Натријум

Натријум (Na)

chemical element with symbol Na and atomic number 11
Атомски број11
Атомска маса22.98976928
Масени број23
Група1
Периода3
Блокs
протон11 p+
неутрон12 n0
електрон11 e-
Animated Боров модел атома of Na (Натријум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
180 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
155 pm
Metallic Radius
157 pm
ionic radius
99 pm
Crystal Radius
113 pm
Ван дер Валсов радијус
227 pm
густина
0,97 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Натријум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
0,547926 eV/particle
енергија јонизације
5,1390767 eV/particle
енергија јонизације of Na (Натријум)
Топлота испаравања
97,9 kJ/mol
топлота топљења
2,64 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
107,5 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 1
Боров модел атома: Na (Натријум)
Валентни електрони1
Lewis structure: Na (Натријум)
електронска конфигурација[Ne] 3s1
1s2 2s2 2p6 3s1
Enhanced Боров модел атома of Na (Натријум)
Orbital Diagram of Na (Натријум)
оксидациони број-1, 0, 1
електронегативност
0.93
Electrophilicity Index
0,8805526605183994 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
1.156,09 K
Температура топљења
370,944 K
critical pressure
35 MPa
critical temperature
2.573,15 K
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery white metallic
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,00007 1/K
molar heat capacity
28,23 J/(mol K)
Специфична топлота
1,228 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
21 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000004699999999998 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000088 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,0000000002 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,0000086
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПросторноцентрична Кубична (BCC)
lattice constant
4,23 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
0,5 MPa
модул стишљивости
6,3 GPa
shear modulus
3,3 GPa
Јангов модул
10 GPa
Пуасонов однос
брзина звука
3.200 m/s
класификација
КатегоријаАлкални метали, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number11
Mendeleev Number2
Pettifor Number11
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
162,7 ± 0,5 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1.518 a₀
allotrope
neutronski udarni presjek
0,53
Neutron Mass Absorption
0,0007
квантни број2S1/2
кристалографска група229 (Im_3m)

Isotopes of Sodium

Стабилни изотопи1
Нестабилни изотопи22
Natural Isotopes1

17Na

Масени број17
неутронски број6
атомска тежина
17,037273 ± 0,000064 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2017
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)100%

18Na

Масени број18
неутронски број7
атомска тежина
18,026879388 ± 0,000100785 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,3 ± 0,4 zs
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

19Na

Масени број19
неутронски број8
атомска тежина
19,013880264 ± 0,000011309 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)100%

20Na

Масени број20
неутронски број9
атомска тежина
20,007354301 ± 0,00000119 Da
g-factor
0,1847 ± 0,0001
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
447,9 ± 2,3 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
0,101 ± 0,008
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)25%

21Na

Масени број21
неутронски број10
атомска тежина
20,997654459 ± 0,000000045 Da
g-factor
1,5907333333333 ± 0,000026666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
22,455 ± 0,0054 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,138 ± 0,011
датум открића1940
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

22Na

Масени број22
неутронски број11
атомска тежина
21,994437547 ± 0,000000141 Da
g-factor
0,582 ± 0,001
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,6019 ± 0,0006 y
Спин3
nuclear quadrupole moment
0,18 ± 0,011
датум открића1935
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)90.57%
ϵ (electron capture)9.43%

23Na

Масени број23
неутронски број12
атомска тежина
22,98976928195 ± 0,00000000194 Da
g-factor
1,4783333333333 ± 0,00002
присутност у природи
100
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,104 ± 0,001
датум открића1921
parity+

24Na

Масени број24
неутронски број13
атомска тежина
23,990963012 ± 0,000000017 Da
g-factor
0,422575 ± 0,0002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,956 ± 0,0015 h
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1934
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

25Na

Масени број25
неутронски број14
атомска тежина
24,989953974 ± 0,000001288 Da
g-factor
1,4732 ± 0,0016
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
59,1 ± 0,6 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,0015 ± 0,0003
датум открића1943
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

26Na

Масени број26
неутронски број15
атомска тежина
25,992634649 ± 0,000003759 Da
g-factor
0,95033333333333 ± 0,00066666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1.071,28 ± 0,25 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
-0,0053 ± 0,0002
датум открића1958
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

27Na

Масени број27
неутронски број16
атомска тежина
26,994076408 ± 0,000004 Da
g-factor
1,558 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
301 ± 6 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
-0,0071 ± 0,0003
датум открића1968
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.098%

28Na

Масени број28
неутронски број17
атомска тежина
27,998939 ± 0,000011 Da
g-factor
2,426 ± 0,003
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
33,1 ± 1,3 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,389 ± 0,011
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.58%

29Na

Масени број29
неутронски број18
атомска тежина
29,002877091 ± 0,000007876 Da
g-factor
1,6326666666667 ± 0,0053333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
43,2 ± 0,4 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,085 ± 0,003
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%
2n (2-neutron emission)

30Na

Масени број30
неутронски број19
атомска тежина
30,009097931 ± 0,000005074 Da
g-factor
1,0415 ± 0,005
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
45,9 ± 0,7 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.6%
2n (2-neutron emission)1.24%
βα (β-delayed α emission)5.5%

31Na

Масени број31
неутронски број20
атомска тежина
31,013146654 ± 0,000015 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
16,8 ± 0,3 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)36%
2n (2-neutron emission)0.73%
3n (3-neutron emission)0.05%

32Na

Масени број32
неутронски број21
атомска тежина
32,020011024 ± 0,00004 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,9 ± 0,3 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)7.6%

33Na

Масени број33
неутронски број22
атомска тежина
33,025529 ± 0,000483 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,2 ± 0,4 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)47%
2n (2-neutron emission)13%

34Na

Масени број34
неутронски број23
атомска тежина
34,03401 ± 0,0006435 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,5 ± 1 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1983
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
2n (2-neutron emission)50%
β n (β-delayed neutron emission)15%

35Na

Масени број35
неутронски број24
атомска тежина
35,040614 ± 0,00072 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,5 ± 0,5 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1983
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

36Na

Масени број36
неутронски број25
атомска тежина
36,049279 ± 0,000737 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
n (neutron emission)

37Na

Масени број37
неутронски број26
атомска тежина
37,057042 ± 0,000737 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2002
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

38Na

Масени број38
неутронски број27
атомска тежина
38,066458 ± 0,000768 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
n (neutron emission)

39Na

Масени број39
неутронски број28
атомска тежина
39,075123 ± 0,000797 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2019
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Sodium Atom

историја

откриоSir Humphrey Davy
место открићаEngland
датум открића1807
етимологијаMedieval Latin: sodanum, (headache remedy); symbol from Latin natrium, (sodium carbonate).
изговорSO-di-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
23.600 mg/kg
присутност у природи (океан)
10.800 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,14 %
присутност у природи (метеороид)
0,55 %
присутност у природи (Сунце)
0,004 %
Заступљеност у Космосу
0,002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3741
2p4.1982
2s4.4286
3s8.4926