ไนโตรเจน

ไนโตรเจน (N)

chemical element, symbol N and atomic number 7
เลขอะตอม7
มวลอะตอม14.007
เลขมวล14
หมู่15
คาบ2
บล็อกp
โปรตอน7 p+
นิวตรอน7 n0
Electrons7 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of N (ไนโตรเจน)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
65 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
71 pm
Metallic Radius
ionic radius
146 pm
Crystal Radius
132 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
155 pm
ความหนาแน่น
0.001145 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
342.2 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
14.53413 eV/particle
ionization energy of N (ไนโตรเจน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
472.44 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 5
แบบจำลองของบอร์: N (ไนโตรเจน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน5
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: N (ไนโตรเจน)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[He] 2s2 2p3
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of N (ไนโตรเจน)
Orbital Diagram of N (ไนโตรเจน)
สถานะออกซิเดชัน-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
3.04
Electrophilicity
1.353269450990578 eV/particle
Phases
phase of matterก๊าซ
Gas PhaseDiatomic
จุดเดือด
77.355 K
จุดหลอมเหลว
63.15 K
critical pressure
3.3958 MPa
critical temperature
126.192 K
triple point
63.151 K
12.52 kPa
Visual
สี
ไม่มีสี
appearancecolorless gas, liquid or solid
ดรรชนีหักเห
1.000298
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
0.026 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
29.124 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio7/5
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000054 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.00000000015 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000000068
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
4.039 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
333.6 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทอโลหะ, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number88
Mendeleev Number93
Pettifor Number100
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile
other
Gas Basicity
318.7 kJ/mol
Dipole Polarizability
7.4 ± 0.2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
24.2 a₀
AllotropesDinitrogen
Neutron cross section
1.91
Neutron Mass Absorption
0.0048
quantum number4S3/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Nitrogen

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร14
Radioactive Isotopes12

10N

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
10.04165354 ± 0.000429417 Da
เลขมวล10
g-factor
ครึ่งชีวิต
143 ± 36 ys
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2002
parity-

10N Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

11N

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
11.026157593 ± 0.000005368 Da
เลขมวล11
g-factor
ครึ่งชีวิต
585 ± 7 ys
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

11N Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

12N

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
12.01861318 ± 0.000001073 Da
เลขมวล12
g-factor
0.4571 ± 0.0001
ครึ่งชีวิต
11 ± 0.016 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.01 ± 0.0009
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

12N Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)1.93%

13N

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
13.005738609 ± 0.000000289 Da
เลขมวล13
g-factor
0.6438 ± 0.0008
ครึ่งชีวิต
9.965 ± 0.004 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity-

13N Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

14N

natural abundance
99.6205 ± 0.0247
น้ำหนักอะตอม
14.00307400425 ± 0.00000000024 Da
เลขมวล14
g-factor
0.403573 ± 0.000002
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

15N

natural abundance
0.3795 ± 0.0247
น้ำหนักอะตอม
15.00010889827 ± 0.00000000062 Da
เลขมวล15
g-factor
-0.5661138 ± 0.0000028
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1929
parity-

16N

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
16.006101925 ± 0.00000247 Da
เลขมวล16
g-factor
0.9928 ± 0.00055
ครึ่งชีวิต
7.13 ± 0.02 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
-0.018 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity-

16N Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)0.00154%

17N

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
17.008448876 ± 0.000016103 Da
เลขมวล17
g-factor
0.7104 ± 0.0008
ครึ่งชีวิต
4.173 ± 0.004 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

17N Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)95.1%
βα (β-delayed α emission)0.0025%

18N

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
18.014077563 ± 0.000019935 Da
เลขมวล18
g-factor
0.3274 ± 0.0004
ครึ่งชีวิต
619.2 ± 1.9 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.0123 ± 0.0012
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity-

18N Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
βα (β-delayed α emission)12.2%
2n (2-neutron emission)%

19N

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
19.017022389 ± 0.00001761 Da
เลขมวล19
g-factor
0.61 ± 0.03
ครึ่งชีวิต
336 ± 3 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

19N Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)41.8%

20N

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
20.023367295 ± 0.000084696 Da
เลขมวล20
g-factor
ครึ่งชีวิต
136 ± 3 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity-

20N Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42.9%
2n (2-neutron emission)%

21N

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
21.027087573 ± 0.000143906 Da
เลขมวล21
g-factor
ครึ่งชีวิต
85 ± 5 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

21N Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)87%
2n (2-neutron emission)%

22N

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
22.034100918 ± 0.00022306 Da
เลขมวล22
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
23 ± 3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity-

22N Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)12%

23N

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
23.039421 ± 0.0004515 Da
เลขมวล23
g-factor
ครึ่งชีวิต
13.9 ± 1.4 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

23N Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)42%
2n (2-neutron emission)8%
3n (3-neutron emission)3.4%

24N

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
24.05039 ± 0.00043 Da
เลขมวล24
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

24N Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)%

25N

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
25.0601 ± 0.00054 Da
เลขมวล25
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

25N Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
β (β decay)%
Liquidnitrogen.jpg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Daniel Rutherford
สถานที่ค้นพบScotland
ถูกค้นพบเมื่อ1772
ศัพทมูลวิทยาGreek: nitron and genes, (soda forming).
pronunciationNYE-treh-gen (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
0.5 mg/L
Abundance in Human Body
2.6 %
Abundance in Meteor
0.14 %
Abundance in Sun
0.1 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.1 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3349
2p3.166
2s3.1526