Meitnerium

Meitnerium (Mt)

chemický prvek s atomovým číslem 109
Atomové číslo109
Atomová hmotnost276
Nukleonové číslo265
Skupina9
Perioda7
Blokd
proton109 p+
neutron156 n0
elektron109 e-
Animated Bohrův model atomu of Mt (Meitnerium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
molární objem
Kovalentní Poloměr
129 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
Crystal Radius
Van der Waalsův poloměr
hustota
37,4 g/cm³

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
Ionizační energie of Mt (Meitnerium)
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 32, 15, 2
Bohrův model atomu: Mt (Meitnerium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Mt (Meitnerium)
elektronová konfigurace[Rn] 5f14 6d7 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d7 7s2
Enhanced Bohrův model atomu of Mt (Meitnerium)
Orbital Diagram of Mt (Meitnerium)
Oxidační číslo
elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhled
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number66
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
34 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo4F9/2
space group ()

Izotopy meitneria

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy18
Natural Isotopes0

265Mt

Nukleonové číslo265
neutronové číslo156
relativní atomová hmotnost
265,135937 ± 0,000471 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

266Mt

Nukleonové číslo266
neutronové číslo157
relativní atomová hmotnost
266,137062253 ± 0,000103568 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2 ± 0,5 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1982
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

267Mt

Nukleonové číslo267
neutronové číslo158
relativní atomová hmotnost
267,137189 ± 0,00054 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

268Mt

Nukleonové číslo268
neutronové číslo159
relativní atomová hmotnost
268,138649 ± 0,00025 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
23 ± 7 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1995
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

269Mt

Nukleonové číslo269
neutronové číslo160
relativní atomová hmotnost
269,138809 ± 0,000335 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

270Mt

Nukleonové číslo270
neutronové číslo161
relativní atomová hmotnost
270,140322 ± 0,000205 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
800 ± 400 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

271Mt

Nukleonové číslo271
neutronové číslo162
relativní atomová hmotnost
271,140741 ± 0,000354 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

272Mt

Nukleonové číslo272
neutronové číslo163
relativní atomová hmotnost
272,143298 ± 0,000521 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

273Mt

Nukleonové číslo273
neutronové číslo164
relativní atomová hmotnost
273,144695 ± 0,000455 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

274Mt

Nukleonové číslo274
neutronové číslo165
relativní atomová hmotnost
274,147343 ± 0,000404 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
850 ± 540 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2007
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

275Mt

Nukleonové číslo275
neutronové číslo166
relativní atomová hmotnost
275,148972 ± 0,000416 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
31 ± 17 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

276Mt

Nukleonové číslo276
neutronové číslo167
relativní atomová hmotnost
276,151705 ± 0,000571 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
700 ± 80 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

277Mt

Nukleonové číslo277
neutronové číslo168
relativní atomová hmotnost
277,153525 ± 0,000711 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9 ± 6 s
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2013
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

278Mt

Nukleonové číslo278
neutronové číslo169
relativní atomová hmotnost
278,156487 ± 0,000621 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6 ± 3 s
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

279Mt

Nukleonové číslo279
neutronové číslo170
relativní atomová hmotnost
279,158439 ± 0,00072 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Mt

Nukleonové číslo280
neutronové číslo171
relativní atomová hmotnost
280,161579 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

281Mt

Nukleonové číslo281
neutronové číslo172
relativní atomová hmotnost
281,163608 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

282Mt

Nukleonové číslo282
neutronové číslo173
relativní atomová hmotnost
282,166888 ± 0,00048 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2016
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
Electron shell 109 Meitnerium

dějiny

objevitel nebo vynálezceHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
místo objevu/vynálezuGermany
datum objevu1982
etymologieNamed in honor of Lise Mietner
výslovnostMITE-ner-i-um (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants