Azot

Azot (N)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa7
Masa atomowa14.007
liczba masowa14
Grupa15
Okres2
Blokp
Protony7 p+
Neutrony7 n0
Elektrony7 e-
Animated Model atomu Bohra of N (Azot)

Właściwości

Promień atomowy
65 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
71 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
146 pm
Crystal Radius
132 pm
promień van der Waalsa
155 pm
gęstość
0,001145 g/cm³
energia
proton affinity
342,2 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
14,53413 eV/particle
potencjał jonizacyjny of N (Azot)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
472,44 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 5
Model atomu Bohra: N (Azot)
elektron walencyjny5
Lewis structure: N (Azot)
konfiguracja elektronowa[He] 2s2 2p3
Enhanced Model atomu Bohra of N (Azot)
Orbital Diagram of N (Azot)
stopień utlenienia-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
elektroujemność
3.04
Electrophilicity
1,353269450990578 eV/particle
Phases
stan skupieniaGaz
Gas PhaseDiatomic
Temperatura wrzenia
77,355 K
Temperatura topnienia
63,15 K
ciśnienie krytyczne
3,3958 MPa
Temperatura krytyczna
126,192 K
punkt potrójny
63,151 K
12,52 kPa
Visual
barwa
Bezbarwny
appearancecolorless gas, liquid or solid
współczynnik załamania
1,000298
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
0,026 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
29,124 J/(mol K)
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty7/5
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000054 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,00000000015 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000000068
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
4,039 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
333,6 m/s
klasyfikowanie
KategoriaNiemetale, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number88
Mendeleev Number93
Pettifor Number100
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile
other
Gas Basicity
318,7 kJ/mol
Dipole Polarizability
7,4 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
24,2 a₀
AllotropesDinitrogen
Przekrój czynny
1,91
Neutron Mass Absorption
0,0048
liczby kwantowe4S3/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Nitrogen

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy14
Radioactive Isotopes12

10N

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
10,04165354 ± 0,000429417 Da
liczba masowa10
g-factor
czas połowicznego rozpadu
143 ± 36 ys
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2002
parzystość-

10N Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

11N

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
11,026157593 ± 0,000005368 Da
liczba masowa11
g-factor
czas połowicznego rozpadu
585 ± 7 ys
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość+

11N Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

12N

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
12,01861318 ± 0,000001073 Da
liczba masowa12
g-factor
0,4571 ± 0,0001
czas połowicznego rozpadu
11 ± 0,016 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,01 ± 0,0009
data odkrycia1949
parzystość+

12N Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)1.93%

13N

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
13,005738609 ± 0,000000289 Da
liczba masowa13
g-factor
0,6438 ± 0,0008
czas połowicznego rozpadu
9,965 ± 0,004 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość-

13N Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

14N

abundancja naturalna
99,6205 ± 0,0247
względna masa atomowa
14,00307400425 ± 0,00000000024 Da
liczba masowa14
g-factor
0,403573 ± 0,000002
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1920
parzystość+

15N

abundancja naturalna
0,3795 ± 0,0247
względna masa atomowa
15,00010889827 ± 0,00000000062 Da
liczba masowa15
g-factor
-0,5661138 ± 0,0000028
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1929
parzystość-

16N

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
16,006101925 ± 0,00000247 Da
liczba masowa16
g-factor
0,9928 ± 0,00055
czas połowicznego rozpadu
7,13 ± 0,02 s
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,018 ± 0,002
data odkrycia1933
parzystość-

16N Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)0.00154%

17N

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
17,008448876 ± 0,000016103 Da
liczba masowa17
g-factor
0,7104 ± 0,0008
czas połowicznego rozpadu
4,173 ± 0,004 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość-

17N Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)95.1%
βα (β-delayed α emission)0.0025%

18N

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
18,014077563 ± 0,000019935 Da
liczba masowa18
g-factor
0,3274 ± 0,0004
czas połowicznego rozpadu
619,2 ± 1,9 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,0123 ± 0,0012
data odkrycia1964
parzystość-

18N Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
βα (β-delayed α emission)12.2%
2n (2-neutron emission)%

19N

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
19,017022389 ± 0,00001761 Da
liczba masowa19
g-factor
0,61 ± 0,03
czas połowicznego rozpadu
336 ± 3 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość-

19N Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)41.8%

20N

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
20,023367295 ± 0,000084696 Da
liczba masowa20
g-factor
czas połowicznego rozpadu
136 ± 3 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość-

20N Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42.9%
2n (2-neutron emission)%

21N

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
21,027087573 ± 0,000143906 Da
liczba masowa21
g-factor
czas połowicznego rozpadu
85 ± 5 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość-

21N Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)87%
2n (2-neutron emission)%

22N

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
22,034100918 ± 0,00022306 Da
liczba masowa22
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
23 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość-

22N Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)12%

23N

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
23,039421 ± 0,0004515 Da
liczba masowa23
g-factor
czas połowicznego rozpadu
13,9 ± 1,4 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość-

23N Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42%
2n (2-neutron emission)8%
3n (3-neutron emission)3.4%

24N

abundancja naturalna
względna masa atomowa
24,05039 ± 0,00043 Da
liczba masowa24
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

24N Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)%

25N

abundancja naturalna
względna masa atomowa
25,0601 ± 0,00054 Da
liczba masowa25
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość-

25N Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
β (β decay)%
Liquidnitrogen.jpg

historia

odkrywca lub wynalazcaDaniel Rutherford
miejsce odkryciaScotland
data odkrycia1772
etymologiaGreek: nitron and genes, (soda forming).
wymowaNYE-treh-gen (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
0,5 mg/L
Abundance in Human Body
2,6 %
Abundance in Meteor
0,14 %
Abundance in Sun
0,1 %
Ilość we Wszechświecie
0,1 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3349
2p3.166
2s3.1526