Oganesson

Oganesson (Og)

118. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa118
Masa atomowa294
liczba masowa293
Grupa18
Okres7
Blokp
Protony118 p+
Neutrony175 n0
Elektrony118 e-
Animated Model atomu Bohra of Og (Oganesson)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
157 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 18, 8
Model atomu Bohra: Og (Oganesson)
elektron walencyjny8
Lewis structure: Og (Oganesson)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6
Enhanced Model atomu Bohra of Og (Oganesson)
Orbital Diagram of Og (Oganesson)
stopień utlenienia
elektroujemność
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaGazy szlachetne, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number
Mendeleev Number118
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
58 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Oganesson

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy3
Radioactive Isotopes3

293Og

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
293,213423 ± 0,000761 Da
liczba masowa293
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

293Og Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

294Og

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
294,213979 ± 0,000594 Da
liczba masowa294
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
0,7 ± 0,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2004
parzystość+

294Og Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

295Og

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
295,216178 ± 0,000703 Da
liczba masowa295
g-factor
czas połowicznego rozpadu
680 ± 540 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2006
parzystość

295Og Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
Electron shell 118 Oganesson
Radial density-energy level graphic for the valence orbital of oganesson
Yuri Oganessian 2017 stamp of Armenia

historia

odkrywca lub wynalazcaJoint Institute for Nuclear Research
miejsce odkryciaRussia
data odkrycia2002
etymologiaNamed in honor of the scientist Yuri Oganessian.
wymowa

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants