Molypđen, Molipđen

Molypđen, Molipđen (Mo)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 42, một kim loại màu xám bạc giòn của loạt kim loại chuyển tiếp
Số nguyên tử42
Nguyên tử khối95.95
số khối98
Nhóm6
Chu kỳ5
Phân lớpd
Prô ton42 p+
Nơ tron56 n0
Electrons42 e-
Animated Mô hình Bohr of Mo (Molypđen, Molipđen)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
145 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
138 pm
Metallic Radius
130 pm
ionic radius
69 pm
Crystal Radius
83 pm
Bán kính van der Waals
217 pm
mật độ
10,2 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
7,09243 eV/particle
ionization energy of Mo (Molypđen, Molipđen)
Nhiệt bay hơi
590 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
658,98 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 13, 1
Mô hình Bohr: Mo (Molypđen, Molipđen)
Electron hóa trị1
Cấu hình electron[Kr] 4d5 5s1
Enhanced Mô hình Bohr of Mo (Molypđen, Molipđen)
Orbital Diagram of Mo (Molypđen, Molipđen)
trạng thái oxy hóa-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
độ âm điện
2.16
Electrophilicity
1,2111478608972754 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
4.912,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
2.895,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Xám
appearancegray metallic
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
0,0000048 1/K
molar heat capacity
24,06 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,251 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
20 MS/m
điện trở suất
0,00000004999999999997 m Ω
Siêu dẫn
0,915 K
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,0000000117 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,000000001122 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,0001203
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm khối (BCC)
lattice constant
3,15 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
5,5 MPa
Mô đun khối
230 GPa
Modul ngang
120 GPa
mô đun Young
329 GPa
Hệ số Poisson
0,31
tốc độ âm thanh
6.190 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number56
Mendeleev Number52
Pettifor Number55
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
87 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
2,6
Neutron Mass Absorption
0,0009
Số lượng tử7S3
space group229 (Im_3m)

Đồng vị của Molypden

Các đồng vị bền7
Các đồng vị không bền32
Radioactive Isotopes33

81Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
80,966226 ± 0,000537 Da
số khối81
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2013
parity+

81Mo Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

82Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
81,956661 ± 0,000429 Da
số khối82
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2013
parity+

82Mo Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

83Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
82,950252 ± 0,00043 Da
số khối83
g-factor
chu kỳ bán rã
23 ± 19 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1999
parity-

83Mo Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

84Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
83,941846 ± 0,00032 Da
số khối84
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,3 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1991
parity+

84Mo Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

85Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
84,938260736 ± 0,000017 Da
số khối85
g-factor
chu kỳ bán rã
3,2 ± 0,2 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1992
parity+

85Mo Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.14%

86Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
85,931174092 ± 0,000003147 Da
số khối86
g-factor
0
chu kỳ bán rã
19,1 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1991
parity+

86Mo Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
86,928196198 ± 0,000003067 Da
số khối87
g-factor
chu kỳ bán rã
14,1 ± 0,3 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1977
parity+

87Mo Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15%

88Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
87,921967779 ± 0,0000041 Da
số khối88
g-factor
0
chu kỳ bán rã
8 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1971
parity+

88Mo Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
88,919468149 ± 0,0000042 Da
số khối89
g-factor
chu kỳ bán rã
2,11 ± 0,1 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1980
parity+

89Mo Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
89,91393127 ± 0,000003717 Da
số khối90
g-factor
0
chu kỳ bán rã
5,56 ± 0,09 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1953
parity+

90Mo Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
90,91174519 ± 0,000006696 Da
số khối91
g-factor
-0,20688888888889 ± 0,00066666666666667
chu kỳ bán rã
15,49 ± 0,01 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1948
parity+

91Mo Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

92Mo

natural abundance
14,649 ± 0,106
relative atomic mass
91,906807153 ± 0,000000168 Da
số khối92
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1930
parity+

92Mo Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

93Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
92,906808772 ± 0,000000193 Da
số khối93
g-factor
chu kỳ bán rã
4 ± 0,8 ky
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1946
parity+

93Mo Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

94Mo

natural abundance
9,187 ± 0,033
relative atomic mass
93,905083586 ± 0,000000151 Da
số khối94
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1930
parity+

95Mo

natural abundance
15,873 ± 0,03
relative atomic mass
94,905837436 ± 0,000000132 Da
số khối95
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,022 ± 0,001
ngày khám phá1930
parity+

96Mo

natural abundance
16,673 ± 0,008
relative atomic mass
95,90467477 ± 0,000000128 Da
số khối96
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1930
parity+

97Mo

natural abundance
9,582 ± 0,015
relative atomic mass
96,906016903 ± 0,000000176 Da
số khối97
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,255 ± 0,013
ngày khám phá1930
parity+

98Mo

natural abundance
24,292 ± 0,08
relative atomic mass
97,905403609 ± 0,000000186 Da
số khối98
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1930
parity+

98Mo Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%

99Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
98,907707299 ± 0,000000245 Da
số khối99
g-factor
0,75 ± 0,006
chu kỳ bán rã
65,932 ± 0,005 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1948
parity+

99Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

100Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
9,744 ± 0,065
relative atomic mass
99,907467982 ± 0,000000322 Da
số khối100
g-factor
0
chu kỳ bán rã
7,07 ± 0,14 Ey
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1930
parity+

100Mo Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)100%

101Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
100,910337648 ± 0,000000331 Da
số khối101
g-factor
chu kỳ bán rã
14,61 ± 0,03 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1941
parity+

101Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

102Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
101,910293725 ± 0,000008916 Da
số khối102
g-factor
0
chu kỳ bán rã
11,3 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1954
parity+

102Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

103Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
102,913091954 ± 0,0000099 Da
số khối103
g-factor
-0,18 ± 0,013333333333333
chu kỳ bán rã
67,5 ± 1,5 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1963
parity+

103Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

104Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
103,913747443 ± 0,000009566 Da
số khối104
g-factor
0
chu kỳ bán rã
60 ± 2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1962
parity+

104Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

105Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
104,916981989 ± 0,000009721 Da
số khối105
g-factor
-0,22 ± 0,008
chu kỳ bán rã
36,3 ± 0,8 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1962
parity-

105Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

106Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
105,918273231 ± 0,000009801 Da
số khối106
g-factor
0
chu kỳ bán rã
8,73 ± 0,12 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1969
parity+

106Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

107Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
106,92211977 ± 0,000009901 Da
số khối107
g-factor
chu kỳ bán rã
3,5 ± 0,5 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1972
parity+

107Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

108Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
107,924047508 ± 0,000009901 Da
số khối108
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,105 ± 0,01 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1972
parity+

108Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.5%

109Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
108,928438318 ± 0,000012 Da
số khối109
g-factor
chu kỳ bán rã
700 ± 14 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1992
parity+

109Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

110Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
109,930717956 ± 0,000026 Da
số khối110
g-factor
0
chu kỳ bán rã
292 ± 7 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1992
parity+

110Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

111Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
110,935651966 ± 0,000013503 Da
số khối111
g-factor
chu kỳ bán rã
193,6 ± 4,4 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1994
parity+

111Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

112Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
111,938293 ± 0,000215 Da
số khối112
g-factor
0
chu kỳ bán rã
125 ± 5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1994
parity+

112Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

113Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
112,943478 ± 0,000322 Da
số khối113
g-factor
chu kỳ bán rã
80 ± 2 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity+

113Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

114Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
113,946666 ± 0,000322 Da
số khối114
g-factor
0
chu kỳ bán rã
58 ± 2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1997
parity+

114Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

115Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
114,952174 ± 0,000429 Da
số khối115
g-factor
chu kỳ bán rã
45,5 ± 2 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

115Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

116Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
115,955759 ± 0,000537 Da
số khối116
g-factor
0
chu kỳ bán rã
32 ± 4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

116Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

117Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
116,961686 ± 0,000537 Da
số khối117
g-factor
chu kỳ bán rã
22 ± 5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

117Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

118Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
117,965249 ± 0,000537 Da
số khối118
g-factor
0
chu kỳ bán rã
21 ± 6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2015
parity+

118Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

119Mo

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
118,971465 ± 0,000322 Da
số khối119
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2018
parity+

119Mo Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Molybdenum crystaline fragment and 1cm3 cube.jpg

lịch sử

được phát hiện bởiCarl Wilhelm Scheele
nơi khám pháSweden
ngày khám phá1778
từ nguyên họcGreek: molybdos (lead).
cách phát âmmeh-LIB-deh-nem (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
1,2 mg/kg
Abundance in Oceans
0,01 mg/L
Abundance in Human Body
0,00001 %
Abundance in Meteor
0,00012 %
Abundance in Sun
0,0000009 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8744
2p4.0282
2s11.1232
3d14.7717
3p16.5264
3s16.0185
4d30.6076
4p27.0232
4s25.9036
5s35.894