Ουνουνόκτιο

Ουνουνόκτιο (Og)

element with the atomic number of 118
Ατομικός Αριθμός118
Ατομικό βάρος294
Μαζικός αριθμός293
Ομάδα18
Περίοδος7
Τομέαςp
πρωτόνιο118 p+
νετρόνιο175 n0
ηλεκτρόνιο118 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Og (Ουνουνόκτιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
molar volume
covalent radius
157 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
πυκνότητα

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
ενθαλπία εξάτμισης
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 32, 18, 8
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Og (Ουνουνόκτιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο8
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Og (Ουνουνόκτιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p6
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Og (Ουνουνόκτιο)
Orbital Diagram of Og (Ουνουνόκτιο)
Αριθμός οξείδωσης
Ηλεκτραρνητικότητα
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
Σημείο τήξης
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Colorless
Εμφάνιση
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio
electrical properties
type
ηλεκτρική αγωγιμότητα
Αντιστασιμότητα
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
type
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημα ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΕυγενή Αέρια, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number
Mendeleev Number118
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
58 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Κβαντικός αριθμός1S0
space group ()

Isotopes of Oganesson

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes3
Natural Isotopes0

293Og

Μαζικός αριθμός293
αριθμός νετρονίων175
σχετική ατομική μάζα
293,213423 ± 0,000761 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)

294Og

Μαζικός αριθμός294
αριθμός νετρονίων176
σχετική ατομική μάζα
294,213979 ± 0,000594 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
0,7 ± 0,3 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2004
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

295Og

Μαζικός αριθμός295
αριθμός νετρονίων177
σχετική ατομική μάζα
295,216178 ± 0,000703 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
680 ± 540 ms
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2006
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
Electron shell 118 Oganesson
Radial density-energy level graphic for the valence orbital of oganesson
Yuri Oganessian 2017 stamp of Armenia

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόJoint Institute for Nuclear Research
μέρος ανακάλυψηςRussia
ημερομηνία ανακάλυψης2002
ΕτυμολογίαNamed in honor of the scientist Yuri Oganessian.
pronunciation

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0 %
natural abundance (Ήλιος)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants