифікування
КатегоріяПерехідні метали, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number72
Mendeleev Number55
Pettifor Number60
Geochemical Classfirst series transition metal
Геохімічна класифікація елементівsiderophile

інший

Gas Basicity
774,4 kJ/mol
Поляризовність
68 ± 9 a₀
C6 Dispersion Coefficient
552 a₀
allotrope
Neutron cross section
13,3
Neutron Mass Absorption
0,0083
квантове число6S5/2
просторова група217 (I_43m)

Ізотопи мангану

Стабільні ізотопи1
Нестабільні ізотопи30
Natural Isotopes1

43Mn

масове число43
нейтронне число18
relative atomic mass
43,018647 ± 0,000429 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність-

тип розпадуінтенсивність
p (proton emission)

44Mn

масове число44
нейтронне число19
relative atomic mass
44,008009 ± 0,000322 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність-

тип розпадуінтенсивність
p (proton emission)

45Mn

масове число45
нейтронне число20
relative atomic mass
44,994654 ± 0,000322 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність-

тип розпадуінтенсивність
p (proton emission)

46Mn

масове число46
нейтронне число21
relative atomic mass
45,986669 ± 0,000093 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
36,2 ± 0,4 ms
спін4
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1987
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)57%
2p (2-proton emission)18%
β+α (β+-delayed α emission)

47Mn

масове число47
нейтронне число22
relative atomic mass
46,975774 ± 0,000034 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
88 ± 1,3 ms
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1987
парність-

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

48Mn

масове число48
нейтронне число23
relative atomic mass
47,96854876 ± 0,000007191 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
158,1 ± 2,2 ms
спін4
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1987
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.28%
β+α (β+-delayed α emission)6%

49Mn

масове число49
нейтронне число24
relative atomic mass
48,95961335 ± 0,000002377 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
382 ± 7 ms
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1970
парність-

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Mn

масове число50
нейтронне число25
relative atomic mass
49,954238157 ± 0,000000123 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
283,21 ± 0,07 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1952
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

51Mn

масове число51
нейтронне число26
relative atomic mass
50,94820877 ± 0,000000326 Da
G-фактор
1,43 ± 0,0016
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
45,81 ± 0,21 m
спін5/2
nuclear quadrupole moment
0,41 ± 0,08
дата відкриття (винаходу)1938
парність-

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

52Mn

масове число52
нейтронне число27
relative atomic mass
51,94555909 ± 0,000000138 Da
G-фактор
0,51036666666667 ± 0,0002
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
5,591 ± 0,003 d
спін6
nuclear quadrupole moment
0,5 ± 0,07
дата відкриття (винаходу)1938
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

53Mn

масове число53
нейтронне число28
relative atomic mass
52,941287497 ± 0,000000371 Da
G-фактор
1,438 ± 0,0014285714285714
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
3,7 ± 0,4 My
спін7/2
nuclear quadrupole moment
0,17 ± 0,03
дата відкриття (винаходу)1955
парність-

тип розпадуінтенсивність
ϵ (electron capture)100%

54Mn

масове число54
нейтронне число29
relative atomic mass
53,940355772 ± 0,00000108 Da
G-фактор
1,099 ± 0,001
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
312,081 ± 0,032 d
спін3
nuclear quadrupole moment
0,37 ± 0,03
дата відкриття (винаходу)1938
парність+

тип розпадуінтенсивність
ϵ (electron capture)100%
β (β decay)0.93%
e+ (positron emission)1.28%

55Mn

масове число55
нейтронне число30
relative atomic mass
54,93804304 ± 0,000000279 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
100
радіоактивністьstable isotope
період напіврозпадуNot Radioactive ☢️
спін5/2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,01
дата відкриття (винаходу)1923
парність-

56Mn

масове число56
нейтронне число31
relative atomic mass
55,938902816 ± 0,000000314 Da
G-фактор
1,08 ± 0,00066666666666667
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
2,5789 ± 0,0001 h
спін3
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,08
дата відкриття (винаходу)1934
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

57Mn

масове число57
нейтронне число32
relative atomic mass
56,938285944 ± 0,000001615 Da
G-фактор
1,3924 ± 0,0008
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
85,4 ± 1,8 s
спін5/2
nuclear quadrupole moment
0,37 ± 0,03
дата відкриття (винаходу)1954
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

58Mn

масове число58
нейтронне число33
relative atomic mass
57,940066643 ± 0,0000029 Da
G-фактор
2,623 ± 0,002
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
3 ± 0,1 s
спін1
nuclear quadrupole moment
0,03 ± 0,08
дата відкриття (винаходу)1961
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

59Mn

масове число59
нейтронне число34
relative atomic mass
58,940391111 ± 0,0000025 Da
G-фактор
1,3976 ± 0,0012
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
4,59 ± 0,05 s
спін5/2
nuclear quadrupole moment
0,34 ± 0,03
дата відкриття (винаходу)1976
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

60Mn

масове число60
нейтронне число35
relative atomic mass
59,943136574 ± 0,0000025 Da
G-фактор
2,488 ± 0,007
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
280 ± 20 ms
спін1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
дата відкриття (винаходу)1978
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

61Mn

масове число61
нейтронне число36
relative atomic mass
60,944452541 ± 0,0000025 Da
G-фактор
1,4132 ± 0,0008
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
709 ± 8 ms
спін5/2
nuclear quadrupole moment
0,36 ± 0,03
дата відкриття (винаходу)1980
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

62Mn

масове число62
нейтронне число37
relative atomic mass
61,947907384 ± 0,000007023 Da
G-фактор
2,384 ± 0,007
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
92 ± 13 ms
спін1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
дата відкриття (винаходу)1983
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

63Mn

масове число63
нейтронне число38
relative atomic mass
62,949664672 ± 0,000004 Da
G-фактор
1,3756 ± 0,0012
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
275 ± 4 ms
спін5/2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,04
дата відкриття (винаходу)1985
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

64Mn

масове число64
нейтронне число39
relative atomic mass
63,953849369 ± 0,0000038 Da
G-фактор
2,085 ± 0,003
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
88,8 ± 2,4 ms
спін1
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1985
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

65Mn

масове число65
нейтронне число40
relative atomic mass
64,956019749 ± 0,000004 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
91,9 ± 0,7 ms
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1985
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.9%

66Mn

масове число66
нейтронне число41
relative atomic mass
65,960546833 ± 0,000012 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
63,8 ± 0,9 ms
спін1
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1992
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.4%
2n (2-neutron emission)

67Mn

масове число67
нейтронне число42
relative atomic mass
66,96395 ± 0,000215 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
46,7 ± 2,3 ms
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1997
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%
2n (2-neutron emission)

68Mn

масове число68
нейтронне число43
relative atomic mass
67,968953 ± 0,000322 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
33,7 ± 1,5 ms
спін3
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1995
парність

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%
2n (2-neutron emission)

69Mn

масове число69
нейтронне число44
relative atomic mass
68,972775 ± 0,000429 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
22,1 ± 1,6 ms
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1995
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%
2n (2-neutron emission)

70Mn

масове число70
нейтронне число45
relative atomic mass
69,978046 ± 0,000537 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
19,9 ± 1,7 ms
спін4
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2009
парність

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

71Mn

масове число71
нейтронне число46
relative atomic mass
70,982158 ± 0,000537 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2010
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

72Mn

масове число72
нейтронне число47
relative atomic mass
71,988009 ± 0,000644 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2013
парність

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

73Mn

масове число73
нейтронне число48
relative atomic mass
72,992807 ± 0,000644 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2017
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)
Manganese electrolytic and 1cm3 cube

історія

першовідкривач або винахідникJohann Gahn
місце відкриттяSweden
дата відкриття (винаходу)1774
етимологіяLatin: magnes (magnet); Italian: manganese.
вимоваMAN-ge-nees (англійська)

джерело

Достаток
Достаток в земній корі
950 mg/kg
ізотопна поширеність (океан)
0,0002 mg/L
ізотопна поширеність (людський організм)
0,00002 %
ізотопна поширеність (метеороїд)
0,27 %
ізотопна поширеність (Сонце)
0,001 %
Достаток в Всесвіті
0,0008 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6043
2p3.916
2s7.2062
3d14.4718
3p12.8908
3s11.9821
4s19.7168