Nihoni

Nihoni (Nh)

nguyên tố hóa học thứ 113 trong bảng tuần hoàn
Số nguyên tử113
Nguyên tử khối286
số khối278
Nhóm13
Chu kỳ7
Phân lớpp
Prô ton113 p+
Nơ tron165 n0
Electrons113 e-
Animated Mô hình Bohr of Nh (Nihoni)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
136 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Bán kính van der Waals
mật độ
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 32, 18, 3
Mô hình Bohr: Nh (Nihoni)
Electron hóa trị3
Cấu trúc Lewis: Nh (Nihoni)
Cấu hình electron[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1
Enhanced Mô hình Bohr of Nh (Nihoni)
Orbital Diagram of Nh (Nihoni)
trạng thái oxy hóa
độ âm điện
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Không màu
appearance
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thể ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcKim loại yếu, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number
Mendeleev Number86
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
29 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử2P1/2
space group ()

Đồng vị của Nihoni

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền13
Radioactive Isotopes13

278Nh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
278,170725 ± 0,00024 Da
số khối278
g-factor
chu kỳ bán rã
2,3 ± 1,3 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity

278Nh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

279Nh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
279,171187 ± 0,000644 Da
số khối279
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

279Nh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

280Nh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
280,173098 ± 0,000429 Da
số khối280
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

280Nh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

281Nh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
281,17371 ± 0,000322 Da
số khối281
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

281Nh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

282Nh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
282,17577 ± 0,00043 Da
số khối282
g-factor
chu kỳ bán rã
140 ± 90 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2007
parity

282Nh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

283Nh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
283,176666 ± 0,000469 Da
số khối283
g-factor
chu kỳ bán rã
140 ± 90 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity

283Nh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

284Nh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
284,178843 ± 0,000573 Da
số khối284
g-factor
chu kỳ bán rã
0,97 ± 0,11 s
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity

284Nh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

285Nh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
285,180106 ± 0,000832 Da
số khối285
g-factor
chu kỳ bán rã
4,6 ± 1,1 s
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity

285Nh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

286Nh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
286,182456 ± 0,000634 Da
số khối286
g-factor
chu kỳ bán rã
12 ± 5 s
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity

286Nh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

287Nh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
287,184064 ± 0,000759 Da
số khối287
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

287Nh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

288Nh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
288,186764 ± 0,000751 Da
số khối288
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

288Nh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

289Nh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
289,188461 ± 0,000537 Da
số khối289
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

289Nh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

290Nh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
290,191429 ± 0,000503 Da
số khối290
g-factor
chu kỳ bán rã
8 ± 6 s
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2016
parity

290Nh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)50%
Electron shell 113 Nihonium

lịch sử

được phát hiện bởiRIKEN
nơi khám pháJapan
ngày khám phá2015
từ nguyên họcNamed after the country of Japan.
cách phát âm

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants