Tlen

Tlen (O)

pierwiastek chemiczny o symbolu O i liczbie atomowej 8
Liczba atomowa8
Masa atomowa15.999
liczba masowa16
Grupa16
Okres2
Blokp
Protony8 p+
Neutrony8 n0
Elektrony8 e-
Animated Model atomu Bohra of O (Tlen)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
60 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
63 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
135 pm
Crystal Radius
121 pm
promień van der Waalsa
152 pm
gęstość
0,001308 g/cm³
energia
proton affinity
485,2 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
1,4611135 eV/particle
potencjał jonizacyjny
13,618054 eV/particle
potencjał jonizacyjny of O (Tlen)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
249,229 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 6
Model atomu Bohra: O (Tlen)
elektron walencyjny6
Lewis structure: O (Tlen)
konfiguracja elektronowa[He] 2s2 2p4
Enhanced Model atomu Bohra of O (Tlen)
Orbital Diagram of O (Tlen)
stopień utlenienia-2, -1, 0, 1, 2
elektroujemność
3.44
Electrophilicity
2,337978174823841 eV/particle
Phases
stan skupieniaGaz
Gas PhaseDiatomic
Temperatura wrzenia
90,188 K
Temperatura topnienia
54,36 K
ciśnienie krytyczne
5,043 MPa
Temperatura krytyczna
154,581 K
punkt potrójny
54,3584 K
0,1463 kPa
Visual
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
1,000271
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
0,027 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
29,378 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,918 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty7/5
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,000001335 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,0000000427184 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,00000190772
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyBase Centered Monoclinic (CUB)
Stała sieci krystalicznej
6,83 Å
Lattice Anglesπ/2, 2.313085, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
317,5 m/s
klasyfikowanie
KategoriaNiemetale, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number97
Mendeleev Number99
Pettifor Number101
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
459,6 kJ/mol
Dipole Polarizability
5,3 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
15,6 a₀
AllotropesDioxygen, Ozone, Tetraoxygen
Przekrój czynny
0,00028
Neutron Mass Absorption
0,000001
liczby kwantowe3P2
grupa przestrzenna12 (C12/m1)

Isotopes of Oxygen

Stabilne izotopy3
Niestabilne izotopy15
Radioactive Isotopes13

11O

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
11,051249828 ± 0,000064453 Da
liczba masowa11
g-factor
czas połowicznego rozpadu
198 ± 12 ys
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2019
parzystość-

11O Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)100%

12O

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
12,034367726 ± 0,000012882 Da
liczba masowa12
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
8,9 ± 3,3 zs
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

12O Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)100%

13O

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
13,024815435 ± 0,000010226 Da
liczba masowa13
g-factor
0,92613333333333 ± 0,0002
czas połowicznego rozpadu
8,58 ± 0,05 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,0111 ± 0,0008
data odkrycia1963
parzystość-

13O Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)10.9%

14O

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
14,008596706 ± 0,000000027 Da
liczba masowa14
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
70,621 ± 0,011 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

14O Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

15O

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
15,003065636 ± 0,000000526 Da
liczba masowa15
g-factor
1,43816 ± 0,00024
czas połowicznego rozpadu
122,266 ± 0,043 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość-

15O Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

16O

abundancja naturalna
99,757 ± 0,011
względna masa atomowa
15,99491461926 ± 0,00000000032 Da
liczba masowa16
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1919
parzystość+

17O

abundancja naturalna
0,03835 ± 0,00096
względna masa atomowa
16,99913175595 ± 0,00000000069 Da
liczba masowa17
g-factor
-0,7574172 ± 0,000004
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1925
parzystość+

18O

abundancja naturalna
0,2045 ± 0,0102
względna masa atomowa
17,99915961214 ± 0,00000000069 Da
liczba masowa18
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1929
parzystość+

19O

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
19,003577969 ± 0,00000283 Da
liczba masowa19
g-factor
0,612952 ± 0,000028
czas połowicznego rozpadu
26,47 ± 0,006 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,00362 ± 0,00013
data odkrycia1936
parzystość+

19O Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

20O

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
20,004075357 ± 0,00000095 Da
liczba masowa20
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
13,51 ± 0,05 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1959
parzystość+

20O Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

21O

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
21,008654948 ± 0,000012882 Da
liczba masowa21
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,42 ± 0,1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość+

21O Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

22O

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
22,009965744 ± 0,000061107 Da
liczba masowa22
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,25 ± 0,09 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość+

22O Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%

23O

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
23,015696686 ± 0,000130663 Da
liczba masowa23
g-factor
czas połowicznego rozpadu
97 ± 8 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

23O Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%

24O

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
24,019861 ± 0,000177 Da
liczba masowa24
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
77,4 ± 4,5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

24O Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)43%

25O

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
25,029338919 ± 0,000177225 Da
liczba masowa25
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,18 ± 0,35 zs
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość+

25O Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)100%

26O

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
26,037210155 ± 0,000177081 Da
liczba masowa26
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
4,2 ± 3,3 ps
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

26O Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
2n (2-neutron emission)100%

27O

abundancja naturalna
względna masa atomowa
27,047955 ± 0,000537 Da
liczba masowa27
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

27O Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

28O

abundancja naturalna
względna masa atomowa
28,05591 ± 0,00075 Da
liczba masowa28
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

28O Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
2n (2-neutron emission)%
β (β decay)0%
Liquid oxygen in a beaker 4
8 oxygen (O) Bohr model

historia

odkrywca lub wynalazcaJoseph Priestly, Carl Wilhelm Scheele
miejsce odkryciaEngland/Sweden
data odkrycia1774
etymologiaGreek: oxys and genes, (acid former).
wymowaOK-si-jen (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
461 000 mg/kg
Abundance in Oceans
857 000 mg/L
Abundance in Human Body
61 %
Abundance in Meteor
40 %
Abundance in Sun
0,9 %
Ilość we Wszechświecie
1 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3421
2p3.5468
2s3.5084