Nihoniyum

Nihoniyum (Nh)

chemical element with atomic number 113
Atom numarası113
Atom ağırlığı286
Kütle numarası278
Grup13
Periyot7
Blokp
proton113 p+
nötron165 n0
elektron113 e-
Animated Bohr modeli of Nh (Nihoniyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
molar volume
Kovalent Yarıçapı
136 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
yoğunluk

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
Buharlaşma ısısı
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 32, 18, 3
Bohr modeli: Nh (Nihoniyum)
Değerlik elektron3
Lewis yapısı: Nh (Nihoniyum)
electron configuration[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p1
Enhanced Bohr modeli of Nh (Nihoniyum)
Orbital Diagram of Nh (Nihoniyum)
Yükseltgenme seviyesi
Elektronegatiflik
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
Ergime noktası
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Renksiz
appearance
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
molar ısı kapasitesi
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı
electrical properties
type
Elektriksel iletkenlik
Özdirenç
Süperiletken
mıknatıslık
type
Manyetik alınganlık (Mass)
Manyetik alınganlık (Molar)
Manyetik alınganlık (Volume)
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısı ()
Kafes sabiti
Lattice Angles
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriAra geçiş metalleri, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number
Mendeleev Number86
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasısynthetic

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
29 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
Neutron Mass Absorption
Kuantum sayısı2P1/2
Uzay grubu ()

Nihoniyum izotopları

Kararlı izotoplar0
Kararsız izotoplar13
Natural Isotopes0

278Nh

Kütle numarası278
nötron numarası165
Bağıl atom kütlesi
278,170725 ± 0,00024 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,3 ± 1,3 ms
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

279Nh

Kütle numarası279
nötron numarası166
Bağıl atom kütlesi
279,171187 ± 0,000644 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Nh

Kütle numarası280
nötron numarası167
Bağıl atom kütlesi
280,173098 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

281Nh

Kütle numarası281
nötron numarası168
Bağıl atom kütlesi
281,17371 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

282Nh

Kütle numarası282
nötron numarası169
Bağıl atom kütlesi
282,17577 ± 0,00043 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
140 ± 90 ms
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2007
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

283Nh

Kütle numarası283
nötron numarası170
Bağıl atom kütlesi
283,176666 ± 0,000469 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
140 ± 90 ms
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

284Nh

Kütle numarası284
nötron numarası171
Bağıl atom kütlesi
284,178843 ± 0,000573 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
0,97 ± 0,11 s
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

285Nh

Kütle numarası285
nötron numarası172
Bağıl atom kütlesi
285,180106 ± 0,000832 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,6 ± 1,1 s
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

286Nh

Kütle numarası286
nötron numarası173
Bağıl atom kütlesi
286,182456 ± 0,000634 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
12 ± 5 s
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

287Nh

Kütle numarası287
nötron numarası174
Bağıl atom kütlesi
287,184064 ± 0,000759 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

288Nh

Kütle numarası288
nötron numarası175
Bağıl atom kütlesi
288,186764 ± 0,000751 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

289Nh

Kütle numarası289
nötron numarası176
Bağıl atom kütlesi
289,188461 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

290Nh

Kütle numarası290
nötron numarası177
Bağıl atom kütlesi
290,191429 ± 0,000503 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8 ± 6 s
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2016
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)50%
Electron shell 113 Nihonium

tarih

kâşifi ya da mucidiRIKEN
keşif yeriJapan
keşif veya buluş tarihi2015
köken bilimiNamed after the country of Japan.
telaffuzu

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0 %

Nuclear Screening Constants