Neodym

Neodym (Nd)

60. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa60
Masa atomowa144.242
liczba masowa142
Grupa
Okres6
Blokf
proton60 p+
neutron82 n0
elektron60 e-
Animated Model atomu Bohra of Nd (Neodym)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
185 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
174 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
129 pm
Crystal Radius
143 pm
promień van der Waalsa
239 pm
gęstość
7,01 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Neodym0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Nd (Neodym)
ciepło parowania
289 kJ/mol
ciepło topnienia
7,1 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
326,9 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 22, 8, 2
Model atomu Bohra: Nd (Neodym)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Nd (Neodym)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f4 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f4 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Nd (Neodym)
Orbital Diagram of Nd (Neodym)
stopień utlenienia0, 2, 3, 4
elektroujemność
1.14
Electrophilicity Index
1,9177223954003881 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
3 347,15 K
Temperatura topnienia
1 289,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000096 1/K
molar heat capacity
27,45 J/(mol K)
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1,6 MS/m
rezystywność
0,00000064 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,00000048 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000069235 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0033648
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
19,2 K
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
32 GPa
moduł Kirchhoffa
16 GPa
moduł Younga
41 GPa
współczynnik Poissona
0,28
prędkość dźwięku
2 330 m/s
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number29
Mendeleev Number19
Pettifor Number30
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
208 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
49
Neutron Mass Absorption
0,011
liczby kwantowe5I4
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Neodymium

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy38
Natural Isotopes7
Isotopic Composition14227.15%14227.15%14423.80%14423.80%14617.19%14617.19%14312.17%14312.17%1458.29%1458.29%1485.76%1485.76%1505.64%1505.64%

124Nd

liczba masowa124
liczba neutronów64
względna masa atomowa
123,951873 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

125Nd

liczba masowa125
liczba neutronów65
względna masa atomowa
124,948395 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
650 ± 150 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0%

126Nd

liczba masowa126
liczba neutronów66
względna masa atomowa
125,942694 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2000
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

127Nd

liczba masowa127
liczba neutronów67
względna masa atomowa
126,939978 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,8 ± 0,4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

128Nd

liczba masowa128
liczba neutronów68
względna masa atomowa
127,935018 ± 0,000215 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

129Nd

liczba masowa129
liczba neutronów69
względna masa atomowa
128,933038 ± 0,000217 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,8 ± 0,6 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

130Nd

liczba masowa130
liczba neutronów70
względna masa atomowa
129,928506 ± 0,00003 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21 ± 3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131Nd

liczba masowa131
liczba neutronów71
względna masa atomowa
130,92724802 ± 0,000029541 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
25,4 ± 0,9 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

132Nd

liczba masowa132
liczba neutronów72
względna masa atomowa
131,923321237 ± 0,000025985 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,56 ± 0,1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133Nd

liczba masowa133
liczba neutronów73
względna masa atomowa
132,922348 ± 0,00005 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
70 ± 10 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Nd

liczba masowa134
liczba neutronów74
względna masa atomowa
133,918790207 ± 0,000012686 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,5 ± 1,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Nd

liczba masowa135
liczba neutronów75
względna masa atomowa
134,918181318 ± 0,000020534 Da
g-factor
-0,17333333333333 ± 0,0066666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,4 ± 0,6 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
1,9 ± 0,5
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Nd

liczba masowa136
liczba neutronów76
względna masa atomowa
135,914976061 ± 0,000012686 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
50,65 ± 0,33 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Nd

liczba masowa137
liczba neutronów77
względna masa atomowa
136,914563099 ± 0,000012586 Da
g-factor
-1,264 ± 0,01
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
38,5 ± 1,5 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Nd

liczba masowa138
liczba neutronów78
względna masa atomowa
137,911950938 ± 0,000012456 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,04 ± 0,09 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1965
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Nd

liczba masowa139
liczba neutronów79
względna masa atomowa
138,911951208 ± 0,000029545 Da
g-factor
0,60333333333333 ± 0,0046666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
29,7 ± 0,5 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,28 ± 0,09
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Nd

liczba masowa140
liczba neutronów80
względna masa atomowa
139,90954613 ± 0,0000035 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,37 ± 0,02 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

141Nd

liczba masowa141
liczba neutronów81
względna masa atomowa
140,90961669 ± 0,000003417 Da
g-factor
0,67333333333333 ± 0,006
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,49 ± 0,03 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,32 ± 0,13
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)97.28%
e+ (positron emission)2.72%

142Nd

liczba masowa142
liczba neutronów82
względna masa atomowa
141,907728824 ± 0,000001348 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
27,153 ± 0,04
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1924
parzystość+

143Nd

liczba masowa143
liczba neutronów83
względna masa atomowa
142,909819815 ± 0,000001347 Da
g-factor
-0,30428571428571 ± 0,0014285714285714
abundancja naturalna
12,173 ± 0,026
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,61 ± 0,02
data odkrycia1933
parzystość-

144Nd

liczba masowa144
liczba neutronów84
względna masa atomowa
143,910092798 ± 0,000001346 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
23,798 ± 0,019
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,29 ± 0,16 Py
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1924
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

145Nd

liczba masowa145
liczba neutronów85
względna masa atomowa
144,912579151 ± 0,000001364 Da
g-factor
-0,18742857142857 ± 0,0011428571428571
abundancja naturalna
8,293 ± 0,012
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,314 ± 0,012
data odkrycia1933
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

146Nd

liczba masowa146
liczba neutronów86
względna masa atomowa
145,913122459 ± 0,000001366 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
17,189 ± 0,032
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1924
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)
α (α emission)

147Nd

liczba masowa147
liczba neutronów87
względna masa atomowa
146,916105969 ± 0,000001368 Da
g-factor
0,2216 ± 0,004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,98 ± 0,01 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,9 ± 0,3
data odkrycia1947
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

148Nd

liczba masowa148
liczba neutronów88
względna masa atomowa
147,916899027 ± 0,000002203 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
5,756 ± 0,021
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)
α (α emission)

149Nd

liczba masowa149
liczba neutronów89
względna masa atomowa
148,920154583 ± 0,000002205 Da
g-factor
0,1404 ± 0,004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,728 ± 0,001 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,3 ± 0,3
data odkrycia1938
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

150Nd

liczba masowa150
liczba neutronów90
względna masa atomowa
149,920901322 ± 0,000001211 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
5,638 ± 0,028
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,3 ± 0,7 Ey
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)100%

151Nd

liczba masowa151
liczba neutronów91
względna masa atomowa
150,923839363 ± 0,000001215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,44 ± 0,07 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

152Nd

liczba masowa152
liczba neutronów92
względna masa atomowa
151,924691242 ± 0,000026276 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,4 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

153Nd

liczba masowa153
liczba neutronów93
względna masa atomowa
152,927717868 ± 0,000002949 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
31,6 ± 1 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

154Nd

liczba masowa154
liczba neutronów94
względna masa atomowa
153,929597404 ± 0,0000011 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
25,9 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

155Nd

liczba masowa155
liczba neutronów95
względna masa atomowa
154,933135598 ± 0,000009826 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,9 ± 0,2 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

156Nd

liczba masowa156
liczba neutronów96
względna masa atomowa
155,935370358 ± 0,0000014 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,06 ± 0,13 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1987
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

157Nd

liczba masowa157
liczba neutronów97
względna masa atomowa
156,939351074 ± 0,000002294 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,15 ± 0,03 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

158Nd

liczba masowa158
liczba neutronów98
względna masa atomowa
157,94220562 ± 0,0000014 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
810 ± 30 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

159Nd

liczba masowa159
liczba neutronów99
względna masa atomowa
158,946619085 ± 0,000032 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
500 ± 30 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

160Nd

liczba masowa160
liczba neutronów100
względna masa atomowa
159,949839172 ± 0,00005 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
439 ± 37 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

161Nd

liczba masowa161
liczba neutronów101
względna masa atomowa
160,954664 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
215 ± 76 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

162Nd

liczba masowa162
liczba neutronów102
względna masa atomowa
161,958121 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
310 ± 200 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

163Nd

liczba masowa163
liczba neutronów103
względna masa atomowa
162,963414 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Neodym 1

historia

odkrywca lub wynalazcaC.F. Aver von Welsbach
miejsce odkryciaAustria
data odkrycia1925
etymologiaGreek: neos and didymos (new twin).
wymowanee-eh-DIM-i-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
41,5 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,0000028 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,00005 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000003 %
Ilość we Wszechświecie
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1868
2p4.2434
2s15.7838
3d13.8432
3p19.311
3s19.6572
4d33.1908
4f37.734
4p29.986
4s29.0136
5p43.039
5s41.2575
6s50.6934