Мајтнеријум

Мајтнеријум (Mt)

chemical element with atomic number 109 and symbol Mt
Атомски број109
Атомска маса276
Масени број265
Група9
Периода7
Блокd
протон109 p+
неутрон156 n0
електрон109 e-
Animated Боров модел атома of Mt (Мајтнеријум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
молска запремина
Ковалентни радијус
129 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Ван дер Валсов радијус
густина
37,4 g/cm³

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of Mt (Мајтнеријум)
Топлота испаравања
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 32, 15, 2
Боров модел атома: Mt (Мајтнеријум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Mt (Мајтнеријум)
електронска конфигурација[Rn] 5f14 6d7 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d7 7s2
Enhanced Боров модел атома of Mt (Мајтнеријум)
Orbital Diagram of Mt (Мајтнеријум)
оксидациони број
електронегативност
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
Температура топљења
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Безбојни
appearance
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структура ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number66
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
34 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
Neutron Mass Absorption
квантни број4F9/2
кристалографска група ()

Isotopes of Meitnerium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи18
Natural Isotopes0

265Mt

Масени број265
неутронски број156
атомска тежина
265,135937 ± 0,000471 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)

266Mt

Масени број266
неутронски број157
атомска тежина
266,137062253 ± 0,000103568 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2 ± 0,5 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1982
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

267Mt

Масени број267
неутронски број158
атомска тежина
267,137189 ± 0,00054 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)

268Mt

Масени број268
неутронски број159
атомска тежина
268,138649 ± 0,00025 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
23 ± 7 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1995
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

269Mt

Масени број269
неутронски број160
атомска тежина
269,138809 ± 0,000335 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)

270Mt

Масени број270
неутронски број161
атомска тежина
270,140322 ± 0,000205 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
800 ± 400 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

271Mt

Масени број271
неутронски број162
атомска тежина
271,140741 ± 0,000354 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)

272Mt

Масени број272
неутронски број163
атомска тежина
272,143298 ± 0,000521 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

273Mt

Масени број273
неутронски број164
атомска тежина
273,144695 ± 0,000455 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

274Mt

Масени број274
неутронски број165
атомска тежина
274,147343 ± 0,000404 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
850 ± 540 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2007
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

275Mt

Масени број275
неутронски број166
атомска тежина
275,148972 ± 0,000416 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
31 ± 17 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

276Mt

Масени број276
неутронски број167
атомска тежина
276,151705 ± 0,000571 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
700 ± 80 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

277Mt

Масени број277
неутронски број168
атомска тежина
277,153525 ± 0,000711 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9 ± 6 s
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2013
parity

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

278Mt

Масени број278
неутронски број169
атомска тежина
278,156487 ± 0,000621 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6 ± 3 s
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

279Mt

Масени број279
неутронски број170
атомска тежина
279,158439 ± 0,00072 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Mt

Масени број280
неутронски број171
атомска тежина
280,161579 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

281Mt

Масени број281
неутронски број172
атомска тежина
281,163608 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

282Mt

Масени број282
неутронски број173
атомска тежина
282,166888 ± 0,00048 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2016
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
Electron shell 109 Meitnerium

историја

откриоHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
место открићаGermany
датум открића1982
етимологијаNamed in honor of Lise Mietner
изговорMITE-ner-i-um (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
0 %
присутност у природи (Сунце)
0 %
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants