Oganesson

Oganesson (Og)

chemický prvok s protónovým číslom 118
Protónové číslo118
Atómová hmotnosť294
Nukleónové číslo293
Skupina18
Perióda7
Orbitálp
protón118 p+
Neutrón175 n0
elektrón118 e-
Animated Bohrov model atómu of Og (Oganesson)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
Mólový objem
Covalent Radius
157 pm
Metallic Radius
iónový polomer
Crystal Radius
Van der Waalsov polomer
density

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 32, 18, 8
Bohrov model atómu: Og (Oganesson)
Valenčný elektrón8
Lewis structure: Og (Oganesson)
electron configuration[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p6
Enhanced Bohrov model atómu of Og (Oganesson)
Orbital Diagram of Og (Oganesson)
Oxidačné číslo
Elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Bezfarebný
podoba
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaVzácne plyny, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number
Mendeleev Number118
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
58 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo1S0
Priestorová grupa ()

Isotopes of Oganesson

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy3
Natural Isotopes0

293Og

Nukleónové číslo293
neutrónové číslo175
Relatívna atómová hmotnosť
293,213423 ± 0,000761 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)

294Og

Nukleónové číslo294
neutrónové číslo176
Relatívna atómová hmotnosť
294,213979 ± 0,000594 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
0,7 ± 0,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2004
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

295Og

Nukleónové číslo295
neutrónové číslo177
Relatívna atómová hmotnosť
295,216178 ± 0,000703 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
680 ± 540 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2006
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
Electron shell 118 Oganesson
Radial density-energy level graphic for the valence orbital of oganesson
Yuri Oganessian 2017 stamp of Armenia

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaJoint Institute for Nuclear Research
miesto nálezuRussia
dátum objavu2002
etymológiaNamed in honor of the scientist Yuri Oganessian.
pronunciation

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants