Mangan

Mangan (Mn)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 25, một kim loại màu xám cứng của loạt kim loại chuyển tiếp
Số nguyên tử25
Nguyên tử khối54.938044
số khối55
Nhóm7
Chu kỳ4
Phân lớpd
Prô ton25 p+
Nơ tron30 n0
Electrons25 e-
Animated Mô hình Bohr of Mn (Mangan)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
140 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
119 pm
Metallic Radius
118 pm
ionic radius
66 pm
Crystal Radius
80 pm
Bán kính van der Waals
205 pm
mật độ
7,3 g/cm³
năng lượng
proton affinity
797,3 kJ/mol
Ái lực điện tử
ionization energy
7,434018 eV/particle
ionization energy of Mn (Mangan)
Nhiệt bay hơi
221 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
13,4 kJ/mol
standard enthalpy of formation
283,3 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 13, 2
Mô hình Bohr: Mn (Mangan)
Electron hóa trị2
Cấu hình electron[Ar] 3d5 4s2
Enhanced Mô hình Bohr of Mn (Mangan)
Orbital Diagram of Mn (Mangan)
trạng thái oxy hóa-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
độ âm điện
1.55
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
2.334,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
1.519,15 K
critical pressure
critical temperature
4.325,15 K
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery metallic
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
0,0000217 1/K
molar heat capacity
26,32 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,479 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
0,62 MS/m
điện trở suất
0,0000016 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,000000121 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,0000000066475 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,00090387
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
100 K
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm khối (CUB)
lattice constant
8,89 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
6 MPa
Mô đun khối
120 GPa
Modul ngang
mô đun Young
198 GPa
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
5.150 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number72
Mendeleev Number55
Pettifor Number60
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
774,4 kJ/mol
Dipole Polarizability
68 ± 9 a₀
C6 Dispersion Coefficient
552 a₀
Allotropes
Neutron cross section
13,3
Neutron Mass Absorption
0,0083
Số lượng tử6S5/2
space group217 (I_43m)

Đồng vị của Mangan

Các đồng vị bền1
Các đồng vị không bền30
Radioactive Isotopes27

43Mn

natural abundance
relative atomic mass
43,018647 ± 0,000429 Da
số khối43
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

43Mn Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

44Mn

natural abundance
relative atomic mass
44,008009 ± 0,000322 Da
số khối44
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

44Mn Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

45Mn

natural abundance
relative atomic mass
44,994654 ± 0,000322 Da
số khối45
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

45Mn Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

46Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
45,986669 ± 0,000093 Da
số khối46
g-factor
chu kỳ bán rã
36,2 ± 0,4 ms
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1987
parity+

46Mn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)57%
2p (2-proton emission)18%
β+α (β+-delayed α emission)%

47Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
46,975774 ± 0,000034 Da
số khối47
g-factor
chu kỳ bán rã
88 ± 1,3 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1987
parity-

47Mn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.7%

48Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
47,96854876 ± 0,000007191 Da
số khối48
g-factor
chu kỳ bán rã
158,1 ± 2,2 ms
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1987
parity+

48Mn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.28%
β+α (β+-delayed α emission)6%

49Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
48,95961335 ± 0,000002377 Da
số khối49
g-factor
chu kỳ bán rã
382 ± 7 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity-

49Mn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

50Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
49,954238157 ± 0,000000123 Da
số khối50
g-factor
0
chu kỳ bán rã
283,21 ± 0,07 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1952
parity+

50Mn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

51Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
50,94820877 ± 0,000000326 Da
số khối51
g-factor
1,43 ± 0,0016
chu kỳ bán rã
45,81 ± 0,21 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,41 ± 0,08
ngày khám phá1938
parity-

51Mn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

52Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
51,94555909 ± 0,000000138 Da
số khối52
g-factor
0,51036666666667 ± 0,0002
chu kỳ bán rã
5,591 ± 0,003 d
Spin6
nuclear quadrupole moment
0,5 ± 0,07
ngày khám phá1938
parity+

52Mn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

53Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
52,941287497 ± 0,000000371 Da
số khối53
g-factor
1,438 ± 0,0014285714285714
chu kỳ bán rã
3,7 ± 0,4 My
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,17 ± 0,03
ngày khám phá1955
parity-

53Mn Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

54Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
53,940355772 ± 0,00000108 Da
số khối54
g-factor
1,099 ± 0,001
chu kỳ bán rã
312,081 ± 0,032 d
Spin3
nuclear quadrupole moment
0,37 ± 0,03
ngày khám phá1938
parity+

54Mn Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
β (β decay)0.93%
e+ (positron emission)1.28%

55Mn

natural abundance
100
relative atomic mass
54,93804304 ± 0,000000279 Da
số khối55
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,01
ngày khám phá1923
parity-

56Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
55,938902816 ± 0,000000314 Da
số khối56
g-factor
1,08 ± 0,00066666666666667
chu kỳ bán rã
2,5789 ± 0,0001 h
Spin3
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,08
ngày khám phá1934
parity+

56Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

57Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
56,938285944 ± 0,000001615 Da
số khối57
g-factor
1,3924 ± 0,0008
chu kỳ bán rã
85,4 ± 1,8 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,37 ± 0,03
ngày khám phá1954
parity-

57Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

58Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
57,940066643 ± 0,0000029 Da
số khối58
g-factor
2,623 ± 0,002
chu kỳ bán rã
3 ± 0,1 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,03 ± 0,08
ngày khám phá1961
parity+

58Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

59Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
58,940391111 ± 0,0000025 Da
số khối59
g-factor
1,3976 ± 0,0012
chu kỳ bán rã
4,59 ± 0,05 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,34 ± 0,03
ngày khám phá1976
parity-

59Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

60Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
59,943136574 ± 0,0000025 Da
số khối60
g-factor
2,488 ± 0,007
chu kỳ bán rã
280 ± 20 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
ngày khám phá1978
parity+

60Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

61Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
60,944452541 ± 0,0000025 Da
số khối61
g-factor
1,4132 ± 0,0008
chu kỳ bán rã
709 ± 8 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,36 ± 0,03
ngày khám phá1980
parity-

61Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

62Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
61,947907384 ± 0,000007023 Da
số khối62
g-factor
2,384 ± 0,007
chu kỳ bán rã
92 ± 13 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
ngày khám phá1983
parity+

62Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

63Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
62,949664672 ± 0,000004 Da
số khối63
g-factor
1,3756 ± 0,0012
chu kỳ bán rã
275 ± 4 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,04
ngày khám phá1985
parity-

63Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

64Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
63,953849369 ± 0,0000038 Da
số khối64
g-factor
2,085 ± 0,003
chu kỳ bán rã
88,8 ± 2,4 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1985
parity+

64Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

65Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
64,956019749 ± 0,000004 Da
số khối65
g-factor
chu kỳ bán rã
91,9 ± 0,7 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1985
parity-

65Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.9%

66Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
65,960546833 ± 0,000012 Da
số khối66
g-factor
chu kỳ bán rã
63,8 ± 0,9 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1992
parity+

66Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.4%
2n (2-neutron emission)%

67Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
66,96395 ± 0,000215 Da
số khối67
g-factor
chu kỳ bán rã
46,7 ± 2,3 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity-

67Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%
2n (2-neutron emission)%

68Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
67,968953 ± 0,000322 Da
số khối68
g-factor
chu kỳ bán rã
33,7 ± 1,5 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1995
parity

68Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%
2n (2-neutron emission)%

69Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
68,972775 ± 0,000429 Da
số khối69
g-factor
chu kỳ bán rã
22,1 ± 1,6 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1995
parity-

69Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%
2n (2-neutron emission)%

70Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
69,978046 ± 0,000537 Da
số khối70
g-factor
chu kỳ bán rã
19,9 ± 1,7 ms
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2009
parity

70Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

71Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
70,982158 ± 0,000537 Da
số khối71
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity-

71Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

72Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
71,988009 ± 0,000644 Da
số khối72
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2013
parity

72Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

73Mn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
72,992807 ± 0,000644 Da
số khối73
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2017
parity-

73Mn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Manganese electrolytic and 1cm3 cube.jpg

lịch sử

được phát hiện bởiJohann Gahn
nơi khám pháSweden
ngày khám phá1774
từ nguyên họcLatin: magnes (magnet); Italian: manganese.
cách phát âmMAN-ge-nees (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
950 mg/kg
Abundance in Oceans
0,0002 mg/L
Abundance in Human Body
0,00002 %
Abundance in Meteor
0,27 %
Abundance in Sun
0,001 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,0008 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6043
2p3.916
2s7.2062
3d14.4718
3p12.8908
3s11.9821
4s19.7168