Унунтријум

Унунтријум (Nh)

chemical element with atomic number 113
Атомски број113
Атомска маса286
Масени број278
Група13
Периода7
Блокp
протон113 p+
неутрон165 n0
електрон113 e-
Animated Боров модел атома of Nh (Унунтријум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
молска запремина
Ковалентни радијус
136 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Ван дер Валсов радијус
густина

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
Топлота испаравања
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 32, 18, 3
Боров модел атома: Nh (Унунтријум)
Валентни електрони3
Lewis structure: Nh (Унунтријум)
електронска конфигурација[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p1
Enhanced Боров модел атома of Nh (Унунтријум)
Orbital Diagram of Nh (Унунтријум)
оксидациони број
електронегативност
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
Температура топљења
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Безбојни
appearance
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структура ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаПост-прелазни метали, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number
Mendeleev Number86
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
29 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
Neutron Mass Absorption
квантни број2P1/2
кристалографска група ()

Isotopes of Nihonium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи13
Natural Isotopes0

278Nh

Масени број278
неутронски број165
атомска тежина
278,170725 ± 0,00024 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,3 ± 1,3 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

279Nh

Масени број279
неутронски број166
атомска тежина
279,171187 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Nh

Масени број280
неутронски број167
атомска тежина
280,173098 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

281Nh

Масени број281
неутронски број168
атомска тежина
281,17371 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

282Nh

Масени број282
неутронски број169
атомска тежина
282,17577 ± 0,00043 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
140 ± 90 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2007
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

283Nh

Масени број283
неутронски број170
атомска тежина
283,176666 ± 0,000469 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
140 ± 90 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

284Nh

Масени број284
неутронски број171
атомска тежина
284,178843 ± 0,000573 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
0,97 ± 0,11 s
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

285Nh

Масени број285
неутронски број172
атомска тежина
285,180106 ± 0,000832 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,6 ± 1,1 s
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

286Nh

Масени број286
неутронски број173
атомска тежина
286,182456 ± 0,000634 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12 ± 5 s
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

287Nh

Масени број287
неутронски број174
атомска тежина
287,184064 ± 0,000759 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

288Nh

Масени број288
неутронски број175
атомска тежина
288,186764 ± 0,000751 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

289Nh

Масени број289
неутронски број176
атомска тежина
289,188461 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

290Nh

Масени број290
неутронски број177
атомска тежина
290,191429 ± 0,000503 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8 ± 6 s
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2016
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)50%
Electron shell 113 Nihonium

историја

откриоRIKEN
место открићаJapan
датум открића2015
етимологијаNamed after the country of Japan.
изговор

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
0 %
присутност у природи (Сунце)
0 %
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants