Molibden

Molibden (Mo)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa42
Masa atomowa95.95
liczba masowa98
Grupa6
Okres5
Blokd
Protony42 p+
Neutrony56 n0
Elektrony42 e-
Animated Model atomu Bohra of Mo (Molibden)

Właściwości

Promień atomowy
145 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
138 pm
Metallic Radius
130 pm
Promień jonowy
69 pm
Crystal Radius
83 pm
promień van der Waalsa
217 pm
gęstość
10,2 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
7,09243 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Mo (Molibden)
ciepło parowania
590 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
658,98 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 13, 1
Model atomu Bohra: Mo (Molibden)
elektron walencyjny1
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d5 5s1
Enhanced Model atomu Bohra of Mo (Molibden)
Orbital Diagram of Mo (Molibden)
stopień utlenienia-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
elektroujemność
2.16
Electrophilicity
1,2111478608972754 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
4 912,15 K
Temperatura topnienia
2 895,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Szary
appearancegray metallic
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000048 1/K
molar heat capacity
24,06 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,251 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
20 MS/m
rezystywność
0,00000004999999999997 m Ω
nadprzewodnictwo
0,915 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000117 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000001122 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0001203
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (BCC)
Stała sieci krystalicznej
3,15 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
5,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
230 GPa
moduł Kirchhoffa
120 GPa
moduł Younga
329 GPa
współczynnik Poissona
0,31
prędkość dźwięku
6 190 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number56
Mendeleev Number52
Pettifor Number55
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
87 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
2,6
Neutron Mass Absorption
0,0009
liczby kwantowe7S3
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Molybdenum

Stabilne izotopy7
Niestabilne izotopy32
Radioactive Isotopes33

81Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
80,966226 ± 0,000537 Da
liczba masowa81
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2013
parzystość+

81Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

82Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
81,956661 ± 0,000429 Da
liczba masowa82
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2013
parzystość+

82Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

83Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
82,950252 ± 0,00043 Da
liczba masowa83
g-factor
czas połowicznego rozpadu
23 ± 19 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość-

83Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

84Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
83,941846 ± 0,00032 Da
liczba masowa84
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,3 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1991
parzystość+

84Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

85Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
84,938260736 ± 0,000017 Da
liczba masowa85
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,2 ± 0,2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

85Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.14%

86Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
85,931174092 ± 0,000003147 Da
liczba masowa86
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
19,1 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1991
parzystość+

86Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
86,928196198 ± 0,000003067 Da
liczba masowa87
g-factor
czas połowicznego rozpadu
14,1 ± 0,3 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

87Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

88Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
87,921967779 ± 0,0000041 Da
liczba masowa88
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
8 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

88Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
88,919468149 ± 0,0000042 Da
liczba masowa89
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,11 ± 0,1 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość+

89Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
89,91393127 ± 0,000003717 Da
liczba masowa90
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
5,56 ± 0,09 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1953
parzystość+

90Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
90,91174519 ± 0,000006696 Da
liczba masowa91
g-factor
-0,20688888888889 ± 0,00066666666666667
czas połowicznego rozpadu
15,49 ± 0,01 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość+

91Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

92Mo

abundancja naturalna
14,649 ± 0,106
względna masa atomowa
91,906807153 ± 0,000000168 Da
liczba masowa92
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1930
parzystość+

92Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)%

93Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
92,906808772 ± 0,000000193 Da
liczba masowa93
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4 ± 0,8 ky
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1946
parzystość+

93Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

94Mo

abundancja naturalna
9,187 ± 0,033
względna masa atomowa
93,905083586 ± 0,000000151 Da
liczba masowa94
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1930
parzystość+

95Mo

abundancja naturalna
15,873 ± 0,03
względna masa atomowa
94,905837436 ± 0,000000132 Da
liczba masowa95
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,022 ± 0,001
data odkrycia1930
parzystość+

96Mo

abundancja naturalna
16,673 ± 0,008
względna masa atomowa
95,90467477 ± 0,000000128 Da
liczba masowa96
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1930
parzystość+

97Mo

abundancja naturalna
9,582 ± 0,015
względna masa atomowa
96,906016903 ± 0,000000176 Da
liczba masowa97
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,255 ± 0,013
data odkrycia1930
parzystość+

98Mo

abundancja naturalna
24,292 ± 0,08
względna masa atomowa
97,905403609 ± 0,000000186 Da
liczba masowa98
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1930
parzystość+

98Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)%

99Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
98,907707299 ± 0,000000245 Da
liczba masowa99
g-factor
0,75 ± 0,006
czas połowicznego rozpadu
65,932 ± 0,005 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

99Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

100Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
9,744 ± 0,065
względna masa atomowa
99,907467982 ± 0,000000322 Da
liczba masowa100
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
7,07 ± 0,14 Ey
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1930
parzystość+

100Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)100%

101Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
100,910337648 ± 0,000000331 Da
liczba masowa101
g-factor
czas połowicznego rozpadu
14,61 ± 0,03 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1941
parzystość+

101Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

102Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
101,910293725 ± 0,000008916 Da
liczba masowa102
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
11,3 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

102Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

103Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
102,913091954 ± 0,0000099 Da
liczba masowa103
g-factor
-0,18 ± 0,013333333333333
czas połowicznego rozpadu
67,5 ± 1,5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość+

103Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

104Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
103,913747443 ± 0,000009566 Da
liczba masowa104
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
60 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1962
parzystość+

104Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

105Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
104,916981989 ± 0,000009721 Da
liczba masowa105
g-factor
-0,22 ± 0,008
czas połowicznego rozpadu
36,3 ± 0,8 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1962
parzystość-

105Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

106Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
105,918273231 ± 0,000009801 Da
liczba masowa106
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
8,73 ± 0,12 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość+

106Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

107Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
106,92211977 ± 0,000009901 Da
liczba masowa107
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,5 ± 0,5 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

107Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

108Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
107,924047508 ± 0,000009901 Da
liczba masowa108
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,105 ± 0,01 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

108Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.5%

109Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
108,928438318 ± 0,000012 Da
liczba masowa109
g-factor
czas połowicznego rozpadu
700 ± 14 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

109Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

110Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
109,930717956 ± 0,000026 Da
liczba masowa110
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
292 ± 7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

110Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

111Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
110,935651966 ± 0,000013503 Da
liczba masowa111
g-factor
czas połowicznego rozpadu
193,6 ± 4,4 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

111Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

112Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
111,938293 ± 0,000215 Da
liczba masowa112
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
125 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

112Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

113Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
112,943478 ± 0,000322 Da
liczba masowa113
g-factor
czas połowicznego rozpadu
80 ± 2 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

113Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

114Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
113,946666 ± 0,000322 Da
liczba masowa114
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
58 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

114Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

115Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
114,952174 ± 0,000429 Da
liczba masowa115
g-factor
czas połowicznego rozpadu
45,5 ± 2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

115Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

116Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
115,955759 ± 0,000537 Da
liczba masowa116
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
32 ± 4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

116Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

117Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
116,961686 ± 0,000537 Da
liczba masowa117
g-factor
czas połowicznego rozpadu
22 ± 5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

117Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

118Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
117,965249 ± 0,000537 Da
liczba masowa118
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
21 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2015
parzystość+

118Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

119Mo

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
118,971465 ± 0,000322 Da
liczba masowa119
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość+

119Mo Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Molybdenum crystaline fragment and 1cm3 cube.jpg

historia

odkrywca lub wynalazcaCarl Wilhelm Scheele
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1778
etymologiaGreek: molybdos (lead).
wymowameh-LIB-deh-nem (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
1,2 mg/kg
Abundance in Oceans
0,01 mg/L
Abundance in Human Body
0,00001 %
Abundance in Meteor
0,00012 %
Abundance in Sun
0,0000009 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8744
2p4.0282
2s11.1232
3d14.7717
3p16.5264
3s16.0185
4d30.6076
4p27.0232
4s25.9036
5s35.894