Molibden

Molibden (Mo)

42. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa42
Masa atomowa95.95
liczba masowa98
Grupa6
Okres5
Blokd
proton42 p+
neutron56 n0
elektron42 e-
Animated Model atomu Bohra of Mo (Molibden)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
145 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
138 pm
Metallic Radius
130 pm
Promień jonowy
69 pm
Crystal Radius
83 pm
promień van der Waalsa
217 pm
gęstość
10,2 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Molibden0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
7,09243 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Mo (Molibden)
ciepło parowania
590 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
658,98 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 13, 1
Model atomu Bohra: Mo (Molibden)
elektron walencyjny1
Lewis structure: Mo (Molibden)
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d5 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d5 5s1
Enhanced Model atomu Bohra of Mo (Molibden)
Orbital Diagram of Mo (Molibden)
stopień utlenienia-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
elektroujemność
2.16
Electrophilicity Index
1,2111478608972754 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
4 912,15 K
Temperatura topnienia
2 895,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Szary
appearancegray metallic
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000048 1/K
molar heat capacity
24,06 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,251 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
20 MS/m
rezystywność
0,00000004999999999997 m Ω
nadprzewodnictwo
0,915 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000117 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000001122 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0001203
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (BCC)
Stała sieci krystalicznej
3,15 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
5,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
230 GPa
moduł Kirchhoffa
120 GPa
moduł Younga
329 GPa
współczynnik Poissona
0,31
prędkość dźwięku
6 190 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number56
Mendeleev Number52
Pettifor Number55
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
87 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
2,6
Neutron Mass Absorption
0,0009
liczby kwantowe7S3
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Molybdenum

Stabilne izotopy4
Niestabilne izotopy35
Natural Isotopes7
Isotopic Composition9824.29%9824.29%9515.87%9515.87%9616.67%9616.67%9214.65%9214.65%949.19%949.19%979.58%979.58%1009.74%1009.74%

81Mo

liczba masowa81
liczba neutronów39
względna masa atomowa
80,966226 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2013
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

82Mo

liczba masowa82
liczba neutronów40
względna masa atomowa
81,956661 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2013
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

83Mo

liczba masowa83
liczba neutronów41
względna masa atomowa
82,950252 ± 0,00043 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
23 ± 19 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

84Mo

liczba masowa84
liczba neutronów42
względna masa atomowa
83,941846 ± 0,00032 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,3 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1991
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

85Mo

liczba masowa85
liczba neutronów43
względna masa atomowa
84,938260736 ± 0,000017 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,2 ± 0,2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.14%

86Mo

liczba masowa86
liczba neutronów44
względna masa atomowa
85,931174092 ± 0,000003147 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19,1 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1991
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Mo

liczba masowa87
liczba neutronów45
względna masa atomowa
86,928196198 ± 0,000003067 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,1 ± 0,3 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

88Mo

liczba masowa88
liczba neutronów46
względna masa atomowa
87,921967779 ± 0,0000041 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Mo

liczba masowa89
liczba neutronów47
względna masa atomowa
88,919468149 ± 0,0000042 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,11 ± 0,1 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Mo

liczba masowa90
liczba neutronów48
względna masa atomowa
89,91393127 ± 0,000003717 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,56 ± 0,09 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1953
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Mo

liczba masowa91
liczba neutronów49
względna masa atomowa
90,91174519 ± 0,000006696 Da
g-factor
-0,20688888888889 ± 0,00066666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15,49 ± 0,01 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

92Mo

liczba masowa92
liczba neutronów50
względna masa atomowa
91,906807153 ± 0,000000168 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
14,649 ± 0,106
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1930
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)

93Mo

liczba masowa93
liczba neutronów51
względna masa atomowa
92,906808772 ± 0,000000193 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4 ± 0,8 ky
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1946
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

94Mo

liczba masowa94
liczba neutronów52
względna masa atomowa
93,905083586 ± 0,000000151 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
9,187 ± 0,033
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1930
parzystość+

95Mo

liczba masowa95
liczba neutronów53
względna masa atomowa
94,905837436 ± 0,000000132 Da
g-factor
abundancja naturalna
15,873 ± 0,03
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,022 ± 0,001
data odkrycia1930
parzystość+

96Mo

liczba masowa96
liczba neutronów54
względna masa atomowa
95,90467477 ± 0,000000128 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
16,673 ± 0,008
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1930
parzystość+

97Mo

liczba masowa97
liczba neutronów55
względna masa atomowa
96,906016903 ± 0,000000176 Da
g-factor
abundancja naturalna
9,582 ± 0,015
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,255 ± 0,013
data odkrycia1930
parzystość+

98Mo

liczba masowa98
liczba neutronów56
względna masa atomowa
97,905403609 ± 0,000000186 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
24,292 ± 0,08
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1930
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)

99Mo

liczba masowa99
liczba neutronów57
względna masa atomowa
98,907707299 ± 0,000000245 Da
g-factor
0,75 ± 0,006
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
65,932 ± 0,005 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

100Mo

liczba masowa100
liczba neutronów58
względna masa atomowa
99,907467982 ± 0,000000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
9,744 ± 0,065
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,07 ± 0,14 Ey
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1930
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)100%

101Mo

liczba masowa101
liczba neutronów59
względna masa atomowa
100,910337648 ± 0,000000331 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,61 ± 0,03 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1941
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

102Mo

liczba masowa102
liczba neutronów60
względna masa atomowa
101,910293725 ± 0,000008916 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,3 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

103Mo

liczba masowa103
liczba neutronów61
względna masa atomowa
102,913091954 ± 0,0000099 Da
g-factor
-0,18 ± 0,013333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
67,5 ± 1,5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

104Mo

liczba masowa104
liczba neutronów62
względna masa atomowa
103,913747443 ± 0,000009566 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
60 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1962
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

105Mo

liczba masowa105
liczba neutronów63
względna masa atomowa
104,916981989 ± 0,000009721 Da
g-factor
-0,22 ± 0,008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
36,3 ± 0,8 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1962
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

106Mo

liczba masowa106
liczba neutronów64
względna masa atomowa
105,918273231 ± 0,000009801 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,73 ± 0,12 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

107Mo

liczba masowa107
liczba neutronów65
względna masa atomowa
106,92211977 ± 0,000009901 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,5 ± 0,5 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

108Mo

liczba masowa108
liczba neutronów66
względna masa atomowa
107,924047508 ± 0,000009901 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,105 ± 0,01 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.5%

109Mo

liczba masowa109
liczba neutronów67
względna masa atomowa
108,928438318 ± 0,000012 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
700 ± 14 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

110Mo

liczba masowa110
liczba neutronów68
względna masa atomowa
109,930717956 ± 0,000026 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
292 ± 7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

111Mo

liczba masowa111
liczba neutronów69
względna masa atomowa
110,935651966 ± 0,000013503 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
193,6 ± 4,4 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

112Mo

liczba masowa112
liczba neutronów70
względna masa atomowa
111,938293 ± 0,000215 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
125 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

113Mo

liczba masowa113
liczba neutronów71
względna masa atomowa
112,943478 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
80 ± 2 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

114Mo

liczba masowa114
liczba neutronów72
względna masa atomowa
113,946666 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
58 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

115Mo

liczba masowa115
liczba neutronów73
względna masa atomowa
114,952174 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
45,5 ± 2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

116Mo

liczba masowa116
liczba neutronów74
względna masa atomowa
115,955759 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
32 ± 4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

117Mo

liczba masowa117
liczba neutronów75
względna masa atomowa
116,961686 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22 ± 5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

118Mo

liczba masowa118
liczba neutronów76
względna masa atomowa
117,965249 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2015
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

119Mo

liczba masowa119
liczba neutronów77
względna masa atomowa
118,971465 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Molybdenum crystaline fragment and 1cm3 cube

historia

odkrywca lub wynalazcaCarl Wilhelm Scheele
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1778
etymologiaGreek: molybdos (lead).
wymowameh-LIB-deh-nem (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
1,2 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,01 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,00001 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,00012 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000009 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8744
2p4.0282
2s11.1232
3d14.7717
3p16.5264
3s16.0185
4d30.6076
4p27.0232
4s25.9036
5s35.894