Neptunium

Neptunium (Np)

chemický prvek s atomovým číslem 93
Atomové číslo93
Atomová hmotnost237
Nukleonové číslo219
Skupina
Perioda7
Blokf
proton93 p+
neutron126 n0
elektron93 e-
Animated Bohrův model atomu of Np (Neptunium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
175 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
171 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
110 pm
Crystal Radius
124 pm
Van der Waalsův poloměr
239 pm
hustota
20,2 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Neptunium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
Ionizační energie of Np (Neptunium)
měrné skupenské teplo varu
336 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
9,6 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
464,8 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 22, 9, 2
Bohrův model atomu: Np (Neptunium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Np (Neptunium)
elektronová konfigurace[Rn] 5f4 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f4 6d1 7s2
Enhanced Bohrův model atomu of Np (Neptunium)
Orbital Diagram of Np (Neptunium)
Oxidační číslo2, 3, 4, 5, 6, 7
elektronegativita
1.3
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
917,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledsilvery metallic
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
0,83 MS/m
rezistivita
0,0000012 m Ω
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaOrthorhombická (ORC)
lattice constant
4,72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategorieAktinoidy, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number37
Mendeleev Number22
Pettifor Number44
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
151 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
180
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo6L11/2
space group62 (Pnma)

Izotopy neptunia

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy27
Natural Isotopes0

219Np

Nukleonové číslo219
neutronové číslo126
relativní atomová hmotnost
219,031601865 ± 0,000098732 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
570 ± 450 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2015
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

220Np

Nukleonové číslo220
neutronové číslo127
relativní atomová hmotnost
220,03271628 ± 0,000032977 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
29 ± 11 ns
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu2019
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

221Np

Nukleonové číslo221
neutronové číslo128
relativní atomová hmotnost
221,03211 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

222Np

Nukleonové číslo222
neutronové číslo129
relativní atomová hmotnost
222,033574706 ± 0,000040849 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
480 ± 190 ns
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu2020
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

223Np

Nukleonové číslo223
neutronové číslo130
relativní atomová hmotnost
223,03291334 ± 0,000088956 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,5 ± 0,8 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2017
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

224Np

Nukleonové číslo224
neutronové číslo131
relativní atomová hmotnost
224,03438803 ± 0,000031052 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
48 ± 19 us
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2018
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

225Np

Nukleonové číslo225
neutronové číslo132
relativní atomová hmotnost
225,033943422 ± 0,000098355 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,5 ± 3,5 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

226Np

Nukleonové číslo226
neutronové číslo133
relativní atomová hmotnost
226,035230364 ± 0,000109568 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
35 ± 10 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1990
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

227Np

Nukleonové číslo227
neutronové číslo134
relativní atomová hmotnost
227,034975012 ± 0,000082651 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
510 ± 60 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1990
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

228Np

Nukleonové číslo228
neutronové číslo135
relativní atomová hmotnost
228,036313 ± 0,000108 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
61,4 ± 1,4 s
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)59%
α (α emission)41%
β+ SF (β+-delayed fission)0.012%

229Np

Nukleonové číslo229
neutronové číslo136
relativní atomová hmotnost
229,036287269 ± 0,000108618 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4 ± 0,18 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1968
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)68%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

230Np

Nukleonové číslo230
neutronové číslo137
relativní atomová hmotnost
230,03782806 ± 0,000059051 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,6 ± 0,3 m
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1968
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97%
α (α emission)3%

231Np

Nukleonové číslo231
neutronové číslo138
relativní atomová hmotnost
231,038243598 ± 0,000054916 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
48,8 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98%
α (α emission)2%

232Np

Nukleonové číslo232
neutronové číslo139
relativní atomová hmotnost
232,040107 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14,7 ± 0,3 m
spin5
nuclear quadrupole moment
datum objevu1950
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

233Np

Nukleonové číslo233
neutronové číslo140
relativní atomová hmotnost
233,040739421 ± 0,000054729 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
36,2 ± 0,1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0007%

234Np

Nukleonové číslo234
neutronové číslo141
relativní atomová hmotnost
234,042893245 ± 0,000009014 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,4 ± 0,1 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

235Np

Nukleonové číslo235
neutronové číslo142
relativní atomová hmotnost
235,044061518 ± 0,00000149 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
396,1 ± 1,2 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)99.9974%
α (α emission)0.0026%

236Np

Nukleonové číslo236
neutronové číslo143
relativní atomová hmotnost
236,046568296 ± 0,000054129 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
153 ± 5 ky
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu1949
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)86.3%
β (β decay)13.5%
α (α emission)0.16%

237Np

Nukleonové číslo237
neutronové číslo144
relativní atomová hmotnost
237,04817164 ± 0,000001201 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,144 ± 0,007 My
spin5/2
nuclear quadrupole moment
3,886 ± 0,006
datum objevu1948
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2%
30Mg4%

238Np

Nukleonové číslo238
neutronové číslo145
relativní atomová hmotnost
238,050944603 ± 0,00000122 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,099 ± 0,002 d
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

239Np

Nukleonové číslo239
neutronové číslo146
relativní atomová hmotnost
239,052937538 ± 0,000001406 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,356 ± 0,003 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1940
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

240Np

Nukleonové číslo240
neutronové číslo147
relativní atomová hmotnost
240,056163778 ± 0,000018284 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
61,9 ± 0,2 m
spin5
nuclear quadrupole moment
datum objevu1953
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

241Np

Nukleonové číslo241
neutronové číslo148
relativní atomová hmotnost
241,058309671 ± 0,00010736 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
13,9 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1959
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

242Np

Nukleonové číslo242
neutronové číslo149
relativní atomová hmotnost
242,061639548 ± 0,000214712 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,2 ± 0,2 m
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1979
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

243Np

Nukleonové číslo243
neutronové číslo150
relativní atomová hmotnost
243,064204 ± 0,000034 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,85 ± 0,15 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1979
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

244Np

Nukleonové číslo244
neutronové číslo151
relativní atomová hmotnost
244,067891 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,29 ± 0,16 m
spin7
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

245Np

Nukleonové číslo245
neutronové číslo152
relativní atomová hmotnost
245,070693 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
Neptunium2

dějiny

objevitel nebo vynálezceE.M. McMillan, P.H. Abelson
místo objevu/vynálezuUnited States
datum objevu1940
etymologieNamed for the planet Neptune.
výslovnostnep-TOO-ni-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants