Ουνούντριο

Ουνούντριο (Nh)

chemical element with atomic number 113
Ατομικός Αριθμός113
Ατομικό βάρος286
Μαζικός αριθμός278
Ομάδα13
Περίοδος7
Τομέαςp
πρωτόνιο113 p+
νετρόνιο165 n0
ηλεκτρόνιο113 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Nh (Ουνούντριο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
molar volume
covalent radius
136 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
πυκνότητα

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
ενθαλπία εξάτμισης
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 32, 18, 3
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Nh (Ουνούντριο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο3
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Nh (Ουνούντριο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p1
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Nh (Ουνούντριο)
Orbital Diagram of Nh (Ουνούντριο)
Αριθμός οξείδωσης
Ηλεκτραρνητικότητα
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
Σημείο τήξης
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Colorless
Εμφάνιση
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio
electrical properties
type
ηλεκτρική αγωγιμότητα
Αντιστασιμότητα
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
type
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημα ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΦτωχά μέταλλα, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number
Mendeleev Number86
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
29 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Κβαντικός αριθμός2P1/2
space group ()

Isotopes of Nihonium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes13
Natural Isotopes0

278Nh

Μαζικός αριθμός278
αριθμός νετρονίων165
σχετική ατομική μάζα
278,170725 ± 0,00024 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,3 ± 1,3 ms
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2004
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

279Nh

Μαζικός αριθμός279
αριθμός νετρονίων166
σχετική ατομική μάζα
279,171187 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Nh

Μαζικός αριθμός280
αριθμός νετρονίων167
σχετική ατομική μάζα
280,173098 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

281Nh

Μαζικός αριθμός281
αριθμός νετρονίων168
σχετική ατομική μάζα
281,17371 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

282Nh

Μαζικός αριθμός282
αριθμός νετρονίων169
σχετική ατομική μάζα
282,17577 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
140 ± 90 ms
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2007
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

283Nh

Μαζικός αριθμός283
αριθμός νετρονίων170
σχετική ατομική μάζα
283,176666 ± 0,000469 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
140 ± 90 ms
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2004
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

284Nh

Μαζικός αριθμός284
αριθμός νετρονίων171
σχετική ατομική μάζα
284,178843 ± 0,000573 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
0,97 ± 0,11 s
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2004
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

285Nh

Μαζικός αριθμός285
αριθμός νετρονίων172
σχετική ατομική μάζα
285,180106 ± 0,000832 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,6 ± 1,1 s
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

286Nh

Μαζικός αριθμός286
αριθμός νετρονίων173
σχετική ατομική μάζα
286,182456 ± 0,000634 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
12 ± 5 s
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

287Nh

Μαζικός αριθμός287
αριθμός νετρονίων174
σχετική ατομική μάζα
287,184064 ± 0,000759 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

288Nh

Μαζικός αριθμός288
αριθμός νετρονίων175
σχετική ατομική μάζα
288,186764 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

289Nh

Μαζικός αριθμός289
αριθμός νετρονίων176
σχετική ατομική μάζα
289,188461 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

290Nh

Μαζικός αριθμός290
αριθμός νετρονίων177
σχετική ατομική μάζα
290,191429 ± 0,000503 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8 ± 6 s
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2016
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)50%
Electron shell 113 Nihonium

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόRIKEN
μέρος ανακάλυψηςJapan
ημερομηνία ανακάλυψης2015
ΕτυμολογίαNamed after the country of Japan.
pronunciation

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0 %
natural abundance (Ήλιος)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants