Meitnerium

Meitnerium (Mt)

chemický prvok s protónovým číslom 109
Protónové číslo109
Atómová hmotnosť276
Nukleónové číslo265
Skupina9
Perióda7
Orbitáld
protón109 p+
Neutrón156 n0
elektrón109 e-
Animated Bohrov model atómu of Mt (Meitnerium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
Mólový objem
Covalent Radius
129 pm
Metallic Radius
iónový polomer
Crystal Radius
Van der Waalsov polomer
density
37,4 g/cm³

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Mt (Meitnerium)
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 32, 15, 2
Bohrov model atómu: Mt (Meitnerium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Mt (Meitnerium)
electron configuration[Rn] 5f14 6d7 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d7 7s2
Enhanced Bohrov model atómu of Mt (Meitnerium)
Orbital Diagram of Mt (Meitnerium)
Oxidačné číslo
Elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Bezfarebný
podoba
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number66
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
34 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo4F9/2
Priestorová grupa ()

Isotopes of Meitnerium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy18
Natural Isotopes0

265Mt

Nukleónové číslo265
neutrónové číslo156
Relatívna atómová hmotnosť
265,135937 ± 0,000471 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)

266Mt

Nukleónové číslo266
neutrónové číslo157
Relatívna atómová hmotnosť
266,137062253 ± 0,000103568 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2 ± 0,5 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1982
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

267Mt

Nukleónové číslo267
neutrónové číslo158
Relatívna atómová hmotnosť
267,137189 ± 0,00054 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)

268Mt

Nukleónové číslo268
neutrónové číslo159
Relatívna atómová hmotnosť
268,138649 ± 0,00025 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
23 ± 7 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1995
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

269Mt

Nukleónové číslo269
neutrónové číslo160
Relatívna atómová hmotnosť
269,138809 ± 0,000335 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)

270Mt

Nukleónové číslo270
neutrónové číslo161
Relatívna atómová hmotnosť
270,140322 ± 0,000205 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
800 ± 400 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

271Mt

Nukleónové číslo271
neutrónové číslo162
Relatívna atómová hmotnosť
271,140741 ± 0,000354 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)

272Mt

Nukleónové číslo272
neutrónové číslo163
Relatívna atómová hmotnosť
272,143298 ± 0,000521 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

273Mt

Nukleónové číslo273
neutrónové číslo164
Relatívna atómová hmotnosť
273,144695 ± 0,000455 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

274Mt

Nukleónové číslo274
neutrónové číslo165
Relatívna atómová hmotnosť
274,147343 ± 0,000404 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
850 ± 540 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2007
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

275Mt

Nukleónové číslo275
neutrónové číslo166
Relatívna atómová hmotnosť
275,148972 ± 0,000416 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
31 ± 17 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

276Mt

Nukleónové číslo276
neutrónové číslo167
Relatívna atómová hmotnosť
276,151705 ± 0,000571 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
700 ± 80 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

277Mt

Nukleónové číslo277
neutrónové číslo168
Relatívna atómová hmotnosť
277,153525 ± 0,000711 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9 ± 6 s
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2013
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

278Mt

Nukleónové číslo278
neutrónové číslo169
Relatívna atómová hmotnosť
278,156487 ± 0,000621 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6 ± 3 s
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

279Mt

Nukleónové číslo279
neutrónové číslo170
Relatívna atómová hmotnosť
279,158439 ± 0,00072 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Mt

Nukleónové číslo280
neutrónové číslo171
Relatívna atómová hmotnosť
280,161579 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

281Mt

Nukleónové číslo281
neutrónové číslo172
Relatívna atómová hmotnosť
281,163608 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

282Mt

Nukleónové číslo282
neutrónové číslo173
Relatívna atómová hmotnosť
282,166888 ± 0,00048 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2016
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
Electron shell 109 Meitnerium

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
miesto nálezuGermany
dátum objavu1982
etymológiaNamed in honor of Lise Mietner
pronunciationMITE-ner-i-um (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants