Meitner

Meitner (Mt)

109. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa109
Masa atomowa276
liczba masowa265
Grupa9
Okres7
Blokd
proton109 p+
neutron156 n0
elektron109 e-
Animated Model atomu Bohra of Mt (Meitner)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
129 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość
37,4 g/cm³

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Mt (Meitner)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 15, 2
Model atomu Bohra: Mt (Meitner)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Mt (Meitner)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d7 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d7 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Mt (Meitner)
Orbital Diagram of Mt (Meitner)
stopień utlenienia
elektroujemność
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number66
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
34 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe4F9/2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Meitnerium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy18
Natural Isotopes0

265Mt

liczba masowa265
liczba neutronów156
względna masa atomowa
265,135937 ± 0,000471 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

266Mt

liczba masowa266
liczba neutronów157
względna masa atomowa
266,137062253 ± 0,000103568 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2 ± 0,5 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

267Mt

liczba masowa267
liczba neutronów158
względna masa atomowa
267,137189 ± 0,00054 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

268Mt

liczba masowa268
liczba neutronów159
względna masa atomowa
268,138649 ± 0,00025 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
23 ± 7 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

269Mt

liczba masowa269
liczba neutronów160
względna masa atomowa
269,138809 ± 0,000335 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

270Mt

liczba masowa270
liczba neutronów161
względna masa atomowa
270,140322 ± 0,000205 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
800 ± 400 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

271Mt

liczba masowa271
liczba neutronów162
względna masa atomowa
271,140741 ± 0,000354 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

272Mt

liczba masowa272
liczba neutronów163
względna masa atomowa
272,143298 ± 0,000521 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

273Mt

liczba masowa273
liczba neutronów164
względna masa atomowa
273,144695 ± 0,000455 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

274Mt

liczba masowa274
liczba neutronów165
względna masa atomowa
274,147343 ± 0,000404 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
850 ± 540 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2007
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

275Mt

liczba masowa275
liczba neutronów166
względna masa atomowa
275,148972 ± 0,000416 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
31 ± 17 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

276Mt

liczba masowa276
liczba neutronów167
względna masa atomowa
276,151705 ± 0,000571 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
700 ± 80 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

277Mt

liczba masowa277
liczba neutronów168
względna masa atomowa
277,153525 ± 0,000711 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9 ± 6 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2013
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

278Mt

liczba masowa278
liczba neutronów169
względna masa atomowa
278,156487 ± 0,000621 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6 ± 3 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

279Mt

liczba masowa279
liczba neutronów170
względna masa atomowa
279,158439 ± 0,00072 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Mt

liczba masowa280
liczba neutronów171
względna masa atomowa
280,161579 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

281Mt

liczba masowa281
liczba neutronów172
względna masa atomowa
281,163608 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

282Mt

liczba masowa282
liczba neutronów173
względna masa atomowa
282,166888 ± 0,00048 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2016
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
Electron shell 109 Meitnerium

historia

odkrywca lub wynalazcaHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1982
etymologiaNamed in honor of Lise Mietner
wymowaMITE-ner-i-um (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants