Azot

Azot (N)

siódmy pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa7
Masa atomowa14.007
liczba masowa14
Grupa15
Okres2
Blokp
proton7 p+
neutron7 n0
elektron7 e-
Animated Model atomu Bohra of N (Azot)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
65 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
71 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
146 pm
Crystal Radius
132 pm
promień van der Waalsa
155 pm
gęstość
0,001145 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Azot0102030405060708090100110120130140150160pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
342,2 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
14,53413 eV/particle
potencjał jonizacyjny of N (Azot)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
472,44 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 5
Model atomu Bohra: N (Azot)
elektron walencyjny5
Lewis structure: N (Azot)
konfiguracja elektronowa[He] 2s2 2p3
1s2 2s2 2p3
Enhanced Model atomu Bohra of N (Azot)
Orbital Diagram of N (Azot)
stopień utlenienia-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
elektroujemność
3.04
Electrophilicity Index
1,353269450990578 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaGaz
gaseous state of matterDiatomic
Temperatura wrzenia
77,355 K
Temperatura topnienia
63,15 K
ciśnienie krytyczne
3,3958 MPa
Temperatura krytyczna
126,192 K
punkt potrójny
63,151 K
12,52 kPa
appearance
barwa
Bezbarwny
appearancecolorless gas, liquid or solid
współczynnik załamania
1,000298
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
0,026 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
29,124 J/(mol K)
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty7/5
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000054 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,00000000015 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000000068
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
4,039 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
333,6 m/s
klasyfikowanie
KategoriaNiemetale, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number88
Mendeleev Number93
Pettifor Number100
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
318,7 kJ/mol
Polaryzowalność
7,4 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
24,2 a₀
allotropeDinitrogen
Przekrój czynny
1,91
Neutron Mass Absorption
0,0048
liczby kwantowe4S3/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Nitrogen

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy14
Natural Isotopes2
Isotopic Composition1499.62%1499.62%150.38%150.38%

10N

liczba masowa10
liczba neutronów3
względna masa atomowa
10,04165354 ± 0,000429417 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
143 ± 36 ys
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2002
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

11N

liczba masowa11
liczba neutronów4
względna masa atomowa
11,026157593 ± 0,000005368 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
585 ± 7 ys
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

12N

liczba masowa12
liczba neutronów5
względna masa atomowa
12,01861318 ± 0,000001073 Da
g-factor
0,4571 ± 0,0001
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11 ± 0,016 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,01 ± 0,0009
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)1.93%

13N

liczba masowa13
liczba neutronów6
względna masa atomowa
13,005738609 ± 0,000000289 Da
g-factor
0,6438 ± 0,0008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,965 ± 0,004 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

14N

liczba masowa14
liczba neutronów7
względna masa atomowa
14,00307400425 ± 0,00000000024 Da
g-factor
0,403573 ± 0,000002
abundancja naturalna
99,6205 ± 0,0247
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1920
parzystość+

15N

liczba masowa15
liczba neutronów8
względna masa atomowa
15,00010889827 ± 0,00000000062 Da
g-factor
-0,5661138 ± 0,0000028
abundancja naturalna
0,3795 ± 0,0247
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1929
parzystość-

16N

liczba masowa16
liczba neutronów9
względna masa atomowa
16,006101925 ± 0,00000247 Da
g-factor
0,9928 ± 0,00055
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,13 ± 0,02 s
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,018 ± 0,002
data odkrycia1933
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)0.00154%

17N

liczba masowa17
liczba neutronów10
względna masa atomowa
17,008448876 ± 0,000016103 Da
g-factor
0,7104 ± 0,0008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,173 ± 0,004 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)95.1%
βα (β-delayed α emission)0.0025%

18N

liczba masowa18
liczba neutronów11
względna masa atomowa
18,014077563 ± 0,000019935 Da
g-factor
0,3274 ± 0,0004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
619,2 ± 1,9 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,0123 ± 0,0012
data odkrycia1964
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
βα (β-delayed α emission)12.2%
2n (2-neutron emission)

19N

liczba masowa19
liczba neutronów12
względna masa atomowa
19,017022389 ± 0,00001761 Da
g-factor
0,61 ± 0,03
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
336 ± 3 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)41.8%

20N

liczba masowa20
liczba neutronów13
względna masa atomowa
20,023367295 ± 0,000084696 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
136 ± 3 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42.9%
2n (2-neutron emission)

21N

liczba masowa21
liczba neutronów14
względna masa atomowa
21,027087573 ± 0,000143906 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
85 ± 5 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)87%
2n (2-neutron emission)

22N

liczba masowa22
liczba neutronów15
względna masa atomowa
22,034100918 ± 0,00022306 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
23 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)12%

23N

liczba masowa23
liczba neutronów16
względna masa atomowa
23,039421 ± 0,0004515 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,9 ± 1,4 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42%
2n (2-neutron emission)8%
3n (3-neutron emission)3.4%

24N

liczba masowa24
liczba neutronów17
względna masa atomowa
24,05039 ± 0,00043 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)

25N

liczba masowa25
liczba neutronów18
względna masa atomowa
25,0601 ± 0,00054 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)
2n (2-neutron emission)
β (β decay)
Fluessiger Stickstoff

historia

odkrywca lub wynalazcaDaniel Rutherford
miejsce odkryciaScotland
data odkrycia1772
etymologiaGreek: nitron and genes, (soda forming).
wymowaNYE-treh-gen (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
0,5 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
2,6 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,14 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,1 %
Ilość we Wszechświecie
0,1 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3349
2p3.166
2s3.1526