Oganesson

Oganesson (Og)

118. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa118
Masa atomowa294
liczba masowa293
Grupa18
Okres7
Blokp
proton118 p+
neutron175 n0
elektron118 e-
Animated Model atomu Bohra of Og (Oganesson)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
157 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 18, 8
Model atomu Bohra: Og (Oganesson)
elektron walencyjny8
Lewis structure: Og (Oganesson)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p6
Enhanced Model atomu Bohra of Og (Oganesson)
Orbital Diagram of Og (Oganesson)
stopień utlenienia
elektroujemność
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaGazy szlachetne, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number
Mendeleev Number118
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
58 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Oganesson

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy3
Natural Isotopes0

293Og

liczba masowa293
liczba neutronów175
względna masa atomowa
293,213423 ± 0,000761 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

294Og

liczba masowa294
liczba neutronów176
względna masa atomowa
294,213979 ± 0,000594 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
0,7 ± 0,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2004
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

295Og

liczba masowa295
liczba neutronów177
względna masa atomowa
295,216178 ± 0,000703 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
680 ± 540 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2006
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
Electron shell 118 Oganesson
Radial density-energy level graphic for the valence orbital of oganesson
Yuri Oganessian 2017 stamp of Armenia

historia

odkrywca lub wynalazcaJoint Institute for Nuclear Research
miejsce odkryciaRussia
data odkrycia2002
etymologiaNamed in honor of the scientist Yuri Oganessian.
wymowa

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants