อะนันเตเตรียม

อะนันเตเตรียม (Nh)

chemical element with atomic number 113
เลขอะตอม113
มวลอะตอม286
เลขมวล278
หมู่13
คาบ7
บล็อกp
โปรตอน113 p+
นิวตรอน165 n0
อิเล็กตรอน113 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Nh (อะนันเตเตรียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
136 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
ความหนาแน่น

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 18, 3
แบบจำลองของบอร์: Nh (อะนันเตเตรียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน3
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Nh (อะนันเตเตรียม)
electron configuration[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Nh (อะนันเตเตรียม)
Orbital Diagram of Nh (อะนันเตเตรียม)
สถานะออกซิเดชัน
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะหลังทรานซิชัน, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number
Mendeleev Number86
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
29 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number2P1/2
space group ()

Isotopes of Nihonium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร13
Natural Isotopes0

278Nh

เลขมวล278
เลขนิวตรอน165
น้ำหนักอะตอม
278.170725 ± 0.00024 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.3 ± 1.3 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

279Nh

เลขมวล279
เลขนิวตรอน166
น้ำหนักอะตอม
279.171187 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Nh

เลขมวล280
เลขนิวตรอน167
น้ำหนักอะตอม
280.173098 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

281Nh

เลขมวล281
เลขนิวตรอน168
น้ำหนักอะตอม
281.17371 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

282Nh

เลขมวล282
เลขนิวตรอน169
น้ำหนักอะตอม
282.17577 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
140 ± 90 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2007
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

283Nh

เลขมวล283
เลขนิวตรอน170
น้ำหนักอะตอม
283.176666 ± 0.000469 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
140 ± 90 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

284Nh

เลขมวล284
เลขนิวตรอน171
น้ำหนักอะตอม
284.178843 ± 0.000573 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
0.97 ± 0.11 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

285Nh

เลขมวล285
เลขนิวตรอน172
น้ำหนักอะตอม
285.180106 ± 0.000832 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.6 ± 1.1 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

286Nh

เลขมวล286
เลขนิวตรอน173
น้ำหนักอะตอม
286.182456 ± 0.000634 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12 ± 5 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

287Nh

เลขมวล287
เลขนิวตรอน174
น้ำหนักอะตอม
287.184064 ± 0.000759 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

288Nh

เลขมวล288
เลขนิวตรอน175
น้ำหนักอะตอม
288.186764 ± 0.000751 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

289Nh

เลขมวล289
เลขนิวตรอน176
น้ำหนักอะตอม
289.188461 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

290Nh

เลขมวล290
เลขนิวตรอน177
น้ำหนักอะตอม
290.191429 ± 0.000503 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8 ± 6 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)50%
Electron shell 113 Nihonium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์RIKEN
สถานที่ค้นพบJapan
ถูกค้นพบเมื่อ2015
ศัพทมูลวิทยาNamed after the country of Japan.
pronunciation

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

alias

 • Uut
 • eka-thallium
 • dvi-indium
 • element 113
 • Nh
 • ununtrium
 • ununnubium

การแปล

 • แอลเบเนียununtriumi
 • นอร์เวย์บุคมอลnihonium
 • อังกฤษnihonium
 • รัสเซียнихоний
 • เยอรมันNihonium
 • ฝรั่งเศสnihonium
 • นอร์เวย์นีนอสก์nihonium
 • เดนมาร์กnihonium
 • สวีเดนnihonium
 • ฟินแลนด์nihonium
 • ดัตช์nihonium
 • สเปนnihonio
 • อิตาลีnihonio
 • โปรตุเกสniónio
 • ฮังการีnihónium
 • อัมฮาราኒሆኒየም
 • อารากอนUnuntrio
 • อาหรับنيهونيوم
 • อัสตูเรียสnihoniu
 • อาเซอร์ไบจานununtrium
 • เบลารุสУнунтрый
 • บัลแกเรียнихоний
 • บังกลาনিহোনিয়াম
 • บอสเนียnihonij
 • คาตาลันnihoni
 • คอร์ซิกาUnuntriu
 • เช็กnihonium
 • ชูวัชНихоний
 • เวลส์Ununtriwm
 • กรีกνιχόνιο
 • เอสเปรันโตnihonio
 • เอสโตเนียnihoonium
 • เปอร์เซียآن‌ان‌تریوم
 • ฟรูลีununtrium
 • กาลิเซียnihonio
 • มานซ์oonoontrium
 • ฮิบรูניהוניום
 • ฮินดีฟิจิUnuntrium
 • โครเอเชียununtrij
 • อินเตอร์ลิงกัวnihonium
 • อินโดนีเซียnihonium
 • ญี่ปุ่นニホニウム
 • ชวาNihonium
 • กันนาดาಅನನ್ಟ್ರಯಮ್
 • เกาหลี니호늄
 • เคิร์ดElement 113
 • โกมิУнунтрий
 • ละตินnihonium
 • ลักเซมเบิร์กNihonium
 • ลิกูเรียnihònio
 • ลิทัวเนียnihonis
 • ลัตเวียnihonijs
 • มาลายาลัมനിഹോനിയം
 • มารีตะวันตกУнунтрий
 • เยอรมันต่ำUnuntrium
 • โปแลนด์nihon
 • เคชวาUnuntriyu
 • โรมาเนียnihoniu
 • ซิซิลีununtriu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียUnuntrijum
 • สโลวักnihónium
 • เซอร์เบียнихонијум
 • ตุรกีununtriyum
 • อุยกูร์ئۇنۇنترىي
 • ยูเครนніхоній
 • เวปส์Ununtrii
 • เวียดนามnihoni
 • วาเรย์Ununtryo
 • คัลมืยค์Унунтриум
 • โยรูบาUnuntrium
 • จีน
 • อังกฤษ (แคนาดา)nihonium
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)nihonium
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Ununtrium
 • โปรตุเกส (บราซิล)niônio
 • กวางตุ้ง
 • เคิร์ดตอนกลางئوونوونتریۆم
 • มาเลย์Ununtrium
 • เซบูununtrium
 • มาซิโดเนียнихониум
 • อ็อกซิตันununtri
 • สโลวีเนียununtrij
 • ตาตาร์ниһоний
 • โซมาลีUnuntriyaam
 • ทมิฬநிகோனியம்
 • คาซัคУнунтрий
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)ніхон
 • จีน (จีน)Nh
 • จีน (ตัวย่อ)Nh
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อาโรมาเนียUnuntriu
 • เนปาลउनुन्ट्रियम
 • มอลตาununtriju
 • ไอริชÚnúintriam
 • เตลูกูఉనున్‌ట్రియం
 • มราฐีअनुनट्रियम
 • จอร์เจียუნუნტრიუმი
 • บาสก์nihonio
 • เกลิกสกอตnihonium
 • อุซเบกUnuntriy
 • ลอมบาร์ดUnuntri
 • จีนมินหนานnihonium
 • อูรดูنہونیم
 • จีน (มาเลเซีย)Nh
 • จีน (สิงคโปร์)Nh
 • จีนคลาสสิก
 • จีนแคะNihonium
 • ตากาล็อกNihonyo
 • ลิมเบิร์กNihonium
 • kbpNɩhɔnɩyɔm
 • แอฟริกานส์Nihonium
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาnihonio
 • ฮินดีउनउनट्रियम
 • cdoNihonium
 • ฟริเซียนเหนือNihoonium
 • โภชปุรีनिहोनियम
 • ไอซ์แลนด์níhonín
 • อาร์เมเนียՆիհոնիում
 • ทาจิกНиҳоний
 • มองโกเลียнихони
 • ซาร์เดญาNihòniu
 • สวาฮีลีNihoni
 • จีนอู๋
 • โวลาพึคNihonin
 • พม่าနီဟိုနီယမ်
 • บัชคีร์Ниһоний
 • พัชโตنيهونيوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์نيهونيوم
 • คอร์นิชNihoniom
 • เบรตันNihoniom
 • บาหลีNihonium
 • อีโดNihonio
 • บิกอลNihonyo