Majtnerij

Majtnerij (Mt)

chemical element with atomic number 109 and symbol Mt
Vrstno število109
Atomska teža276
Masno število265
Skupina9
Perioda7
Blokd
proton109 p+
nevtron156 n0
elektron109 e-
Animated Bohrov model atoma of Mt (Majtnerij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
129 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
Crystal Radius
Van der Waalsov polmer
density
37,4 g/cm³

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
ionization energy of Mt (Majtnerij)
Izparilna toplota
talilna toplota
Standardna tvorbena entalpija
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 32, 15, 2
Bohrov model atoma: Mt (Majtnerij)
valence electron2
Lewis structure: Mt (Majtnerij)
elektronska konfiguracija[Rn] 5f14 6d7 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d7 7s2
Enhanced Bohrov model atoma of Mt (Majtnerij)
Orbital Diagram of Mt (Majtnerij)
Oksidacijsko stanje
Elektronegativnost
Electrophilicity Index
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
Tališče
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Brezbarven
appearance
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
molar heat capacity
Toplotna kapaciteta
Adiabatni eksponent
electrical properties
type
Električna prevodnost
Specifična upornost
Superprevodnost
Magnetizem
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna struktura ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
Strižni modul
Young's modulus
Poissonovo število
hitrost zvoka
klasifikacija
KategorijaPrehodne kovine, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number66
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidtovo razvrščanje elementovsynthetic

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
34 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantno število4F9/2
Prostorska skupina ()

Isotopes of Meitnerium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes18
Natural Isotopes0

265Mt

Masno število265
nevtronsko število156
relative atomic mass
265,135937 ± 0,000471 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)

266Mt

Masno število266
nevtronsko število157
relative atomic mass
266,137062253 ± 0,000103568 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2 ± 0,5 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1982
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

267Mt

Masno število267
nevtronsko število158
relative atomic mass
267,137189 ± 0,00054 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)

268Mt

Masno število268
nevtronsko število159
relative atomic mass
268,138649 ± 0,00025 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
23 ± 7 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1995
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%

269Mt

Masno število269
nevtronsko število160
relative atomic mass
269,138809 ± 0,000335 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)

270Mt

Masno število270
nevtronsko število161
relative atomic mass
270,140322 ± 0,000205 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
800 ± 400 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2004
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%

271Mt

Masno število271
nevtronsko število162
relative atomic mass
271,140741 ± 0,000354 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)

272Mt

Masno število272
nevtronsko število163
relative atomic mass
272,143298 ± 0,000521 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

273Mt

Masno število273
nevtronsko število164
relative atomic mass
273,144695 ± 0,000455 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

274Mt

Masno število274
nevtronsko število165
relative atomic mass
274,147343 ± 0,000404 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
850 ± 540 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2007
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%

275Mt

Masno število275
nevtronsko število166
relative atomic mass
275,148972 ± 0,000416 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
31 ± 17 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2004
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%

276Mt

Masno število276
nevtronsko število167
relative atomic mass
276,151705 ± 0,000571 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
700 ± 80 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2004
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%

277Mt

Masno število277
nevtronsko število168
relative atomic mass
277,153525 ± 0,000711 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
9 ± 6 s
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2013
Parnost

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

278Mt

Masno število278
nevtronsko število169
relative atomic mass
278,156487 ± 0,000621 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6 ± 3 s
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%

279Mt

Masno število279
nevtronsko število170
relative atomic mass
279,158439 ± 0,00072 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Mt

Masno število280
nevtronsko število171
relative atomic mass
280,161579 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

281Mt

Masno število281
nevtronsko število172
relative atomic mass
281,163608 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

282Mt

Masno število282
nevtronsko število173
relative atomic mass
282,166888 ± 0,00048 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2016
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
Electron shell 109 Meitnerium

zgodovina

odkritelj ali izumiteljHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
nahajališčeGermany
datum odkritja1982
etimologijaNamed in honor of Lise Mietner
pronunciationMITE-ner-i-um (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (človeško telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Sonce)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants