Oganesson

Oganesson (Og)

chemický prvek s atomovým číslem 118
Atomové číslo118
Atomová hmotnost294
Nukleonové číslo293
Skupina18
Perioda7
Blokp
proton118 p+
neutron175 n0
elektron118 e-
Animated Bohrův model atomu of Og (Oganesson)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
molární objem
Kovalentní Poloměr
157 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
Crystal Radius
Van der Waalsův poloměr
hustota

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 32, 18, 8
Bohrův model atomu: Og (Oganesson)
Valenční elektron8
Lewis structure: Og (Oganesson)
elektronová konfigurace[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p6
Enhanced Bohrův model atomu of Og (Oganesson)
Orbital Diagram of Og (Oganesson)
Oxidační číslo
elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhled
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategorieVzácné plyny, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number
Mendeleev Number118
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
58 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo1S0
space group ()

Izotopy oganessonu

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy3
Natural Isotopes0

293Og

Nukleonové číslo293
neutronové číslo175
relativní atomová hmotnost
293,213423 ± 0,000761 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

294Og

Nukleonové číslo294
neutronové číslo176
relativní atomová hmotnost
294,213979 ± 0,000594 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
0,7 ± 0,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2004
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

295Og

Nukleonové číslo295
neutronové číslo177
relativní atomová hmotnost
295,216178 ± 0,000703 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
680 ± 540 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2006
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
Electron shell 118 Oganesson
Radial density-energy level graphic for the valence orbital of oganesson
Yuri Oganessian 2017 stamp of Armenia

dějiny

objevitel nebo vynálezceJoint Institute for Nuclear Research
místo objevu/vynálezuRussia
datum objevu2002
etymologieNamed in honor of the scientist Yuri Oganessian.
výslovnost

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants