อะนันเตเตรียม

อะนันเตเตรียม (Nh)

chemical element with atomic number 113
เลขอะตอม113
มวลอะตอม286
เลขมวล278
หมู่13
คาบ7
บล็อกp
โปรตอน113 p+
นิวตรอน165 n0
Electrons113 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Nh (อะนันเตเตรียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
136 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
ความหนาแน่น
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 18, 3
แบบจำลองของบอร์: Nh (อะนันเตเตรียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน3
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Nh (อะนันเตเตรียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Nh (อะนันเตเตรียม)
Orbital Diagram of Nh (อะนันเตเตรียม)
สถานะออกซิเดชัน
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะหลังทรานซิชัน, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number
Mendeleev Number86
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
29 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number2P1/2
space group ()

Isotopes of Nihonium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร13
Radioactive Isotopes13

278Nh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
278.170725 ± 0.00024 Da
เลขมวล278
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.3 ± 1.3 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

278Nh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

279Nh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
279.171187 ± 0.000644 Da
เลขมวล279
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

279Nh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

280Nh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
280.173098 ± 0.000429 Da
เลขมวล280
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

280Nh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

281Nh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
281.17371 ± 0.000322 Da
เลขมวล281
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

281Nh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

282Nh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
282.17577 ± 0.00043 Da
เลขมวล282
g-factor
ครึ่งชีวิต
140 ± 90 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2007
parity

282Nh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

283Nh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
283.176666 ± 0.000469 Da
เลขมวล283
g-factor
ครึ่งชีวิต
140 ± 90 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

283Nh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

284Nh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
284.178843 ± 0.000573 Da
เลขมวล284
g-factor
ครึ่งชีวิต
0.97 ± 0.11 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

284Nh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

285Nh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
285.180106 ± 0.000832 Da
เลขมวล285
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.6 ± 1.1 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

285Nh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

286Nh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
286.182456 ± 0.000634 Da
เลขมวล286
g-factor
ครึ่งชีวิต
12 ± 5 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

286Nh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

287Nh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
287.184064 ± 0.000759 Da
เลขมวล287
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

287Nh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

288Nh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
288.186764 ± 0.000751 Da
เลขมวล288
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

288Nh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

289Nh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
289.188461 ± 0.000537 Da
เลขมวล289
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

289Nh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

290Nh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
290.191429 ± 0.000503 Da
เลขมวล290
g-factor
ครึ่งชีวิต
8 ± 6 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity

290Nh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)50%
Electron shell 113 Nihonium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์RIKEN
สถานที่ค้นพบJapan
ถูกค้นพบเมื่อ2015
ศัพทมูลวิทยาNamed after the country of Japan.
pronunciation

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants