ไนโตรเจน

ไนโตรเจน (N)

chemical element, symbol N and atomic number 7; most abundant element in Earth atmosphere
เลขอะตอม7
มวลอะตอม14.007
เลขมวล14
หมู่15
คาบ2
บล็อกp
โปรตอน7 p+
นิวตรอน7 n0
อิเล็กตรอน7 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of N (ไนโตรเจน)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
65 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
71 pm
Metallic Radius
ionic radius
146 pm
Crystal Radius
132 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
155 pm
ความหนาแน่น
0.001145 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: ไนโตรเจน0102030405060708090100110120130140150160pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
342.2 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
14.53413 eV/particle
ionization energy of N (ไนโตรเจน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
472.44 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 5
แบบจำลองของบอร์: N (ไนโตรเจน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน5
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: N (ไนโตรเจน)
electron configuration[He] 2s2 2p3
1s2 2s2 2p3
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of N (ไนโตรเจน)
Orbital Diagram of N (ไนโตรเจน)
สถานะออกซิเดชัน-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
3.04
Electrophilicity Index
1.353269450990578 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterก๊าซ
gaseous state of matterDiatomic
จุดเดือด
77.355 K
จุดหลอมเหลว
63.15 K
critical pressure
3.3958 MPa
critical temperature
126.192 K
triple point
63.151 K
12.52 kPa
appearance
สี
ไม่มีสี
appearancecolorless gas, liquid or solid
ดรรชนีหักเห
1.000298
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
0.026 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
29.124 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio7/5
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000054 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.00000000015 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000000068
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
4.039 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
333.6 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทอโลหะ, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number88
Mendeleev Number93
Pettifor Number100
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
318.7 kJ/mol
polarizability
7.4 ± 0.2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
24.2 a₀
allotropeDinitrogen
Neutron cross section
1.91
Neutron Mass Absorption
0.0048
quantum number4S3/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Nitrogen

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร14
Natural Isotopes2
Isotopic Composition1499.62%1499.62%150.38%150.38%

10N

เลขมวล10
เลขนิวตรอน3
น้ำหนักอะตอม
10.04165354 ± 0.000429417 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
143 ± 36 ys
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2002
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

11N

เลขมวล11
เลขนิวตรอน4
น้ำหนักอะตอม
11.026157593 ± 0.000005368 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
585 ± 7 ys
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%

12N

เลขมวล12
เลขนิวตรอน5
น้ำหนักอะตอม
12.01861318 ± 0.000001073 Da
g-factor
0.4571 ± 0.0001
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11 ± 0.016 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.01 ± 0.0009
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)1.93%

13N

เลขมวล13
เลขนิวตรอน6
น้ำหนักอะตอม
13.005738609 ± 0.000000289 Da
g-factor
0.6438 ± 0.0008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.965 ± 0.004 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

14N

เลขมวล14
เลขนิวตรอน7
น้ำหนักอะตอม
14.00307400425 ± 0.00000000024 Da
g-factor
0.403573 ± 0.000002
natural abundance
99.6205 ± 0.0247
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

15N

เลขมวล15
เลขนิวตรอน8
น้ำหนักอะตอม
15.00010889827 ± 0.00000000062 Da
g-factor
-0.5661138 ± 0.0000028
natural abundance
0.3795 ± 0.0247
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1929
parity-

16N

เลขมวล16
เลขนิวตรอน9
น้ำหนักอะตอม
16.006101925 ± 0.00000247 Da
g-factor
0.9928 ± 0.00055
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.13 ± 0.02 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
-0.018 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)0.00154%

17N

เลขมวล17
เลขนิวตรอน10
น้ำหนักอะตอม
17.008448876 ± 0.000016103 Da
g-factor
0.7104 ± 0.0008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.173 ± 0.004 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)95.1%
βα (β-delayed α emission)0.0025%

18N

เลขมวล18
เลขนิวตรอน11
น้ำหนักอะตอม
18.014077563 ± 0.000019935 Da
g-factor
0.3274 ± 0.0004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
619.2 ± 1.9 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.0123 ± 0.0012
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
βα (β-delayed α emission)12.2%
2n (2-neutron emission)

19N

เลขมวล19
เลขนิวตรอน12
น้ำหนักอะตอม
19.017022389 ± 0.00001761 Da
g-factor
0.61 ± 0.03
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
336 ± 3 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)41.8%

20N

เลขมวล20
เลขนิวตรอน13
น้ำหนักอะตอม
20.023367295 ± 0.000084696 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
136 ± 3 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42.9%
2n (2-neutron emission)

21N

เลขมวล21
เลขนิวตรอน14
น้ำหนักอะตอม
21.027087573 ± 0.000143906 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
85 ± 5 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)87%
2n (2-neutron emission)

22N

เลขมวล22
เลขนิวตรอน15
น้ำหนักอะตอม
22.034100918 ± 0.00022306 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
23 ± 3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)12%

23N

เลขมวล23
เลขนิวตรอน16
น้ำหนักอะตอม
23.039421 ± 0.0004515 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13.9 ± 1.4 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42%
2n (2-neutron emission)8%
3n (3-neutron emission)3.4%

24N

เลขมวล24
เลขนิวตรอน17
น้ำหนักอะตอม
24.05039 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
n (neutron emission)

25N

เลขมวล25
เลขนิวตรอน18
น้ำหนักอะตอม
25.0601 ± 0.00054 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)
2n (2-neutron emission)
β (β decay)
Fluessiger Stickstoff

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Daniel Rutherford
สถานที่ค้นพบScotland
ถูกค้นพบเมื่อ1772
ศัพทมูลวิทยาGreek: nitron and genes, (soda forming).
pronunciationNYE-treh-gen (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
0.5 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
2.6 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.14 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.1 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.1 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3349
2p3.166
2s3.1526

alias

 • N

การแปล

 • อังกฤษnitrogen
 • ฝรั่งเศสazote
 • อิตาลีazoto
 • ดัตช์stikstof
 • นอร์เวย์บุคมอลnitrogen
 • เยอรมันStickstoff
 • สเปนnitrógeno
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • ฮิบรูחנקן
 • แอฟริกานส์stikstof
 • อัมฮาราናይትሮጅን
 • อารากอนNitrochén
 • อาหรับنيتروجين
 • อัสตูเรียสNitróxenu
 • อาเซอร์ไบจานAzot
 • เบลารุสазот
 • บัลแกเรียазот
 • บังกลาনাইট্রোজেন
 • เบรตันNitrogen
 • บอสเนียdušik
 • คาตาลันnitrogen
 • เชอโรกีᎾᎢᏠᏤᏂ
 • เคิร์ดตอนกลางنایترۆجین
 • คอร์ซิกาAzotu
 • เช็กdusík
 • ชูวัชАзот
 • เวลส์nitrogen
 • เดนมาร์กkvælstof
 • กรีกάζωτο
 • เอสเปรันโตnitrogeno
 • เอสโตเนียlämmastik
 • บาสก์nitrogeno
 • เปอร์เซียنیتروژن
 • ฟินแลนด์typpi
 • ฟริเซียนเหนือStikstoof
 • ฟรูลีAzôt
 • ฟริเซียนตะวันตกStikstof
 • ไอริชnítrigin
 • เกลิกสกอตNaitridean
 • กาลิเซียnitróxeno
 • คุชราตનાઇટ્રોજન
 • มานซ์neetragien
 • จีนแคะTham
 • ฮาวายNaikokene
 • ฮินดีनाइट्रोजन
 • ฮินดีฟิจิNitrogen
 • โครเอเชียDušik
 • ซอร์เบียตอนบนDusyk
 • เฮติครีโอลAzòt
 • ฮังการีnitrogén
 • อาร์เมเนียազոտ
 • อินเตอร์ลิงกัวnitrogeno
 • อินโดนีเซียnitrogen
 • อีโลโกnitroheno
 • อีโดnitro
 • ไอซ์แลนด์köfnunarefni
 • ญี่ปุ่น窒素
 • โลชบันtrano
 • ชวาNitrogen
 • จอร์เจียაზოტი
 • คาซัคАзот
 • กันนาดาಸಾರಜನಕ
 • เกาหลี질소
 • โคโลญStickstoff
 • เคิร์ดNîtrojen
 • โกมิАзот
 • ละตินnitrogenium
 • ลักเซมเบิร์กStéckstoff
 • ลิมเบิร์กStikstof
 • ลิกูเรียAsoto
 • ลิงกาลาAzoti
 • ลิทัวเนียAzotas
 • ลัตเวียslāpeklis
 • เมารีhauota
 • มาซิโดเนียазот
 • มาลายาลัมനൈട്രജൻ
 • มองโกเลียазот
 • มราฐีनत्रवायू
 • มารีตะวันตกАзот
 • มาเลย์nitrogen
 • มอลตาnitroġenu
 • nahEhēcatehuiltic
 • เยอรมันต่ำStickstoff
 • เนปาลनाइट्रोजन
 • นอร์เวย์นีนอสก์nitrogen
 • โนเวียลnitrogene
 • อ็อกซิตันazòt
 • ปัญจาบਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ
 • ปัมปังกาNitrogen
 • ปาเปียเมนโตnitrógeno
 • โปแลนด์azot
 • ลาฮ์นดาنائیٹروجن
 • โปรตุเกสazoto
 • เคชวาQullpachaq
 • โรมาเนียazot
 • รัสเซียазот
 • รูซินАзот
 • ซิซิลีazzotu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียDušik
 • สโลวักdusík
 • สโลวีเนียdušik
 • แอลเบเนียAzoti
 • เซอร์เบียазот
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Stikstof
 • สวีเดนkväve
 • สวาฮีลีNitrojeni
 • ทมิฬநைதரசன்
 • เตลูกูనత్రజని
 • ทาจิกнитроген
 • ตากาล็อกNitroheno
 • ตุรกีazot
 • ตาตาร์Азот
 • อุยกูร์ئازوت
 • ยูเครนазот
 • อูรดูنطرساز
 • อุซเบกAzot
 • เวเนโต้Azoto
 • เวปส์Azot
 • เวียดนามnitơ
 • วาเรย์Nitroheno
 • คัลมืยค์Шүтөр
 • ยิดดิชאזאט
 • โยรูบาNítrójínì
 • จีน
 • บัชคีร์Азот
 • เซบูNitroheno
 • โอดิยาଯବକ୍ଷାରଜାନ
 • สกอตส์nitrogen
 • กีกูยูNitrogen
 • พีดมอนต์Asòt
 • จีน (จีน)
 • กวางตุ้ง
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • เนวาร์नाइट्रोजन
 • ลอมบาร์ดAzoto
 • จีนมินหนานChit-sò͘
 • เอียร์ซยาАзот
 • โซมาลีNitrojiin
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)азот
 • ซาโมจิเตียนAzuots
 • อาโรมาเนียAzotu
 • คีร์กีซАзот
 • cdoDâng
 • แฟโรKøvievni
 • เยอรมันสวิสStickstoff
 • โปรตุเกส (บราซิล)nitrogênio
 • สิงหลනයිට්‍රජන්
 • จีนกั้น
 • บาลีनाइट्रोजन
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)nitrogen
 • สันสกฤตनैट्रोजन्
 • ซุนดาNitrogén
 • พม่าနိုက်ထရိုဂျင်
 • โภชปุรีनाइट्रोजन
 • ทิเบตཟེ་རླུང་།
 • อังกฤษ (แคนาดา)nitrogen
 • อังกฤษคลีโอลจาเมกาNaichojen
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อัสสัมনাইট্ৰ'জেন
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาnitrojen
 • kbpAzɔɔtɩ
 • เขมรអាសូត
 • เลซเกียАзот
 • oloAzot
 • ออสเซเตียАзот
 • จีนอู๋
 • azbنیتروژن
 • โชนาNitrogen
 • ตุรกีไครเมียazot
 • ตุรกีไครเมีย (ละติน)Azot
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Stickstoff
 • hywԲորակածին
 • ซาร์เดญาAzotu
 • gcrAzòt
 • ซาคาАзот
 • ซามิสคอลต์typp
 • อาหรับโมร็อกโกآزوط
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์نيتروجين
 • ฟิจิNitrogen
 • พัชโตنايتروجن
 • คอร์นิชnitrojen
 • lldAzot
 • วอลลูนNitrodjinne
 • บิกอลNitroheno
 • มณีปุระꯅꯥꯢꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ
 • บาหลีNitrogén
 • มีนังกาเบาNitrogen
 • ซามิอีนารีtyppi
 • ซูลูI-Nitrogen
 • มาเลย์ (อาหรับ)نيتروݢن
 • อินเตอร์ลิงกิวNitrogen
 • สินธิنائٽروجن
 • blkနုဲက်ထရိုစဲန်
 • กัวรานีnitrógeno
 • ซอร์เบียตอนล่างdušyk