Nihonium

Nihonium (Nh)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa113
Masa atomowa286
liczba masowa278
Grupa13
Okres7
Blokp
Protony113 p+
Neutrony165 n0
Elektrony113 e-
Animated Model atomu Bohra of Nh (Nihonium)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
136 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 18, 3
Model atomu Bohra: Nh (Nihonium)
elektron walencyjny3
Lewis structure: Nh (Nihonium)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1
Enhanced Model atomu Bohra of Nh (Nihonium)
Orbital Diagram of Nh (Nihonium)
stopień utlenienia
elektroujemność
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale bloku p, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number
Mendeleev Number86
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
29 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe2P1/2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Nihonium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy13
Radioactive Isotopes13

278Nh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
278,170725 ± 0,00024 Da
liczba masowa278
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,3 ± 1,3 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

278Nh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

279Nh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
279,171187 ± 0,000644 Da
liczba masowa279
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

279Nh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

280Nh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
280,173098 ± 0,000429 Da
liczba masowa280
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

280Nh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

281Nh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
281,17371 ± 0,000322 Da
liczba masowa281
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

281Nh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

282Nh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
282,17577 ± 0,00043 Da
liczba masowa282
g-factor
czas połowicznego rozpadu
140 ± 90 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2007
parzystość

282Nh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

283Nh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
283,176666 ± 0,000469 Da
liczba masowa283
g-factor
czas połowicznego rozpadu
140 ± 90 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

283Nh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

284Nh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
284,178843 ± 0,000573 Da
liczba masowa284
g-factor
czas połowicznego rozpadu
0,97 ± 0,11 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

284Nh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

285Nh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
285,180106 ± 0,000832 Da
liczba masowa285
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,6 ± 1,1 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

285Nh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

286Nh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
286,182456 ± 0,000634 Da
liczba masowa286
g-factor
czas połowicznego rozpadu
12 ± 5 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

286Nh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

287Nh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
287,184064 ± 0,000759 Da
liczba masowa287
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

287Nh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

288Nh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
288,186764 ± 0,000751 Da
liczba masowa288
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

288Nh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

289Nh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
289,188461 ± 0,000537 Da
liczba masowa289
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

289Nh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

290Nh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
290,191429 ± 0,000503 Da
liczba masowa290
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8 ± 6 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2016
parzystość

290Nh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)50%
Electron shell 113 Nihonium

historia

odkrywca lub wynalazcaRIKEN
miejsce odkryciaJapan
data odkrycia2015
etymologiaNamed after the country of Japan.
wymowa

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants