Кисеоник

Кисеоник (O)

хемијски елемент са атомским бројем 8
Атомски број8
Атомска маса15.999
Масени број16
Група16
Периода2
Блокp
протон8 p+
неутрон8 n0
електрон8 e-
Animated Боров модел атома of O (Кисеоник)

Физичко Својство

Атомски Радијус
60 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
63 pm
Metallic Radius
ionic radius
135 pm
Crystal Radius
121 pm
Ван дер Валсов радијус
152 pm
густина
0,001308 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Кисеоник0102030405060708090100110120130140150160pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
485,2 kJ/mol
Афинитет према електрону
1,4611135 eV/particle
енергија јонизације
13,618054 eV/particle
енергија јонизације of O (Кисеоник)
Топлота испаравања
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
249,229 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 6
Боров модел атома: O (Кисеоник)
Валентни електрони6
Lewis structure: O (Кисеоник)
електронска конфигурација[He] 2s2 2p4
1s2 2s2 2p4
Enhanced Боров модел атома of O (Кисеоник)
Orbital Diagram of O (Кисеоник)
оксидациони број-2, -1, 0, 1, 2
електронегативност
3.44
Electrophilicity Index
2,337978174823841 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеГас
gaseous state of matterDiatomic
Температура кључања
90,188 K
Температура топљења
54,36 K
critical pressure
5,043 MPa
critical temperature
154,581 K
тројна тачка
54,3584 K
0,1463 kPa
appearance
боја
Безбојни
appearance
индекс преламања
1,000271
својство материјала
Топлотна проводљивост
0,027 W/(m K)
Termička dilatacija
molar heat capacity
29,378 J/(mol K)
Специфична топлота
0,918 J/(g⋅K)
heat capacity ratio7/5
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,000001335 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,0000000427184 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,00000190772
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураБазноцентрична Моноклинска (CUB)
lattice constant
6,83 Å
Lattice Anglesπ/2, 2.313085, π/2
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
317,5 m/s
класификација
КатегоријаДруги неметали, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number97
Mendeleev Number99
Pettifor Number101
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
459,6 kJ/mol
polarizability
5,3 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
15,6 a₀
allotropeDioxygen, Ozone, Tetraoxygen
neutronski udarni presjek
0,00028
Neutron Mass Absorption
0,000001
квантни број3P2
кристалографска група12 (C12/m1)

Isotopes of Oxygen

Стабилни изотопи3
Нестабилни изотопи15
Natural Isotopes3
Isotopic Composition1699.76%1699.76%170.04%170.04%180.20%180.20%

11O

Масени број11
неутронски број3
атомска тежина
11,051249828 ± 0,000064453 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
198 ± 12 ys
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2019
parity-

начин распадаинтензитет
2p (2-proton emission)100%

12O

Масени број12
неутронски број4
атомска тежина
12,034367726 ± 0,000012882 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,9 ± 3,3 zs
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1978
parity+

начин распадаинтензитет
2p (2-proton emission)100%

13O

Масени број13
неутронски број5
атомска тежина
13,024815435 ± 0,000010226 Da
g-factor
0,92613333333333 ± 0,0002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,58 ± 0,05 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,0111 ± 0,0008
датум открића1963
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)10.9%

14O

Масени број14
неутронски број6
атомска тежина
14,008596706 ± 0,000000027 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
70,621 ± 0,011 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

15O

Масени број15
неутронски број7
атомска тежина
15,003065636 ± 0,000000526 Da
g-factor
1,43816 ± 0,00024
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
122,266 ± 0,043 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1934
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

16O

Масени број16
неутронски број8
атомска тежина
15,99491461926 ± 0,00000000032 Da
g-factor
0
присутност у природи
99,757 ± 0,011
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1919
parity+

17O

Масени број17
неутронски број9
атомска тежина
16,99913175595 ± 0,00000000069 Da
g-factor
-0,7574172 ± 0,000004
присутност у природи
0,03835 ± 0,00096
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1925
parity+

18O

Масени број18
неутронски број10
атомска тежина
17,99915961214 ± 0,00000000069 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,2045 ± 0,0102
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1929
parity+

19O

Масени број19
неутронски број11
атомска тежина
19,003577969 ± 0,00000283 Da
g-factor
0,612952 ± 0,000028
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
26,47 ± 0,006 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,00362 ± 0,00013
датум открића1936
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

20O

Масени број20
неутронски број12
атомска тежина
20,004075357 ± 0,00000095 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13,51 ± 0,05 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1959
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

21O

Масени број21
неутронски број13
атомска тежина
21,008654948 ± 0,000012882 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,42 ± 0,1 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1968
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

22O

Масени број22
неутронски број14
атомска тежина
22,009965744 ± 0,000061107 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,25 ± 0,09 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%

23O

Масени број23
неутронски број15
атомска тежина
23,015696686 ± 0,000130663 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
97 ± 8 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%

24O

Масени број24
неутронски број16
атомска тежина
24,019861 ± 0,000177 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
77,4 ± 4,5 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)43%

25O

Масени број25
неутронски број17
атомска тежина
25,029338919 ± 0,000177225 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,18 ± 0,35 zs
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2008
parity+

начин распадаинтензитет
n (neutron emission)100%

26O

Масени број26
неутронски број18
атомска тежина
26,037210155 ± 0,000177081 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,2 ± 3,3 ps
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2012
parity+

начин распадаинтензитет
2n (2-neutron emission)100%

27O

Масени број27
неутронски број19
атомска тежина
27,047955 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
n (neutron emission)
2n (2-neutron emission)

28O

Масени број28
неутронски број20
атомска тежина
28,05591 ± 0,00075 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
2n (2-neutron emission)
β (β decay)0%
Liquid oxygen in a beaker 4
8 oxygen (O) Bohr model

историја

откриоJoseph Priestly, Carl Wilhelm Scheele
место открићаEngland/Sweden
датум открића1774
етимологијаGreek: oxys and genes, (acid former).
изговорOK-si-jen (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
461.000 mg/kg
присутност у природи (океан)
857.000 mg/L
присутност у природи (људско тело)
61 %
присутност у природи (метеороид)
40 %
присутност у природи (Сунце)
0,9 %
Заступљеност у Космосу
1 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3421
2p3.5468
2s3.5084