Meitneriyum

Meitneriyum (Mt)

atom numarası 109 olan kimyasal element
Atom numarası109
Atom ağırlığı276
Kütle numarası265
Grup9
Periyot7
Blokd
proton109 p+
nötron156 n0
elektron109 e-
Animated Bohr modeli of Mt (Meitneriyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
molar volume
Kovalent Yarıçapı
129 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
yoğunluk
37,4 g/cm³

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
iyonlaşma enerjisi of Mt (Meitneriyum)
Buharlaşma ısısı
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 32, 15, 2
Bohr modeli: Mt (Meitneriyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Mt (Meitneriyum)
electron configuration[Rn] 5f14 6d7 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d7 7s2
Enhanced Bohr modeli of Mt (Meitneriyum)
Orbital Diagram of Mt (Meitneriyum)
Yükseltgenme seviyesi
Elektronegatiflik
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
Ergime noktası
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Renksiz
appearance
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
molar ısı kapasitesi
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı
electrical properties
type
Elektriksel iletkenlik
Özdirenç
Süperiletken
mıknatıslık
type
Manyetik alınganlık (Mass)
Manyetik alınganlık (Molar)
Manyetik alınganlık (Volume)
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısı ()
Kafes sabiti
Lattice Angles
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriGeçiş metalleri, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number
Mendeleev Number66
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasısynthetic

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
34 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
Neutron Mass Absorption
Kuantum sayısı4F9/2
Uzay grubu ()

Meitnerium izotopları

Kararlı izotoplar0
Kararsız izotoplar18
Natural Isotopes0

265Mt

Kütle numarası265
nötron numarası156
Bağıl atom kütlesi
265,135937 ± 0,000471 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)

266Mt

Kütle numarası266
nötron numarası157
Bağıl atom kütlesi
266,137062253 ± 0,000103568 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2 ± 0,5 ms
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1982
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

267Mt

Kütle numarası267
nötron numarası158
Bağıl atom kütlesi
267,137189 ± 0,00054 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)

268Mt

Kütle numarası268
nötron numarası159
Bağıl atom kütlesi
268,138649 ± 0,00025 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
23 ± 7 ms
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1995
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

269Mt

Kütle numarası269
nötron numarası160
Bağıl atom kütlesi
269,138809 ± 0,000335 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)

270Mt

Kütle numarası270
nötron numarası161
Bağıl atom kütlesi
270,140322 ± 0,000205 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
800 ± 400 ms
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

271Mt

Kütle numarası271
nötron numarası162
Bağıl atom kütlesi
271,140741 ± 0,000354 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)

272Mt

Kütle numarası272
nötron numarası163
Bağıl atom kütlesi
272,143298 ± 0,000521 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

273Mt

Kütle numarası273
nötron numarası164
Bağıl atom kütlesi
273,144695 ± 0,000455 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

274Mt

Kütle numarası274
nötron numarası165
Bağıl atom kütlesi
274,147343 ± 0,000404 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
850 ± 540 ms
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2007
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

275Mt

Kütle numarası275
nötron numarası166
Bağıl atom kütlesi
275,148972 ± 0,000416 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
31 ± 17 ms
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

276Mt

Kütle numarası276
nötron numarası167
Bağıl atom kütlesi
276,151705 ± 0,000571 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
700 ± 80 ms
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

277Mt

Kütle numarası277
nötron numarası168
Bağıl atom kütlesi
277,153525 ± 0,000711 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9 ± 6 s
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2013
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

278Mt

Kütle numarası278
nötron numarası169
Bağıl atom kütlesi
278,156487 ± 0,000621 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6 ± 3 s
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

279Mt

Kütle numarası279
nötron numarası170
Bağıl atom kütlesi
279,158439 ± 0,00072 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Mt

Kütle numarası280
nötron numarası171
Bağıl atom kütlesi
280,161579 ± 0,000644 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

281Mt

Kütle numarası281
nötron numarası172
Bağıl atom kütlesi
281,163608 ± 0,000644 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

282Mt

Kütle numarası282
nötron numarası173
Bağıl atom kütlesi
282,166888 ± 0,00048 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2016
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
Electron shell 109 Meitnerium

tarih

kâşifi ya da mucidiHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
keşif yeriGermany
keşif veya buluş tarihi1982
köken bilimiNamed in honor of Lise Mietner
telaffuzuMITE-ner-i-um (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0 %

Nuclear Screening Constants