მეიტნერიუმი

მეიტნერიუმი (Mt)

chemical element with atomic number 109 and symbol Mt
Atomic Number109
Atomic Weight276
mass number265
Group9
Period7
Blockd
პროტონი109 p+
ნეიტრონი156 n0
ელექტრონი109 e-
Animated ბორის მოდელი of Mt (მეიტნერიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
129 pm
Metallic Radius
იონური რადიუსი
Crystal Radius
Van der Waals radius
density
37,4 g/cm³

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Mt (მეიტნერიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
დნობის კუთრი სითბო
standard enthalpy of formation
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 15, 2
ბორის მოდელი: Mt (მეიტნერიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Mt (მეიტნერიუმი)
electron configuration[Rn] 5f14 6d7 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d7 7s2
Enhanced ბორის მოდელი of Mt (მეიტნერიუმი)
Orbital Diagram of Mt (მეიტნერიუმი)
ჟანგვის რიცხვი
ელექტროუარყოფითობა
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Colorless
appearance
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
ზეგამტარობა
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
პუასონის კოეფიციენტი
speed of sound
კლასიფიცირება
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number66
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
34 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number4F9/2
space group ()

Isotopes of Meitnerium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes18
Natural Isotopes0

265Mt

mass number265
neutron number156
relative atomic mass
265,135937 ± 0,000471 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)

266Mt

mass number266
neutron number157
relative atomic mass
266,137062253 ± 0,000103568 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2 ± 0,5 ms
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1982
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

267Mt

mass number267
neutron number158
relative atomic mass
267,137189 ± 0,00054 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)

268Mt

mass number268
neutron number159
relative atomic mass
268,138649 ± 0,00025 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
23 ± 7 ms
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1995
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

269Mt

mass number269
neutron number160
relative atomic mass
269,138809 ± 0,000335 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)

270Mt

mass number270
neutron number161
relative atomic mass
270,140322 ± 0,000205 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
800 ± 400 ms
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2004
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

271Mt

mass number271
neutron number162
relative atomic mass
271,140741 ± 0,000354 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)

272Mt

mass number272
neutron number163
relative atomic mass
272,143298 ± 0,000521 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

273Mt

mass number273
neutron number164
relative atomic mass
273,144695 ± 0,000455 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

274Mt

mass number274
neutron number165
relative atomic mass
274,147343 ± 0,000404 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
850 ± 540 ms
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2007
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

275Mt

mass number275
neutron number166
relative atomic mass
275,148972 ± 0,000416 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
31 ± 17 ms
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2004
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

276Mt

mass number276
neutron number167
relative atomic mass
276,151705 ± 0,000571 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
700 ± 80 ms
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2004
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

277Mt

mass number277
neutron number168
relative atomic mass
277,153525 ± 0,000711 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9 ± 6 s
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2013
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

278Mt

mass number278
neutron number169
relative atomic mass
278,156487 ± 0,000621 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
6 ± 3 s
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2010
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

279Mt

mass number279
neutron number170
relative atomic mass
279,158439 ± 0,00072 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Mt

mass number280
neutron number171
relative atomic mass
280,161579 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

281Mt

mass number281
neutron number172
relative atomic mass
281,163608 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

282Mt

mass number282
neutron number173
relative atomic mass
282,166888 ± 0,00048 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2016
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
Electron shell 109 Meitnerium

ისტორია

აღმომჩენიHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
location of discoveryGermany
აღმოჩენის თარიღი1982
ეტიმოლოგიაNamed in honor of Lise Mietner
pronunciationMITE-ner-i-um (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ოკეანე)
natural abundance (human body)
0 %
natural abundance (მეტეოროიდი)
0 %
natural abundance (მზე)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants