Nihonium

Nihonium (Nh)

chemický prvok s protónovým číslom 113
Protónové číslo113
Atómová hmotnosť286
Nukleónové číslo278
Skupina13
Perióda7
Orbitálp
protón113 p+
Neutrón165 n0
elektrón113 e-
Animated Bohrov model atómu of Nh (Nihonium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
Mólový objem
Covalent Radius
136 pm
Metallic Radius
iónový polomer
Crystal Radius
Van der Waalsov polomer
density

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 32, 18, 3
Bohrov model atómu: Nh (Nihonium)
Valenčný elektrón3
Lewis structure: Nh (Nihonium)
electron configuration[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p1
Enhanced Bohrov model atómu of Nh (Nihonium)
Orbital Diagram of Nh (Nihonium)
Oxidačné číslo
Elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Bezfarebný
podoba
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaPo-prechodné kovy, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number
Mendeleev Number86
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
29 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo2P1/2
Priestorová grupa ()

Isotopes of Nihonium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy13
Natural Isotopes0

278Nh

Nukleónové číslo278
neutrónové číslo165
Relatívna atómová hmotnosť
278,170725 ± 0,00024 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,3 ± 1,3 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

279Nh

Nukleónové číslo279
neutrónové číslo166
Relatívna atómová hmotnosť
279,171187 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Nh

Nukleónové číslo280
neutrónové číslo167
Relatívna atómová hmotnosť
280,173098 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

281Nh

Nukleónové číslo281
neutrónové číslo168
Relatívna atómová hmotnosť
281,17371 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

282Nh

Nukleónové číslo282
neutrónové číslo169
Relatívna atómová hmotnosť
282,17577 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
140 ± 90 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2007
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

283Nh

Nukleónové číslo283
neutrónové číslo170
Relatívna atómová hmotnosť
283,176666 ± 0,000469 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
140 ± 90 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

284Nh

Nukleónové číslo284
neutrónové číslo171
Relatívna atómová hmotnosť
284,178843 ± 0,000573 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
0,97 ± 0,11 s
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

285Nh

Nukleónové číslo285
neutrónové číslo172
Relatívna atómová hmotnosť
285,180106 ± 0,000832 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,6 ± 1,1 s
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

286Nh

Nukleónové číslo286
neutrónové číslo173
Relatívna atómová hmotnosť
286,182456 ± 0,000634 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12 ± 5 s
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

287Nh

Nukleónové číslo287
neutrónové číslo174
Relatívna atómová hmotnosť
287,184064 ± 0,000759 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

288Nh

Nukleónové číslo288
neutrónové číslo175
Relatívna atómová hmotnosť
288,186764 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

289Nh

Nukleónové číslo289
neutrónové číslo176
Relatívna atómová hmotnosť
289,188461 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

290Nh

Nukleónové číslo290
neutrónové číslo177
Relatívna atómová hmotnosť
290,191429 ± 0,000503 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8 ± 6 s
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2016
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)50%
Electron shell 113 Nihonium

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaRIKEN
miesto nálezuJapan
dátum objavu2015
etymológiaNamed after the country of Japan.
pronunciation

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants