Neon

Neon (Ne)

chemical element with symbol Ne and atomic number 10; rare gas
Atom numarası10
Atom ağırlığı20.1797
Kütle numarası20
Grup18
Periyot2
Blokp
proton10 p+
nötron10 n0
elektron10 e-
Animated Bohr modeli of Ne (Neon)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
160 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
67 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
154 pm
yoğunluk
0,000825 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Neon0102030405060708090100110120130140150160pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
198,8 kJ/mol
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
21,56454 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Ne (Neon)
Buharlaşma ısısı
1,74 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
elektron
Elektron kabuğu2, 8
Bohr modeli: Ne (Neon)
Değerlik elektron8
Lewis yapısı: Ne (Neon)
electron configuration[He] 2s2 2p6
1s2 2s2 2p6
Enhanced Bohr modeli of Ne (Neon)
Orbital Diagram of Ne (Neon)
Yükseltgenme seviyesi
Elektronegatiflik
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıGaz
gaseous state of matterMonoatomic
Kaynama noktası
27,104 K
Ergime noktası
24,56 K
critical pressure
2,6786 MPa
critical temperature
44,492 K
Üçlü nokta
24,5561 K
43,37 kPa
appearance
renk
Renksiz
appearancecolorless gas exhibiting an orange-red glow when placed in a high voltage electric field
Kırılma indisi
1,000067
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
molar ısı kapasitesi
20,786 J/(mol K)
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı5/3
electrical properties
type
Elektriksel iletkenlik
Özdirenç
Süperiletken
mıknatıslık
typediamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
-0,0000000041 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
-0,0000000000827 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
-0,00000000369
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıYüzey merkezli kübik (FCC)
Kafes sabiti
4,43 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
936 m/s
sınıflandırma
KategoriSoygaz, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number2
Mendeleev Number113
Pettifor Number2
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt sınıflandırmasıatmophile

other

Gas Basicity
174,4 kJ/mol
Kutuplanabilirlik
2,6611 ± 0,00003 a₀
C6 Dispersion Coefficient
6,2 a₀
allotrope
Nötron tesir kesiti
0,04
Neutron Mass Absorption
0,00059
Kuantum sayısı1S0
Uzay grubu225 (Fm_3m)

Neon izotopları

Kararlı izotoplar3
Kararsız izotoplar17
Natural Isotopes3
Isotopic Composition2090.48%2090.48%229.25%229.25%210.27%210.27%

15Ne

Kütle numarası15
nötron numarası5
Bağıl atom kütlesi
15,043172977 ± 0,000071588 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
770 ± 300 ys
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2014
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
2p (2-proton emission)100%

16Ne

Kütle numarası16
nötron numarası6
Bağıl atom kütlesi
16,02575086 ± 0,000021986 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1977
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
2p (2-proton emission)100%

17Ne

Kütle numarası17
nötron numarası7
Bağıl atom kütlesi
17,017713962 ± 0,00000038 Da
g-factor
1,5746 ± 0,0028
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
109,2 ± 0,6 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1963
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94.4%
β+α (β+-delayed α emission)3.51%
B+pA0.014%

18Ne

Kütle numarası18
nötron numarası8
Bağıl atom kütlesi
18,005708696 ± 0,00000039 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1.664,2 ± 0,47 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

19Ne

Kütle numarası19
nötron numarası9
Bağıl atom kütlesi
19,001880906 ± 0,000000171 Da
g-factor
-3,7703 ± 0,00014
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
17,2569 ± 0,0019 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1939
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

20Ne

Kütle numarası20
nötron numarası10
Bağıl atom kütlesi
19,99244017525 ± 0,00000000165 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
90,48 ± 0,03
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1913
Dönüşümçarpanı+

21Ne

Kütle numarası21
nötron numarası11
Bağıl atom kütlesi
20,993846685 ± 0,000000041 Da
g-factor
-0,44113333333333 ± 0,00002
doğadaki bolluk
0,27 ± 0,01
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1928
Dönüşümçarpanı+

22Ne

Kütle numarası22
nötron numarası12
Bağıl atom kütlesi
21,991385113 ± 0,000000018 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
9,25 ± 0,03
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1913
Dönüşümçarpanı+

23Ne

Kütle numarası23
nötron numarası13
Bağıl atom kütlesi
22,994466905 ± 0,000000112 Da
g-factor
-0,43176 ± 0,0004
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
37,15 ± 0,03 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,145 ± 0,013
keşif veya buluş tarihi1936
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

24Ne

Kütle numarası24
nötron numarası14
Bağıl atom kütlesi
23,993610649 ± 0,00000055 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,38 ± 0,02 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1956
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

25Ne

Kütle numarası25
nötron numarası15
Bağıl atom kütlesi
24,997814797 ± 0,000031181 Da
g-factor
-2,012 ± 0,001
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
602 ± 8 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

26Ne

Kütle numarası26
nötron numarası16
Bağıl atom kütlesi
26,000516496 ± 0,000019784 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
197 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.13%

27Ne

Kütle numarası27
nötron numarası17
Bağıl atom kütlesi
27,007569462 ± 0,000097445 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
30,9 ± 1,1 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1977
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%
2n (2-neutron emission)

28Ne

Kütle numarası28
nötron numarası18
Bağıl atom kütlesi
28,012130767 ± 0,000135339 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
18,8 ± 0,2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1979
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%
2n (2-neutron emission)3.7%

29Ne

Kütle numarası29
nötron numarası19
Bağıl atom kütlesi
29,019753 ± 0,0001605 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
14,7 ± 0,4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1985
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)4%

30Ne

Kütle numarası30
nötron numarası20
Bağıl atom kütlesi
30,024992235 ± 0,000271875 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7,22 ± 0,18 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1985
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13%
2n (2-neutron emission)8.9%

31Ne

Kütle numarası31
nötron numarası21
Bağıl atom kütlesi
31,033474816 ± 0,000285772 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,4 ± 0,8 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1996
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

32Ne

Kütle numarası32
nötron numarası22
Bağıl atom kütlesi
32,03972 ± 0,00054 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,5 ± 0,9 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1990
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

33Ne

Kütle numarası33
nötron numarası23
Bağıl atom kütlesi
33,049523 ± 0,000644 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
n (neutron emission)

34Ne

Kütle numarası34
nötron numarası24
Bağıl atom kütlesi
34,056728 ± 0,000551 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2002
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
2n (2-neutron emission)
β n (β-delayed neutron emission)
NeTube

tarih

kâşifi ya da mucidiSir William Ramsey, M.W. Travers
keşif yeriEngland
keşif veya buluş tarihi1898
köken bilimiGreek: neos (new).
telaffuzuNEE-on (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
0,005 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
0,00012 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
doğadaki bolluk (meteoroid)
doğadaki bolluk (Güneş)
0,1 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,13 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3579
2p4.2416
2s4.2416