Neodym

Neodym (Nd)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa60
Masa atomowa144.242
liczba masowa142
Grupa
Okres6
Blokf
Protony60 p+
Neutrony82 n0
Elektrony60 e-
Animated Model atomu Bohra of Nd (Neodym)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
185 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
174 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
129 pm
Crystal Radius
143 pm
promień van der Waalsa
239 pm
gęstość
7,01 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Nd (Neodym)
ciepło parowania
289 kJ/mol
ciepło topnienia
7,1 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
326,9 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 22, 8, 2
Model atomu Bohra: Nd (Neodym)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Nd (Neodym)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f4 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Nd (Neodym)
Orbital Diagram of Nd (Neodym)
stopień utlenienia0, 2, 3, 4
elektroujemność
1.14
Electrophilicity
1,9177223954003881 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
3 347,15 K
Temperatura topnienia
1 289,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000096 1/K
molar heat capacity
27,45 J/(mol K)
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1,6 MS/m
rezystywność
0,00000064 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,00000048 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000069235 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0033648
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
19,2 K
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
32 GPa
moduł Kirchhoffa
16 GPa
moduł Younga
41 GPa
współczynnik Poissona
0,28
prędkość dźwięku
2 330 m/s
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number29
Mendeleev Number19
Pettifor Number30
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
208 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
49
Neutron Mass Absorption
0,011
liczby kwantowe5I4
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Neodymium

Stabilne izotopy7
Niestabilne izotopy33
Radioactive Isotopes35

124Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
123,951873 ± 0,000537 Da
liczba masowa124
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

124Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

125Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
124,948395 ± 0,000429 Da
liczba masowa125
g-factor
czas połowicznego rozpadu
650 ± 150 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość

125Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0%

126Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
125,942694 ± 0,000322 Da
liczba masowa126
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2000
parzystość+

126Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

127Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
126,939978 ± 0,000322 Da
liczba masowa127
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,8 ± 0,4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość+

127Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

128Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
127,935018 ± 0,000215 Da
liczba masowa128
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

128Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

129Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
128,933038 ± 0,000217 Da
liczba masowa129
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,8 ± 0,6 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość-

129Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

130Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
129,928506 ± 0,00003 Da
liczba masowa130
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
21 ± 3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

130Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
130,92724802 ± 0,000029541 Da
liczba masowa131
g-factor
czas połowicznego rozpadu
25,4 ± 0,9 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

131Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

132Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
131,923321237 ± 0,000025985 Da
liczba masowa132
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,56 ± 0,1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

132Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
132,922348 ± 0,00005 Da
liczba masowa133
g-factor
czas połowicznego rozpadu
70 ± 10 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

133Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
133,918790207 ± 0,000012686 Da
liczba masowa134
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
8,5 ± 1,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

134Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
134,918181318 ± 0,000020534 Da
liczba masowa135
g-factor
-0,17333333333333 ± 0,0066666666666667
czas połowicznego rozpadu
12,4 ± 0,6 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
1,9 ± 0,5
data odkrycia1970
parzystość-

135Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
135,914976061 ± 0,000012686 Da
liczba masowa136
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
50,65 ± 0,33 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość+

136Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
136,914563099 ± 0,000012586 Da
liczba masowa137
g-factor
-1,264 ± 0,01
czas połowicznego rozpadu
38,5 ± 1,5 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

137Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
137,911950938 ± 0,000012456 Da
liczba masowa138
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
5,04 ± 0,09 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1965
parzystość+

138Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
138,911951208 ± 0,000029545 Da
liczba masowa139
g-factor
0,60333333333333 ± 0,0046666666666667
czas połowicznego rozpadu
29,7 ± 0,5 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,28 ± 0,09
data odkrycia1951
parzystość+

139Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
139,90954613 ± 0,0000035 Da
liczba masowa140
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,37 ± 0,02 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

140Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

141Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
140,90961669 ± 0,000003417 Da
liczba masowa141
g-factor
0,67333333333333 ± 0,006
czas połowicznego rozpadu
2,49 ± 0,03 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,32 ± 0,13
data odkrycia1949
parzystość+

141Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)97.28%
e+ (positron emission)2.72%

142Nd

abundancja naturalna
27,153 ± 0,04
względna masa atomowa
141,907728824 ± 0,000001348 Da
liczba masowa142
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1924
parzystość+

143Nd

abundancja naturalna
12,173 ± 0,026
względna masa atomowa
142,909819815 ± 0,000001347 Da
liczba masowa143
g-factor
-0,30428571428571 ± 0,0014285714285714
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,61 ± 0,02
data odkrycia1933
parzystość-

144Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
23,798 ± 0,019
względna masa atomowa
143,910092798 ± 0,000001346 Da
liczba masowa144
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,29 ± 0,16 Py
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1924
parzystość+

144Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

145Nd

abundancja naturalna
8,293 ± 0,012
względna masa atomowa
144,912579151 ± 0,000001364 Da
liczba masowa145
g-factor
-0,18742857142857 ± 0,0011428571428571
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,314 ± 0,012
data odkrycia1933
parzystość-

145Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

146Nd

abundancja naturalna
17,189 ± 0,032
względna masa atomowa
145,913122459 ± 0,000001366 Da
liczba masowa146
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1924
parzystość+

146Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)%
α (α emission)%

147Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
146,916105969 ± 0,000001368 Da
liczba masowa147
g-factor
0,2216 ± 0,004
czas połowicznego rozpadu
10,98 ± 0,01 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,9 ± 0,3
data odkrycia1947
parzystość-

147Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

148Nd

abundancja naturalna
5,756 ± 0,021
względna masa atomowa
147,916899027 ± 0,000002203 Da
liczba masowa148
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1937
parzystość+

148Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)%
α (α emission)%

149Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
148,920154583 ± 0,000002205 Da
liczba masowa149
g-factor
0,1404 ± 0,004
czas połowicznego rozpadu
1,728 ± 0,001 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,3 ± 0,3
data odkrycia1938
parzystość-

149Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

150Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
5,638 ± 0,028
względna masa atomowa
149,920901322 ± 0,000001211 Da
liczba masowa150
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
9,3 ± 0,7 Ey
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1937
parzystość+

150Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)100%

151Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
150,923839363 ± 0,000001215 Da
liczba masowa151
g-factor
czas połowicznego rozpadu
12,44 ± 0,07 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość+

151Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

152Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
151,924691242 ± 0,000026276 Da
liczba masowa152
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
11,4 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość+

152Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

153Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
152,927717868 ± 0,000002949 Da
liczba masowa153
g-factor
czas połowicznego rozpadu
31,6 ± 1 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość

153Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

154Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
153,929597404 ± 0,0000011 Da
liczba masowa154
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
25,9 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

154Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

155Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
154,933135598 ± 0,000009826 Da
liczba masowa155
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8,9 ± 0,2 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość-

155Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

156Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
155,935370358 ± 0,0000014 Da
liczba masowa156
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
5,06 ± 0,13 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1987
parzystość+

156Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

157Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
156,939351074 ± 0,000002294 Da
liczba masowa157
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,15 ± 0,03 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość-

157Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

158Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
157,94220562 ± 0,0000014 Da
liczba masowa158
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
810 ± 30 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

158Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

159Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
158,946619085 ± 0,000032 Da
liczba masowa159
g-factor
czas połowicznego rozpadu
500 ± 30 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość+

159Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

160Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
159,949839172 ± 0,00005 Da
liczba masowa160
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
439 ± 37 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

160Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

161Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
160,954664 ± 0,000429 Da
liczba masowa161
g-factor
czas połowicznego rozpadu
215 ± 76 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość-

161Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

162Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
161,958121 ± 0,000429 Da
liczba masowa162
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
310 ± 200 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

162Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

163Nd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
162,963414 ± 0,000537 Da
liczba masowa163
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

163Nd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Neodym 1

historia

odkrywca lub wynalazcaC.F. Aver von Welsbach
miejsce odkryciaAustria
data odkrycia1925
etymologiaGreek: neos and didymos (new twin).
wymowanee-eh-DIM-i-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
41,5 mg/kg
Abundance in Oceans
0,0000028 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,00005 %
Abundance in Sun
0,0000003 %
Ilość we Wszechświecie
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1868
2p4.2434
2s15.7838
3d13.8432
3p19.311
3s19.6572
4d33.1908
4f37.734
4p29.986
4s29.0136
5p43.039
5s41.2575
6s50.6934