Nikel

Nikel (Ni)

atom numarası 28 olan ve simgesi Ni olan kimyasal bir element
Atom numarası28
Atom ağırlığı58.6934
Kütle numarası58
Grup10
Periyot4
Blokd
proton28 p+
nötron30 n0
elektron28 e-
Animated Bohr modeli of Ni (Nikel)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
135 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
110 pm
Metallic Radius
115 pm
ionic radius
55 pm
Crystal Radius
69 pm
Van der Waals radius
197 pm
yoğunluk
8,9 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Nikel020406080100120140160180200pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
737 kJ/mol
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
7,639877 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Ni (Nikel)
Buharlaşma ısısı
378,6 kJ/mol
enthalpy of fusion
17,61 kJ/mol
standard enthalpy of formation
430,1 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 16, 2
Bohr modeli: Ni (Nikel)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Ni (Nikel)
electron configuration[Ar] 3d8 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2
Enhanced Bohr modeli of Ni (Nikel)
Orbital Diagram of Ni (Nikel)
Yükseltgenme seviyesi-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
Elektronegatiflik
1.91
Electrophilicity Index
1,4915353151966217 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
3.186,15 K
Ergime noktası
1.728,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gri
appearancelustrous, metallic, and silver with a gold tinge
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
90,9 W/(m K)
Genleşme
0,0000134 1/K
molar ısı kapasitesi
26,07 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,444 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
14 MS/m
Özdirenç
0,00000007000000000002 m Ω
Süperiletken
mıknatıslık
typeferromagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
Manyetik alınganlık (Molar)
Manyetik alınganlık (Volume)
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
631 K
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıYüzey merkezli kübik (FCC)
Kafes sabiti
3,52 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
4 MPa
Bulk modülü
180 GPa
shear modulus
76 GPa
Young katsayısı
200 GPa
Poisson's ratio
0,31
Ses hızı
4.970 m/s
sınıflandırma
KategoriGeçiş metalleri, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number69
Mendeleev Number67
Pettifor Number67
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt sınıflandırmasısiderophile

other

Gas Basicity
714,1 kJ/mol
Kutuplanabilirlik
49 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
373 a₀
allotrope
Nötron tesir kesiti
4,5
Neutron Mass Absorption
0,0026
Kuantum sayısı3F4
Uzay grubu225 (Fm_3m)

Nikel izotopları

Kararlı izotoplar4
Kararsız izotoplar31
Natural Isotopes5
Isotopic Composition5868.08%5868.08%6026.22%6026.22%623.63%623.63%611.14%611.14%640.93%640.93%

48Ni

Kütle numarası48
nötron numarası20
Bağıl atom kütlesi
48,019515 ± 0,000455 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,8 ± 0,8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2000
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
2p (2-proton emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ p (β+-delayed proton emission)

49Ni

Kütle numarası49
nötron numarası21
Bağıl atom kütlesi
49,009157 ± 0,000644 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7,5 ± 1 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1996
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)83.4%

50Ni

Kütle numarası50
nötron numarası22
Bağıl atom kütlesi
49,996286 ± 0,000537 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
18,5 ± 1,2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)73%
2p (2-proton emission)14%

51Ni

Kütle numarası51
nötron numarası23
Bağıl atom kütlesi
50,987493 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
23,8 ± 0,2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1987
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87.2%
2p (2-proton emission)0.5%

52Ni

Kütle numarası52
nötron numarası24
Bağıl atom kütlesi
51,975781 ± 0,000089 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
41,8 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1987
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)31.1%

53Ni

Kütle numarası53
nötron numarası25
Bağıl atom kütlesi
52,96819 ± 0,000027 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
55,2 ± 0,7 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1976
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)22.7%

54Ni

Kütle numarası54
nötron numarası26
Bağıl atom kütlesi
53,957833 ± 0,000005 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
114,1 ± 0,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1977
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

55Ni

Kütle numarası55
nötron numarası27
Bağıl atom kütlesi
54,951329846 ± 0,000000757 Da
g-factor
0,28 ± 0,0085714285714286
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
203,9 ± 1,3 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

56Ni

Kütle numarası56
nötron numarası28
Bağıl atom kütlesi
55,942127761 ± 0,000000428 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6,075 ± 0,01 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

57Ni

Kütle numarası57
nötron numarası29
Bağıl atom kütlesi
56,939791394 ± 0,000000608 Da
g-factor
-0,53166666666667 ± 0,00093333333333333
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
35,6 ± 0,06 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1938
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

58Ni

Kütle numarası58
nötron numarası30
Bağıl atom kütlesi
57,93534165 ± 0,000000374 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
68,0769 ± 0,019
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1921
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
+ (double β+ decay)

59Ni

Kütle numarası59
nötron numarası31
Bağıl atom kütlesi
58,934345442 ± 0,000000376 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
81 ± 5 ky
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

60Ni

Kütle numarası60
nötron numarası32
Bağıl atom kütlesi
59,930785129 ± 0,000000378 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
26,2231 ± 0,015
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1921
Dönüşümçarpanı+

61Ni

Kütle numarası61
nötron numarası33
Bağıl atom kütlesi
60,931054819 ± 0,000000381 Da
g-factor
doğadaki bolluk
1,1399 ± 0,0013
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,162 ± 0,015
keşif veya buluş tarihi1934
Dönüşümçarpanı-

62Ni

Kütle numarası62
nötron numarası34
Bağıl atom kütlesi
61,928344753 ± 0,000000455 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
3,6345 ± 0,004
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1934
Dönüşümçarpanı+

63Ni

Kütle numarası63
nötron numarası35
Bağıl atom kütlesi
62,929669021 ± 0,000000457 Da
g-factor
0,992 ± 0,01
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
101,2 ± 1,5 y
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

64Ni

Kütle numarası64
nötron numarası36
Bağıl atom kütlesi
63,927966228 ± 0,000000497 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
0,9256 ± 0,0019
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1935
Dönüşümçarpanı+

65Ni

Kütle numarası65
nötron numarası37
Bağıl atom kütlesi
64,930084585 ± 0,000000518 Da
g-factor
0,276 ± 0,024
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,5175 ± 0,0005 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1946
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

66Ni

Kütle numarası66
nötron numarası38
Bağıl atom kütlesi
65,929139333 ± 0,0000015 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
54,6 ± 0,3 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

67Ni

Kütle numarası67
nötron numarası39
Bağıl atom kütlesi
66,931569413 ± 0,0000031 Da
g-factor
1,202 ± 0,01
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
21 ± 1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

68Ni

Kütle numarası68
nötron numarası40
Bağıl atom kütlesi
67,931868787 ± 0,0000032 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
29 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1977
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

69Ni

Kütle numarası69
nötron numarası41
Bağıl atom kütlesi
68,935610267 ± 0,000004 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11,4 ± 0,3 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1984
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

70Ni

Kütle numarası70
nötron numarası42
Bağıl atom kütlesi
69,9364313 ± 0,000002301 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1987
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

71Ni

Kütle numarası71
nötron numarası43
Bağıl atom kütlesi
70,940518962 ± 0,000002401 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,56 ± 0,03 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1987
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

72Ni

Kütle numarası72
nötron numarası44
Bağıl atom kütlesi
71,941785924 ± 0,000002401 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,57 ± 0,05 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1987
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

73Ni

Kütle numarası73
nötron numarası45
Bağıl atom kütlesi
72,946206681 ± 0,000002601 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
840 ± 30 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1987
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

74Ni

Kütle numarası74
nötron numarası46
Bağıl atom kütlesi
73,947718 ± 0,000215 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
507,7 ± 4,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1987
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

75Ni

Kütle numarası75
nötron numarası47
Bağıl atom kütlesi
74,952506 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
331,6 ± 3,2 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1992
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%

76Ni

Kütle numarası76
nötron numarası48
Bağıl atom kütlesi
75,954707 ± 0,000322 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
234,6 ± 2,7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1995
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%

77Ni

Kütle numarası77
nötron numarası49
Bağıl atom kütlesi
76,959903 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
158,9 ± 4,2 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1995
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)

78Ni

Kütle numarası78
nötron numarası50
Bağıl atom kütlesi
77,962555 ± 0,000429 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
122,2 ± 5,1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1995
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

79Ni

Kütle numarası79
nötron numarası51
Bağıl atom kütlesi
78,969769 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
44 ± 8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

80Ni

Kütle numarası80
nötron numarası52
Bağıl atom kütlesi
79,975051 ± 0,000644 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
30 ± 22 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2014
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

81Ni

Kütle numarası81
nötron numarası53
Bağıl atom kütlesi
80,982727 ± 0,000751 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2017
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)

82Ni

Kütle numarası82
nötron numarası54
Bağıl atom kütlesi
81,988492 ± 0,000859 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2017
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
Electrolytic nickel

tarih

kâşifi ya da mucidiAxel Cronstedt
keşif yeriSweden
keşif veya buluş tarihi1751
köken bilimiGerman: kupfernickel (false copper).
telaffuzuNIK-l (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
0,00056 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0,00001 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
1,3 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,008 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6474
2p3.9048
2s7.7874
3d15.4705
3p13.915
3s13.039
4s22.2892