Nihonium

Nihonium (Nh)

chemický prvek s atomovým číslem 113
Atomové číslo113
Atomová hmotnost286
Nukleonové číslo278
Skupina13
Perioda7
Blokp
proton113 p+
neutron165 n0
elektron113 e-
Animated Bohrův model atomu of Nh (Nihonium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
molární objem
Kovalentní Poloměr
136 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
Crystal Radius
Van der Waalsův poloměr
hustota

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 32, 18, 3
Bohrův model atomu: Nh (Nihonium)
Valenční elektron3
Lewis structure: Nh (Nihonium)
elektronová konfigurace[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p1
Enhanced Bohrův model atomu of Nh (Nihonium)
Orbital Diagram of Nh (Nihonium)
Oxidační číslo
elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhled
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategorieNepřechodné kovy, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number
Mendeleev Number86
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
29 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo2P1/2
space group ()

Izotopy nihonia

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy13
Natural Isotopes0

278Nh

Nukleonové číslo278
neutronové číslo165
relativní atomová hmotnost
278,170725 ± 0,00024 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,3 ± 1,3 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

279Nh

Nukleonové číslo279
neutronové číslo166
relativní atomová hmotnost
279,171187 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Nh

Nukleonové číslo280
neutronové číslo167
relativní atomová hmotnost
280,173098 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

281Nh

Nukleonové číslo281
neutronové číslo168
relativní atomová hmotnost
281,17371 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

282Nh

Nukleonové číslo282
neutronové číslo169
relativní atomová hmotnost
282,17577 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
140 ± 90 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2007
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

283Nh

Nukleonové číslo283
neutronové číslo170
relativní atomová hmotnost
283,176666 ± 0,000469 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
140 ± 90 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

284Nh

Nukleonové číslo284
neutronové číslo171
relativní atomová hmotnost
284,178843 ± 0,000573 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
0,97 ± 0,11 s
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

285Nh

Nukleonové číslo285
neutronové číslo172
relativní atomová hmotnost
285,180106 ± 0,000832 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,6 ± 1,1 s
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

286Nh

Nukleonové číslo286
neutronové číslo173
relativní atomová hmotnost
286,182456 ± 0,000634 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
12 ± 5 s
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

287Nh

Nukleonové číslo287
neutronové číslo174
relativní atomová hmotnost
287,184064 ± 0,000759 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

288Nh

Nukleonové číslo288
neutronové číslo175
relativní atomová hmotnost
288,186764 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

289Nh

Nukleonové číslo289
neutronové číslo176
relativní atomová hmotnost
289,188461 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

290Nh

Nukleonové číslo290
neutronové číslo177
relativní atomová hmotnost
290,191429 ± 0,000503 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8 ± 6 s
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2016
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)50%
Electron shell 113 Nihonium

dějiny

objevitel nebo vynálezceRIKEN
místo objevu/vynálezuJapan
datum objevu2015
etymologieNamed after the country of Japan.
výslovnost

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants