Meitner

Meitner (Mt)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa109
Masa atomowa276
liczba masowa265
Grupa9
Okres7
Blokd
Protony109 p+
Neutrony156 n0
Elektrony109 e-
Animated Model atomu Bohra of Mt (Meitner)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
129 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość
37,4 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Mt (Meitner)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 15, 2
Model atomu Bohra: Mt (Meitner)
elektron walencyjny2
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d7 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Mt (Meitner)
Orbital Diagram of Mt (Meitner)
stopień utlenienia
elektroujemność
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number66
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
34 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe4F9/2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Meitnerium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy18
Radioactive Isotopes18

265Mt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
265,135937 ± 0,000471 Da
liczba masowa265
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

265Mt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

266Mt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
266,137062253 ± 0,000103568 Da
liczba masowa266
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2 ± 0,5 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość

266Mt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

267Mt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
267,137189 ± 0,00054 Da
liczba masowa267
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

267Mt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

268Mt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
268,138649 ± 0,00025 Da
liczba masowa268
g-factor
czas połowicznego rozpadu
23 ± 7 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość

268Mt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

269Mt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
269,138809 ± 0,000335 Da
liczba masowa269
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

269Mt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

270Mt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
270,140322 ± 0,000205 Da
liczba masowa270
g-factor
czas połowicznego rozpadu
800 ± 400 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

270Mt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

271Mt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
271,140741 ± 0,000354 Da
liczba masowa271
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

271Mt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

272Mt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
272,143298 ± 0,000521 Da
liczba masowa272
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

272Mt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

273Mt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
273,144695 ± 0,000455 Da
liczba masowa273
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

273Mt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

274Mt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
274,147343 ± 0,000404 Da
liczba masowa274
g-factor
czas połowicznego rozpadu
850 ± 540 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2007
parzystość

274Mt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

275Mt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
275,148972 ± 0,000416 Da
liczba masowa275
g-factor
czas połowicznego rozpadu
31 ± 17 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

275Mt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

276Mt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
276,151705 ± 0,000571 Da
liczba masowa276
g-factor
czas połowicznego rozpadu
700 ± 80 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

276Mt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

277Mt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
277,153525 ± 0,000711 Da
liczba masowa277
g-factor
czas połowicznego rozpadu
9 ± 6 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2013
parzystość

277Mt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

278Mt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
278,156487 ± 0,000621 Da
liczba masowa278
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6 ± 3 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

278Mt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

279Mt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
279,158439 ± 0,00072 Da
liczba masowa279
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

279Mt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

280Mt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
280,161579 ± 0,000644 Da
liczba masowa280
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

280Mt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

281Mt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
281,163608 ± 0,000644 Da
liczba masowa281
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

281Mt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

282Mt

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
282,166888 ± 0,00048 Da
liczba masowa282
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2016
parzystość

282Mt Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 109 Meitnerium

historia

odkrywca lub wynalazcaHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1982
etymologiaNamed in honor of Lise Mietner
wymowaMITE-ner-i-um (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants