Niobi

Niobi (Nb)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 41, một kim loại màu xám bạc của loạt kim loại chuyển tiếp
Số nguyên tử41
Nguyên tử khối92.90637
số khối93
Nhóm5
Chu kỳ5
Phân lớpd
Prô ton41 p+
Nơ tron52 n0
Electrons41 e-
Animated Mô hình Bohr of Nb (Niobi)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
145 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
147 pm
Metallic Radius
134 pm
ionic radius
72 pm
Crystal Radius
86 pm
Bán kính van der Waals
218 pm
mật độ
8,57 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
0,917406 eV/particle
ionization energy
6,75885 eV/particle
ionization energy of Nb (Niobi)
Nhiệt bay hơi
680 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
26,8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
733 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 12, 1
Mô hình Bohr: Nb (Niobi)
Electron hóa trị1
Cấu hình electron[Kr] 4d4 5s1
Enhanced Mô hình Bohr of Nb (Niobi)
Orbital Diagram of Nb (Niobi)
trạng thái oxy hóa-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
độ âm điện
1.6
Electrophilicity
1,2609233730892566 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
5.014,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
2.750,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Xám
appearancegray metallic, bluish when oxidized
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
53,7 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
0,0000073 1/K
molar heat capacity
Nhiệt dung
0,265 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
6,7 MS/m
điện trở suất
0,00000015 m Ω
Siêu dẫn
9,25 K
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,0000000276 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,00000000256 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,000237
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm khối (BCC)
lattice constant
3,3 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
6 MPa
Mô đun khối
170 GPa
Modul ngang
38 GPa
mô đun Young
105 GPa
Hệ số Poisson
0,4
tốc độ âm thanh
3.480 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number53
Mendeleev Number48
Pettifor Number52
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
98 ± 8 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
1,15
Neutron Mass Absorption
0,0004
Số lượng tử6D1/2
space group229 (Im_3m)

Đồng vị của Niobi

Các đồng vị bền1
Các đồng vị không bền37
Radioactive Isotopes34

79Nb

natural abundance
relative atomic mass
78,966022 ± 0,000537 Da
số khối79
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

79Nb Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

80Nb

natural abundance
relative atomic mass
79,958754 ± 0,000429 Da
số khối80
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

80Nb Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

81Nb

natural abundance
relative atomic mass
80,95023 ± 0,000429 Da
số khối81
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

81Nb Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

82Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
81,94438 ± 0,000322 Da
số khối82
g-factor
0
chu kỳ bán rã
51 ± 5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1992
parity+

82Nb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

83Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
82,93815 ± 0,000174 Da
số khối83
g-factor
chu kỳ bán rã
3,9 ± 0,2 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1988
parity+

83Nb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
83,934305711 ± 0,00000043 Da
số khối84
g-factor
chu kỳ bán rã
9,8 ± 0,9 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1977
parity+

84Nb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
84,928845836 ± 0,0000044 Da
số khối85
g-factor
chu kỳ bán rã
20,5 ± 0,7 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1988
parity+

85Nb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
85,925781536 ± 0,000005903 Da
số khối86
g-factor
chu kỳ bán rã
88 ± 1 s
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1974
parity+

86Nb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
86,920692473 ± 0,000007302 Da
số khối87
g-factor
chu kỳ bán rã
3,7 ± 0,1 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1971
parity

87Nb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
87,918226476 ± 0,000062059 Da
số khối88
g-factor
chu kỳ bán rã
14,5 ± 0,11 m
Spin8
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1964
parity+

88Nb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
88,913444696 ± 0,000025367 Da
số khối89
g-factor
1,3813333333333 ± 0,0011111111111111
chu kỳ bán rã
2,03 ± 0,07 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1954
parity+

89Nb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
89,911259201 ± 0,000003561 Da
số khối90
g-factor
0,61825 ± 0,0005
chu kỳ bán rã
14,6 ± 0,05 h
Spin8
nuclear quadrupole moment
0,01 ± 0,04
ngày khám phá1951
parity+

90Nb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
90,906990256 ± 0,00000314 Da
số khối91
g-factor
1,4473333333333 ± 0,00066666666666667
chu kỳ bán rã
680 ± 130 y
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,25 ± 0,03
ngày khám phá1951
parity+

91Nb Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)0.0138%

92Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
91,90718858 ± 0,000001915 Da
số khối92
g-factor
0,73285714285714 ± 0,00057142857142857
chu kỳ bán rã
34,7 ± 2,4 My
Spin7
nuclear quadrupole moment
-0,35 ± 0,03
ngày khám phá1938
parity+

92Nb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Nb

natural abundance
100
relative atomic mass
92,90637317 ± 0,000001599 Da
số khối93
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,32 ± 0,02
ngày khám phá1932
parity+

94Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
93,907279001 ± 0,0000016 Da
số khối94
g-factor
chu kỳ bán rã
20,4 ± 0,4 ky
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1938
parity+

94Nb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

95Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
94,90683111 ± 0,000000545 Da
số khối95
g-factor
1,3646666666667 ± 0,0011111111111111
chu kỳ bán rã
34,991 ± 0,006 d
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1951
parity+

95Nb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

96Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
95,908101586 ± 0,000000157 Da
số khối96
g-factor
0,82916666666667 ± 0,00066666666666667
chu kỳ bán rã
23,35 ± 0,05 h
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1949
parity+

96Nb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

97Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
96,908101622 ± 0,000004556 Da
số khối97
g-factor
1,3673333333333 ± 0,0011111111111111
chu kỳ bán rã
72,1 ± 0,7 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1951
parity+

97Nb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

98Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
97,910332645 ± 0,000005369 Da
số khối98
g-factor
chu kỳ bán rã
2,86 ± 0,06 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1960
parity+

98Nb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

99Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
98,911609377 ± 0,000012886 Da
số khối99
g-factor
1,3244444444444 ± 0,0066666666666667
chu kỳ bán rã
15 ± 0,2 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,41 ± 0,14
ngày khám phá1950
parity+

99Nb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

100Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
99,914340578 ± 0,000008562 Da
số khối100
g-factor
chu kỳ bán rã
1,5 ± 0,2 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1967
parity+

100Nb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

101Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
100,915306508 ± 0,000004024 Da
số khối101
g-factor
1,2744 ± 0,0008
chu kỳ bán rã
7,1 ± 0,3 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,05 ± 0,07
ngày khám phá1970
parity+

101Nb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

102Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
101,918090447 ± 0,000002695 Da
số khối102
g-factor
chu kỳ bán rã
4,3 ± 0,4 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1972
parity+

102Nb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

103Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
102,919453416 ± 0,000004224 Da
số khối103
g-factor
1,2532 ± 0,0016
chu kỳ bán rã
1,34 ± 0,07 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,08 ± 0,09
ngày khám phá1971
parity+

103Nb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

104Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
103,922907728 ± 0,000001915 Da
số khối104
g-factor
chu kỳ bán rã
0,98 ± 0,05 s
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1976
parity-

104Nb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.05%

105Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
104,924942577 ± 0,000004324 Da
số khối105
g-factor
chu kỳ bán rã
2,91 ± 0,05 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1984
parity+

105Nb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.7%

106Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
105,928928505 ± 0,00000152 Da
số khối106
g-factor
chu kỳ bán rã
900 ± 20 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1976
parity-

106Nb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4.5%

107Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
106,931589685 ± 0,000008612 Da
số khối107
g-factor
chu kỳ bán rã
286 ± 8 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1992
parity+

107Nb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.4%

108Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
107,936075604 ± 0,000008844 Da
số khối108
g-factor
chu kỳ bán rã
201 ± 4 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity+

108Nb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.3%
2n (2-neutron emission)%

109Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
108,939141 ± 0,0004625 Da
số khối109
g-factor
chu kỳ bán rã
106,9 ± 4,9 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity-

109Nb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%

110Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
109,943843 ± 0,0009 Da
số khối110
g-factor
chu kỳ bán rã
75 ± 1 ms
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity+

110Nb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%
2n (2-neutron emission)%

111Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
110,947439 ± 0,000322 Da
số khối111
g-factor
chu kỳ bán rã
54 ± 2 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity-

111Nb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

112Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
111,952689 ± 0,000322 Da
số khối112
g-factor
chu kỳ bán rã
38 ± 2 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity+

112Nb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

113Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
112,956833 ± 0,000429 Da
số khối113
g-factor
chu kỳ bán rã
32 ± 4 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity-

113Nb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

114Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
113,962469 ± 0,000537 Da
số khối114
g-factor
chu kỳ bán rã
17 ± 5 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity-

114Nb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

115Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
114,966849 ± 0,000537 Da
số khối115
g-factor
chu kỳ bán rã
23 ± 8 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity-

115Nb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

116Nb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
115,972914 ± 0,000322 Da
số khối116
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2018
parity-

116Nb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Niobium crystals and 1cm3 cube

lịch sử

được phát hiện bởiCharles Hatchet
nơi khám pháEngland
ngày khám phá1801
từ nguyên họcFrom Niobe; daughter of the mythical Greek king Tantalus.
cách phát âmni-OH-bee-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
0,00001 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000019 %
Abundance in Sun
0,0000004 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8577
2p4.0178
2s10.8748
3d14.753
3p16.3844
3s15.8285
4d29.7624
4p26.9156
4s25.7172
5s35.079