Αζωτο

Αζωτο (N)

χημικό στοιχείο με σύμβολο Ν και ατομικό αριθμό 7
Ατομικός Αριθμός7
Ατομικό βάρος14.007
Μαζικός αριθμός14
Ομάδα15
Περίοδος2
Τομέαςp
πρωτόνιο7 p+
νετρόνιο7 n0
ηλεκτρόνιο7 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of N (Αζωτο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
65 pm
molar volume
covalent radius
71 pm
Metallic Radius
ionic radius
146 pm
Crystal Radius
132 pm
Van der Waals radius
155 pm
πυκνότητα
0,001145 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Αζωτο0102030405060708090100110120130140150160pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
342,2 kJ/mol
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
14,53413 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of N (Αζωτο)
ενθαλπία εξάτμισης
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
472,44 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 5
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: N (Αζωτο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο5
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: N (Αζωτο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[He] 2s2 2p3
1s2 2s2 2p3
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of N (Αζωτο)
Orbital Diagram of N (Αζωτο)
Αριθμός οξείδωσης-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Ηλεκτραρνητικότητα
3.04
Electrophilicity Index
1,353269450990578 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΑέρια
gaseous state of matterDiatomic
Σημείο βρασμού
77,355 K
Σημείο τήξης
63,15 K
critical pressure
3,3958 MPa
critical temperature
126,192 K
triple point
63,151 K
12,52 kPa
Εμφάνιση
χρώμα
Colorless
Εμφάνισηcolorless gas, liquid or solid
δείκτης διάθλασης
1,000298
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
0,026 W/(m K)
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
29,124 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio7/5
electrical properties
type
ηλεκτρική αγωγιμότητα
Αντιστασιμότητα
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typediamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
-0,0000000054 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
-0,00000000015 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
-0,0000000068
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
4,039 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
333,6 m/s
classification
ΚατηγορίαΆλλα Αμέταλλα, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number88
Mendeleev Number93
Pettifor Number100
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
318,7 kJ/mol
polarizability
7,4 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
24,2 a₀
allotropeDinitrogen
Neutron cross section
1,91
Neutron Mass Absorption
0,0048
Κβαντικός αριθμός4S3/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Nitrogen

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes14
Natural Isotopes2
Isotopic Composition1499.62%1499.62%150.38%150.38%

10N

Μαζικός αριθμός10
αριθμός νετρονίων3
σχετική ατομική μάζα
10,04165354 ± 0,000429417 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
143 ± 36 ys
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2002
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)

11N

Μαζικός αριθμός11
αριθμός νετρονίων4
σχετική ατομική μάζα
11,026157593 ± 0,000005368 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
585 ± 7 ys
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1974
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)100%

12N

Μαζικός αριθμός12
αριθμός νετρονίων5
σχετική ατομική μάζα
12,01861318 ± 0,000001073 Da
g-factor
0,4571 ± 0,0001
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
11 ± 0,016 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
0,01 ± 0,0009
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)1.93%

13N

Μαζικός αριθμός13
αριθμός νετρονίων6
σχετική ατομική μάζα
13,005738609 ± 0,000000289 Da
g-factor
0,6438 ± 0,0008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9,965 ± 0,004 m
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

14N

Μαζικός αριθμός14
αριθμός νετρονίων7
σχετική ατομική μάζα
14,00307400425 ± 0,00000000024 Da
g-factor
0,403573 ± 0,000002
natural abundance
99,6205 ± 0,0247
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1920
parity+

15N

Μαζικός αριθμός15
αριθμός νετρονίων8
σχετική ατομική μάζα
15,00010889827 ± 0,00000000062 Da
g-factor
-0,5661138 ± 0,0000028
natural abundance
0,3795 ± 0,0247
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1929
parity-

16N

Μαζικός αριθμός16
αριθμός νετρονίων9
σχετική ατομική μάζα
16,006101925 ± 0,00000247 Da
g-factor
0,9928 ± 0,00055
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7,13 ± 0,02 s
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
-0,018 ± 0,002
ημερομηνία ανακάλυψης1933
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)0.00154%

17N

Μαζικός αριθμός17
αριθμός νετρονίων10
σχετική ατομική μάζα
17,008448876 ± 0,000016103 Da
g-factor
0,7104 ± 0,0008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,173 ± 0,004 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)95.1%
βα (β-delayed α emission)0.0025%

18N

Μαζικός αριθμός18
αριθμός νετρονίων11
σχετική ατομική μάζα
18,014077563 ± 0,000019935 Da
g-factor
0,3274 ± 0,0004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
619,2 ± 1,9 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
0,0123 ± 0,0012
ημερομηνία ανακάλυψης1964
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
βα (β-delayed α emission)12.2%
2n (2-neutron emission)

19N

Μαζικός αριθμός19
αριθμός νετρονίων12
σχετική ατομική μάζα
19,017022389 ± 0,00001761 Da
g-factor
0,61 ± 0,03
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
336 ± 3 ms
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1968
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)41.8%

20N

Μαζικός αριθμός20
αριθμός νετρονίων13
σχετική ατομική μάζα
20,023367295 ± 0,000084696 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
136 ± 3 ms
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1969
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42.9%
2n (2-neutron emission)

21N

Μαζικός αριθμός21
αριθμός νετρονίων14
σχετική ατομική μάζα
21,027087573 ± 0,000143906 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
85 ± 5 ms
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)87%
2n (2-neutron emission)

22N

Μαζικός αριθμός22
αριθμός νετρονίων15
σχετική ατομική μάζα
22,034100918 ± 0,00022306 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
23 ± 3 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1979
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)12%

23N

Μαζικός αριθμός23
αριθμός νετρονίων16
σχετική ατομική μάζα
23,039421 ± 0,0004515 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
13,9 ± 1,4 ms
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1985
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42%
2n (2-neutron emission)8%
3n (3-neutron emission)3.4%

24N

Μαζικός αριθμός24
αριθμός νετρονίων17
σχετική ατομική μάζα
24,05039 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
n (neutron emission)

25N

Μαζικός αριθμός25
αριθμός νετρονίων18
σχετική ατομική μάζα
25,0601 ± 0,00054 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
n (neutron emission)
2n (2-neutron emission)
β (β decay)
Fluessiger Stickstoff

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόDaniel Rutherford
μέρος ανακάλυψηςScotland
ημερομηνία ανακάλυψης1772
ΕτυμολογίαGreek: nitron and genes, (soda forming).
pronunciationNYE-treh-gen (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
0,5 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
2,6 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,14 %
natural abundance (Ήλιος)
0,1 %
Abundance in Universe
0,1 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3349
2p3.166
2s3.1526