Meitnerium

Meitnerium (Mt)

grundämne
Atomnummer109
Atommassa276
masstal265
Grupp9
Period7
Blockd
Protoner109 p+
Neutroner156 n0
Electrons109 e-
Animated Bohrs atommodell of Mt (Meitnerium)

Egenskaper

fysisk egenskap
atomradie
molvolym
kovalent radie
129 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waalsradie
densitet
37,4 g/cm³
energi
proton affinity
Elektronaffinitet
joniseringsenergi
joniseringsenergi of Mt (Meitnerium)
ångbildningsvärme
smältvärme
Bildningsentalpi
Electrons
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 15, 2
Bohrs atommodell: Mt (Meitnerium)
valenselektron2
elektronkonfiguration[Rn] 5f14 6d7 7s2
Enhanced Bohrs atommodell of Mt (Meitnerium)
Orbital Diagram of Mt (Meitnerium)
oxidationstal
elektronegativitet
Electrophilicity
Phases
aggregationstillståndFast
Gas Phase
Kokpunkt
Smältpunkt
critical pressure
critical temperature
trippelpunkt
Visual
färg
Färglös
appearance
Brytningsindex
materialegenskap
Värmeledningsförmåga
termisk expansion
molar heat capacity
Specifik värmekapacitet
heat capacity ratio
electrical properties
type
elektrisk konduktivitet
resistivitet
supraledare
magnetism
type
magnetisk susceptibilitet (Mass)
magnetisk susceptibilitet (Molar)
magnetisk susceptibilitet (Volume)
magnetic ordering
Curiepunkten
Néel temperature
Structure
Kristallstruktur ()
Gitterkonstant
Lattice Angles
mekanisk materialegenskap
hårdhet
Kompressibilitet
skjuvmodul
Young's modulus
Poissons konstant
ljudhastighet
klassificering
KategoriÖvergångsmetaller, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number66
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
övrigt
Gas Basicity
Dipole Polarizability
34 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Träffyta
Neutron Mass Absorption
kvanttal4F9/2
rymdgrupp ()

Meitneriumisotoper

Stabila isotoper0
Instabila isotoper18
Radioactive Isotopes18

265Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
265,135937 ± 0,000471 Da
masstal265
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

265Mt Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%

266Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
266,137062253 ± 0,000103568 Da
masstal266
g-factor
Halveringstid
2 ± 0,5 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1982
Paritet

266Mt Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

267Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
267,137189 ± 0,00054 Da
masstal267
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

267Mt Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%

268Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
268,138649 ± 0,00025 Da
masstal268
g-factor
Halveringstid
23 ± 7 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1995
Paritet

268Mt Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%

269Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
269,138809 ± 0,000335 Da
masstal269
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

269Mt Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%

270Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
270,140322 ± 0,000205 Da
masstal270
g-factor
Halveringstid
800 ± 400 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet

270Mt Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%

271Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
271,140741 ± 0,000354 Da
masstal271
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

271Mt Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%

272Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
272,143298 ± 0,000521 Da
masstal272
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

272Mt Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

273Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
273,144695 ± 0,000455 Da
masstal273
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

273Mt Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

274Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
274,147343 ± 0,000404 Da
masstal274
g-factor
Halveringstid
850 ± 540 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2007
Paritet

274Mt Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%

275Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
275,148972 ± 0,000416 Da
masstal275
g-factor
Halveringstid
31 ± 17 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet

275Mt Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%

276Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
276,151705 ± 0,000571 Da
masstal276
g-factor
Halveringstid
700 ± 80 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet

276Mt Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%

277Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
277,153525 ± 0,000711 Da
masstal277
g-factor
Halveringstid
9 ± 6 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2013
Paritet

277Mt Decay Modes
decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

278Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
278,156487 ± 0,000621 Da
masstal278
g-factor
Halveringstid
6 ± 3 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2010
Paritet

278Mt Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%

279Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
279,158439 ± 0,00072 Da
masstal279
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

279Mt Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

280Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
280,161579 ± 0,000644 Da
masstal280
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

280Mt Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

281Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
281,163608 ± 0,000644 Da
masstal281
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

281Mt Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

282Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
282,166888 ± 0,00048 Da
masstal282
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2016
Paritet

282Mt Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 109 Meitnerium

historia

upptäckare eller uppfinnareHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
fyndplatsGermany
upptäcktsdatum1982
etymologiNamed in honor of Lise Mietner
uttalMITE-ner-i-um (engelska)

Sources

Förekomst
Abundance in Earth's crust
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants