Nobelium

Nobelium (No)

chemický prvek s atomovým číslem 102
Atomové číslo102
Atomová hmotnost259
Nukleonové číslo248
Skupina
Perioda7
Blokf
proton102 p+
neutron146 n0
elektron102 e-
Animated Bohrův model atomu of No (Nobelium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
molární objem
Kovalentní Poloměr
176 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
110 pm
Crystal Radius
124 pm
Van der Waalsův poloměr
246 pm
hustota
9,9 g/cm³

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
Ionizační energie of No (Nobelium)
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
Bohrův model atomu: No (Nobelium)
Valenční elektron2
Lewis structure: No (Nobelium)
elektronová konfigurace[Rn] 5f14 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 7s2
Enhanced Bohrův model atomu of No (Nobelium)
Orbital Diagram of No (Nobelium)
Oxidační číslo2, 3
elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
1 100,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhled
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategorieAktinoidy, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number46
Mendeleev Number40
Pettifor Number35
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
110 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo1S0
space group ()

Izotopy nobelia

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy17
Natural Isotopes0

248No

Nukleonové číslo248
neutronové číslo146
relativní atomová hmotnost
248,086623 ± 0,000241 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2003
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)

249No

Nukleonové číslo249
neutronové číslo147
relativní atomová hmotnost
249,087802 ± 0,0003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
57 ± 12 us
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2003
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

250No

Nukleonové číslo250
neutronové číslo148
relativní atomová hmotnost
250,087565 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,08 ± 0,27 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2003
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

251No

Nukleonové číslo251
neutronové číslo149
relativní atomová hmotnost
251,088942 ± 0,000194 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
800 ± 10 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)83%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)0.3%

252No

Nukleonové číslo252
neutronové číslo150
relativní atomová hmotnost
252,08896607 ± 0,000009975 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,467 ± 0,016 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)67.6%
SF (spontaneous fission)31.3%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.1%

253No

Nukleonové číslo253
neutronové číslo151
relativní atomová hmotnost
253,09056278 ± 0,00000742 Da
g-factor
-0,11777777777778 ± 0,017777777777778
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,57 ± 0,02 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
5,9 ± 1,7
datum objevu1967
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)55%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

254No

Nukleonové číslo254
neutronové číslo152
relativní atomová hmotnost
254,090954211 ± 0,000010367 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
51,2 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1966
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%
SF (spontaneous fission)0.17%

255No

Nukleonové číslo255
neutronové číslo153
relativní atomová hmotnost
255,093196439 ± 0,000015079 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,52 ± 0,18 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)70%
α (α emission)30%

256No

Nukleonové číslo256
neutronové číslo154
relativní atomová hmotnost
256,094281912 ± 0,000008103 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,91 ± 0,05 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1963
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)99.45%
SF (spontaneous fission)0.55%
ϵ (electron capture)

257No

Nukleonové číslo257
neutronové číslo155
relativní atomová hmotnost
257,096884203 ± 0,000006652 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
24,5 ± 0,5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)85%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)15%
SF (spontaneous fission)

258No

Nukleonové číslo258
neutronové číslo156
relativní atomová hmotnost
258,098205 ± 0,000107 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,23 ± 0,12 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1989
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259No

Nukleonové číslo259
neutronové číslo157
relativní atomová hmotnost
259,100998364 ± 0,000006829 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
58 ± 5 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1973
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)75%
ϵ (electron capture)25%
SF (spontaneous fission)10%

260No

Nukleonové číslo260
neutronové číslo158
relativní atomová hmotnost
260,102641 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
106 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1985
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)100%

261No

Nukleonové číslo261
neutronové číslo159
relativní atomová hmotnost
261,105696 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

262No

Nukleonové číslo262
neutronové číslo160
relativní atomová hmotnost
262,107463 ± 0,000387 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1988
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

263No

Nukleonové číslo263
neutronové číslo161
relativní atomová hmotnost
263,110714 ± 0,000526 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

264No

Nukleonové číslo264
neutronové číslo162
relativní atomová hmotnost
264,112734 ± 0,000634 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Electron shell 102 Nobelium

dějiny

objevitel nebo vynálezceNobel Institute for Physics
místo objevu/vynálezuSweden
datum objevu1957
etymologieNamed in honor of Alfred Nobel, who invented dynamite and founded Nobel prize.
výslovnostno-BELL-i-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants