Nihonium

Nihonium (Nh)

113. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa113
Masa atomowa286
liczba masowa278
Grupa13
Okres7
Blokp
proton113 p+
neutron165 n0
elektron113 e-
Animated Model atomu Bohra of Nh (Nihonium)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
136 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 18, 3
Model atomu Bohra: Nh (Nihonium)
elektron walencyjny3
Lewis structure: Nh (Nihonium)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p1
Enhanced Model atomu Bohra of Nh (Nihonium)
Orbital Diagram of Nh (Nihonium)
stopień utlenienia
elektroujemność
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale bloku p, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number
Mendeleev Number86
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
29 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe2P1/2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Nihonium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy13
Natural Isotopes0

278Nh

liczba masowa278
liczba neutronów165
względna masa atomowa
278,170725 ± 0,00024 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,3 ± 1,3 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

279Nh

liczba masowa279
liczba neutronów166
względna masa atomowa
279,171187 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Nh

liczba masowa280
liczba neutronów167
względna masa atomowa
280,173098 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

281Nh

liczba masowa281
liczba neutronów168
względna masa atomowa
281,17371 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

282Nh

liczba masowa282
liczba neutronów169
względna masa atomowa
282,17577 ± 0,00043 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
140 ± 90 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2007
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

283Nh

liczba masowa283
liczba neutronów170
względna masa atomowa
283,176666 ± 0,000469 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
140 ± 90 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

284Nh

liczba masowa284
liczba neutronów171
względna masa atomowa
284,178843 ± 0,000573 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
0,97 ± 0,11 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

285Nh

liczba masowa285
liczba neutronów172
względna masa atomowa
285,180106 ± 0,000832 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,6 ± 1,1 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

286Nh

liczba masowa286
liczba neutronów173
względna masa atomowa
286,182456 ± 0,000634 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12 ± 5 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

287Nh

liczba masowa287
liczba neutronów174
względna masa atomowa
287,184064 ± 0,000759 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

288Nh

liczba masowa288
liczba neutronów175
względna masa atomowa
288,186764 ± 0,000751 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

289Nh

liczba masowa289
liczba neutronów176
względna masa atomowa
289,188461 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

290Nh

liczba masowa290
liczba neutronów177
względna masa atomowa
290,191429 ± 0,000503 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8 ± 6 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2016
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)50%
Electron shell 113 Nihonium

historia

odkrywca lub wynalazcaRIKEN
miejsce odkryciaJapan
data odkrycia2015
etymologiaNamed after the country of Japan.
wymowa

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants