ไมต์นีเรียม

ไมต์นีเรียม (Mt)

chemical element with atomic number 109
เลขอะตอม109
มวลอะตอม276
เลขมวล265
หมู่9
คาบ7
บล็อกd
โปรตอน109 p+
นิวตรอน156 n0
Electrons109 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Mt (ไมต์นีเรียม)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
129 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
ความหนาแน่น
37.4 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Mt (ไมต์นีเรียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 15, 2
แบบจำลองของบอร์: Mt (ไมต์นีเรียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f14 6d7 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Mt (ไมต์นีเรียม)
Orbital Diagram of Mt (ไมต์นีเรียม)
สถานะออกซิเดชัน
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number66
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
34 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number4F9/2
space group ()

Isotopes of Meitnerium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร18
Radioactive Isotopes18

265Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
265.135937 ± 0.000471 Da
เลขมวล265
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

265Mt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

266Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
266.137062253 ± 0.000103568 Da
เลขมวล266
g-factor
ครึ่งชีวิต
2 ± 0.5 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity

266Mt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

267Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
267.137189 ± 0.00054 Da
เลขมวล267
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

267Mt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

268Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
268.138649 ± 0.00025 Da
เลขมวล268
g-factor
ครึ่งชีวิต
23 ± 7 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity

268Mt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

269Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
269.138809 ± 0.000335 Da
เลขมวล269
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

269Mt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

270Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
270.140322 ± 0.000205 Da
เลขมวล270
g-factor
ครึ่งชีวิต
800 ± 400 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

270Mt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

271Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
271.140741 ± 0.000354 Da
เลขมวล271
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

271Mt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

272Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
272.143298 ± 0.000521 Da
เลขมวล272
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

272Mt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

273Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
273.144695 ± 0.000455 Da
เลขมวล273
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

273Mt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

274Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
274.147343 ± 0.000404 Da
เลขมวล274
g-factor
ครึ่งชีวิต
850 ± 540 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2007
parity

274Mt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

275Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
275.148972 ± 0.000416 Da
เลขมวล275
g-factor
ครึ่งชีวิต
31 ± 17 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

275Mt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

276Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
276.151705 ± 0.000571 Da
เลขมวล276
g-factor
ครึ่งชีวิต
700 ± 80 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

276Mt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

277Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
277.153525 ± 0.000711 Da
เลขมวล277
g-factor
ครึ่งชีวิต
9 ± 6 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity

277Mt Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

278Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
278.156487 ± 0.000621 Da
เลขมวล278
g-factor
ครึ่งชีวิต
6 ± 3 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

278Mt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

279Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
279.158439 ± 0.00072 Da
เลขมวล279
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

279Mt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

280Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
280.161579 ± 0.000644 Da
เลขมวล280
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

280Mt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

281Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
281.163608 ± 0.000644 Da
เลขมวล281
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

281Mt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

282Mt

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
282.166888 ± 0.00048 Da
เลขมวล282
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity

282Mt Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 109 Meitnerium.svg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Heavy Ion Research Laboratory (HIRL)
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1982
ศัพทมูลวิทยาNamed in honor of Lise Mietner
pronunciationMITE-ner-i-um (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants