Molybden

Molybden (Mo)

chemický prvek s atomovým číslem 42
Atomové číslo42
Atomová hmotnost95.95
Nukleonové číslo98
Skupina6
Perioda5
Blokd
proton42 p+
neutron56 n0
elektron42 e-
Animated Bohrův model atomu of Mo (Molybden)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
145 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
138 pm
Metallic Radius
130 pm
iontový poloměr
69 pm
Crystal Radius
83 pm
Van der Waalsův poloměr
217 pm
hustota
10,2 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Molybden0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
7,09243 eV/particle
Ionizační energie of Mo (Molybden)
měrné skupenské teplo varu
590 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
658,98 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 13, 1
Bohrův model atomu: Mo (Molybden)
Valenční elektron1
Lewis structure: Mo (Molybden)
elektronová konfigurace[Kr] 4d5 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d5 5s1
Enhanced Bohrův model atomu of Mo (Molybden)
Orbital Diagram of Mo (Molybden)
Oxidační číslo-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
elektronegativita
2.16
Electrophilicity Index
1,2111478608972754 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
4 912,15 K
Teplota tání
2 895,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Šedá
vzhledgray metallic
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
0,0000048 1/K
Molární tepelná kapacita
24,06 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,251 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
20 MS/m
rezistivita
0,00000004999999999997 m Ω
supravodivost
0,915 K
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000117 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000001122 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0001203
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaKubická prostorově centrovaná (BCC)
lattice constant
3,15 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
5,5 MPa
stlačitelnost
230 GPa
modul pružnosti ve smyku
120 GPa
modul pružnosti v tahu
329 GPa
Poissonova konstanta
0,31
rychlost zvuku
6 190 m/s
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number56
Mendeleev Number52
Pettifor Number55
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsiderophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
87 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
2,6
Neutron Mass Absorption
0,0009
kvantové číslo7S3
space group229 (Im_3m)

Izotopy molybdenu

Stabilní izotopy4
Nestabilní izotopy35
Natural Isotopes7
Isotopic Composition9824.29%9824.29%9515.87%9515.87%9616.67%9616.67%9214.65%9214.65%949.19%949.19%979.58%979.58%1009.74%1009.74%

81Mo

Nukleonové číslo81
neutronové číslo39
relativní atomová hmotnost
80,966226 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2013
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

82Mo

Nukleonové číslo82
neutronové číslo40
relativní atomová hmotnost
81,956661 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2013
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

83Mo

Nukleonové číslo83
neutronové číslo41
relativní atomová hmotnost
82,950252 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
23 ± 19 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1999
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

84Mo

Nukleonové číslo84
neutronové číslo42
relativní atomová hmotnost
83,941846 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,3 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1991
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

85Mo

Nukleonové číslo85
neutronové číslo43
relativní atomová hmotnost
84,938260736 ± 0,000017 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,2 ± 0,2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1992
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.14%

86Mo

Nukleonové číslo86
neutronové číslo44
relativní atomová hmotnost
85,931174092 ± 0,000003147 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
19,1 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1991
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Mo

Nukleonové číslo87
neutronové číslo45
relativní atomová hmotnost
86,928196198 ± 0,000003067 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14,1 ± 0,3 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

88Mo

Nukleonové číslo88
neutronové číslo46
relativní atomová hmotnost
87,921967779 ± 0,0000041 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1971
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Mo

Nukleonové číslo89
neutronové číslo47
relativní atomová hmotnost
88,919468149 ± 0,0000042 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,11 ± 0,1 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1980
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Mo

Nukleonové číslo90
neutronové číslo48
relativní atomová hmotnost
89,91393127 ± 0,000003717 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,56 ± 0,09 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1953
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Mo

Nukleonové číslo91
neutronové číslo49
relativní atomová hmotnost
90,91174519 ± 0,000006696 Da
g-factor
-0,20688888888889 ± 0,00066666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
15,49 ± 0,01 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1948
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

92Mo

Nukleonové číslo92
neutronové číslo50
relativní atomová hmotnost
91,906807153 ± 0,000000168 Da
g-factor
0
natural abundance
14,649 ± 0,106
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1930
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
+ (double β+ decay)

93Mo

Nukleonové číslo93
neutronové číslo51
relativní atomová hmotnost
92,906808772 ± 0,000000193 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4 ± 0,8 ky
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1946
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

94Mo

Nukleonové číslo94
neutronové číslo52
relativní atomová hmotnost
93,905083586 ± 0,000000151 Da
g-factor
0
natural abundance
9,187 ± 0,033
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1930
Narušení P-symetrie+

95Mo

Nukleonové číslo95
neutronové číslo53
relativní atomová hmotnost
94,905837436 ± 0,000000132 Da
g-factor
natural abundance
15,873 ± 0,03
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,022 ± 0,001
datum objevu1930
Narušení P-symetrie+

96Mo

Nukleonové číslo96
neutronové číslo54
relativní atomová hmotnost
95,90467477 ± 0,000000128 Da
g-factor
0
natural abundance
16,673 ± 0,008
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1930
Narušení P-symetrie+

97Mo

Nukleonové číslo97
neutronové číslo55
relativní atomová hmotnost
96,906016903 ± 0,000000176 Da
g-factor
natural abundance
9,582 ± 0,015
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,255 ± 0,013
datum objevu1930
Narušení P-symetrie+

98Mo

Nukleonové číslo98
neutronové číslo56
relativní atomová hmotnost
97,905403609 ± 0,000000186 Da
g-factor
0
natural abundance
24,292 ± 0,08
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1930
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
(double β decay)

99Mo

Nukleonové číslo99
neutronové číslo57
relativní atomová hmotnost
98,907707299 ± 0,000000245 Da
g-factor
0,75 ± 0,006
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
65,932 ± 0,005 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1948
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

100Mo

Nukleonové číslo100
neutronové číslo58
relativní atomová hmotnost
99,907467982 ± 0,000000322 Da
g-factor
0
natural abundance
9,744 ± 0,065
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,07 ± 0,14 Ey
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1930
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
(double β decay)100%

101Mo

Nukleonové číslo101
neutronové číslo59
relativní atomová hmotnost
100,910337648 ± 0,000000331 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14,61 ± 0,03 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1941
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

102Mo

Nukleonové číslo102
neutronové číslo60
relativní atomová hmotnost
101,910293725 ± 0,000008916 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11,3 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

103Mo

Nukleonové číslo103
neutronové číslo61
relativní atomová hmotnost
102,913091954 ± 0,0000099 Da
g-factor
-0,18 ± 0,013333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
67,5 ± 1,5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1963
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

104Mo

Nukleonové číslo104
neutronové číslo62
relativní atomová hmotnost
103,913747443 ± 0,000009566 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
60 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1962
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

105Mo

Nukleonové číslo105
neutronové číslo63
relativní atomová hmotnost
104,916981989 ± 0,000009721 Da
g-factor
-0,22 ± 0,008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
36,3 ± 0,8 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1962
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

106Mo

Nukleonové číslo106
neutronové číslo64
relativní atomová hmotnost
105,918273231 ± 0,000009801 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,73 ± 0,12 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

107Mo

Nukleonové číslo107
neutronové číslo65
relativní atomová hmotnost
106,92211977 ± 0,000009901 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,5 ± 0,5 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1972
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

108Mo

Nukleonové číslo108
neutronové číslo66
relativní atomová hmotnost
107,924047508 ± 0,000009901 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,105 ± 0,01 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1972
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.5%

109Mo

Nukleonové číslo109
neutronové číslo67
relativní atomová hmotnost
108,928438318 ± 0,000012 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
700 ± 14 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1992
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

110Mo

Nukleonové číslo110
neutronové číslo68
relativní atomová hmotnost
109,930717956 ± 0,000026 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
292 ± 7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1992
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

111Mo

Nukleonové číslo111
neutronové číslo69
relativní atomová hmotnost
110,935651966 ± 0,000013503 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
193,6 ± 4,4 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

112Mo

Nukleonové číslo112
neutronové číslo70
relativní atomová hmotnost
111,938293 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
125 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

113Mo

Nukleonové číslo113
neutronové číslo71
relativní atomová hmotnost
112,943478 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
80 ± 2 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

114Mo

Nukleonové číslo114
neutronové číslo72
relativní atomová hmotnost
113,946666 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
58 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

115Mo

Nukleonové číslo115
neutronové číslo73
relativní atomová hmotnost
114,952174 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
45,5 ± 2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

116Mo

Nukleonové číslo116
neutronové číslo74
relativní atomová hmotnost
115,955759 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
32 ± 4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

117Mo

Nukleonové číslo117
neutronové číslo75
relativní atomová hmotnost
116,961686 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
22 ± 5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

118Mo

Nukleonové číslo118
neutronové číslo76
relativní atomová hmotnost
117,965249 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
21 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2015
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

119Mo

Nukleonové číslo119
neutronové číslo77
relativní atomová hmotnost
118,971465 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2018
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Molybdenum crystaline fragment and 1cm3 cube

dějiny

objevitel nebo vynálezceCarl Wilhelm Scheele
místo objevu/vynálezuSweden
datum objevu1778
etymologieGreek: molybdos (lead).
výslovnostmeh-LIB-deh-nem (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
1,2 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,01 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0,00001 %
natural abundance (meteoroid)
0,00012 %
natural abundance (Slunce)
0,0000009 %
Hojnost ve vesmíru
0,0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8744
2p4.0282
2s11.1232
3d14.7717
3p16.5264
3s16.0185
4d30.6076
4p27.0232
4s25.9036
5s35.894