Tlen

Tlen (O)

ósmy pierwiastek chemiczny, o symbolu O
Liczba atomowa8
Masa atomowa15.999
liczba masowa16
Grupa16
Okres2
Blokp
proton8 p+
neutron8 n0
elektron8 e-
Animated Model atomu Bohra of O (Tlen)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
60 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
63 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
135 pm
Crystal Radius
121 pm
promień van der Waalsa
152 pm
gęstość
0,001308 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Tlen0102030405060708090100110120130140150160pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
485,2 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
1,4611135 eV/particle
potencjał jonizacyjny
13,618054 eV/particle
potencjał jonizacyjny of O (Tlen)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
249,229 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 6
Model atomu Bohra: O (Tlen)
elektron walencyjny6
Lewis structure: O (Tlen)
konfiguracja elektronowa[He] 2s2 2p4
1s2 2s2 2p4
Enhanced Model atomu Bohra of O (Tlen)
Orbital Diagram of O (Tlen)
stopień utlenienia-2, -1, 0, 1, 2
elektroujemność
3.44
Electrophilicity Index
2,337978174823841 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaGaz
gaseous state of matterDiatomic
Temperatura wrzenia
90,188 K
Temperatura topnienia
54,36 K
ciśnienie krytyczne
5,043 MPa
Temperatura krytyczna
154,581 K
punkt potrójny
54,3584 K
0,1463 kPa
appearance
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
1,000271
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
0,027 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
29,378 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,918 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty7/5
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,000001335 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,0000000427184 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,00000190772
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyBase Centered Monoclinic (CUB)
Stała sieci krystalicznej
6,83 Å
Lattice Anglesπ/2, 2.313085, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
317,5 m/s
klasyfikowanie
KategoriaNiemetale, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number97
Mendeleev Number99
Pettifor Number101
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
459,6 kJ/mol
Polaryzowalność
5,3 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
15,6 a₀
allotropeDioxygen, Ozone, Tetraoxygen
Przekrój czynny
0,00028
Neutron Mass Absorption
0,000001
liczby kwantowe3P2
grupa przestrzenna12 (C12/m1)

Isotopes of Oxygen

Stabilne izotopy3
Niestabilne izotopy15
Natural Isotopes3
Isotopic Composition1699.76%1699.76%170.04%170.04%180.20%180.20%

11O

liczba masowa11
liczba neutronów3
względna masa atomowa
11,051249828 ± 0,000064453 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
198 ± 12 ys
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2019
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)100%

12O

liczba masowa12
liczba neutronów4
względna masa atomowa
12,034367726 ± 0,000012882 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,9 ± 3,3 zs
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)100%

13O

liczba masowa13
liczba neutronów5
względna masa atomowa
13,024815435 ± 0,000010226 Da
g-factor
0,92613333333333 ± 0,0002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,58 ± 0,05 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,0111 ± 0,0008
data odkrycia1963
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)10.9%

14O

liczba masowa14
liczba neutronów6
względna masa atomowa
14,008596706 ± 0,000000027 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
70,621 ± 0,011 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

15O

liczba masowa15
liczba neutronów7
względna masa atomowa
15,003065636 ± 0,000000526 Da
g-factor
1,43816 ± 0,00024
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
122,266 ± 0,043 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

16O

liczba masowa16
liczba neutronów8
względna masa atomowa
15,99491461926 ± 0,00000000032 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
99,757 ± 0,011
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1919
parzystość+

17O

liczba masowa17
liczba neutronów9
względna masa atomowa
16,99913175595 ± 0,00000000069 Da
g-factor
-0,7574172 ± 0,000004
abundancja naturalna
0,03835 ± 0,00096
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1925
parzystość+

18O

liczba masowa18
liczba neutronów10
względna masa atomowa
17,99915961214 ± 0,00000000069 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,2045 ± 0,0102
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1929
parzystość+

19O

liczba masowa19
liczba neutronów11
względna masa atomowa
19,003577969 ± 0,00000283 Da
g-factor
0,612952 ± 0,000028
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
26,47 ± 0,006 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,00362 ± 0,00013
data odkrycia1936
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

20O

liczba masowa20
liczba neutronów12
względna masa atomowa
20,004075357 ± 0,00000095 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,51 ± 0,05 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1959
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

21O

liczba masowa21
liczba neutronów13
względna masa atomowa
21,008654948 ± 0,000012882 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,42 ± 0,1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

22O

liczba masowa22
liczba neutronów14
względna masa atomowa
22,009965744 ± 0,000061107 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,25 ± 0,09 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%

23O

liczba masowa23
liczba neutronów15
względna masa atomowa
23,015696686 ± 0,000130663 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
97 ± 8 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%

24O

liczba masowa24
liczba neutronów16
względna masa atomowa
24,019861 ± 0,000177 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
77,4 ± 4,5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)43%

25O

liczba masowa25
liczba neutronów17
względna masa atomowa
25,029338919 ± 0,000177225 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,18 ± 0,35 zs
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)100%

26O

liczba masowa26
liczba neutronów18
względna masa atomowa
26,037210155 ± 0,000177081 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,2 ± 3,3 ps
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
2n (2-neutron emission)100%

27O

liczba masowa27
liczba neutronów19
względna masa atomowa
27,047955 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)
2n (2-neutron emission)

28O

liczba masowa28
liczba neutronów20
względna masa atomowa
28,05591 ± 0,00075 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
2n (2-neutron emission)
β (β decay)0%
Liquid oxygen in a beaker 4
8 oxygen (O) Bohr model

historia

odkrywca lub wynalazcaJoseph Priestly, Carl Wilhelm Scheele
miejsce odkryciaEngland/Sweden
data odkrycia1774
etymologiaGreek: oxys and genes, (acid former).
wymowaOK-si-jen (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
461 000 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
857 000 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
61 %
abundancja naturalna (meteoroid)
40 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,9 %
Ilość we Wszechświecie
1 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3421
2p3.5468
2s3.5084