อะนันนอกเชียม

อะนันนอกเชียม (Og)

element with the atomic number of 118
เลขอะตอม118
มวลอะตอม294
เลขมวล293
หมู่18
คาบ7
บล็อกp
โปรตอน118 p+
นิวตรอน175 n0
อิเล็กตรอน118 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Og (อะนันนอกเชียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
157 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
ความหนาแน่น

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 18, 8
แบบจำลองของบอร์: Og (อะนันนอกเชียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน8
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Og (อะนันนอกเชียม)
electron configuration[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p6
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Og (อะนันนอกเชียม)
Orbital Diagram of Og (อะนันนอกเชียม)
สถานะออกซิเดชัน
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทก๊าซมีตระกูล, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number
Mendeleev Number118
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
58 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number1S0
space group ()

Isotopes of Oganesson

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร3
Natural Isotopes0

293Og

เลขมวล293
เลขนิวตรอน175
น้ำหนักอะตอม
293.213423 ± 0.000761 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)

294Og

เลขมวล294
เลขนิวตรอน176
น้ำหนักอะตอม
294.213979 ± 0.000594 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
0.7 ± 0.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

295Og

เลขมวล295
เลขนิวตรอน177
น้ำหนักอะตอม
295.216178 ± 0.000703 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
680 ± 540 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2006
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
Electron shell 118 Oganesson
Radial density-energy level graphic for the valence orbital of oganesson
Yuri Oganessian 2017 stamp of Armenia

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Joint Institute for Nuclear Research
สถานที่ค้นพบRussia
ถูกค้นพบเมื่อ2002
ศัพทมูลวิทยาNamed in honor of the scientist Yuri Oganessian.
pronunciation

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

alias

 • Og
 • Uuo

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลoganesson
 • ฝรั่งเศสoganesson
 • อังกฤษoganesson
 • สเปนoganesón
 • นอร์เวย์นีนอสก์oganesson
 • เดนมาร์กoganesson
 • สวีเดนoganesson
 • ฟินแลนด์oganesson
 • โปแลนด์oganeson
 • โปรตุเกสoganésson
 • อิตาลีoganesson
 • ดัตช์oganesson
 • เยอรมันOganesson
 • ฮังการีoganeszon
 • เวลส์ununoctiwm
 • เช็กoganesson
 • แอฟริกานส์oganesson
 • อารากอนununoctio
 • อัสตูเรียสoganesón
 • อาหรับأوغانيسون
 • อาเซอร์ไบจานununoktium
 • เบลารุสаганесон
 • บัลแกเรียоганесон
 • บังกลาওগানেসন
 • บอสเนียoganeson
 • คาตาลันoganessó
 • คอร์ซิกาununoctiu
 • ชูวัชунунокти
 • กรีกογκανέσσιο
 • เอสเปรันโตoganesono
 • เอสโตเนียoganessoon
 • บาสก์oganeson
 • เปอร์เซียآن‌ان‌اکتیوم
 • ฟรูลีununoctium
 • ฟริเซียนตะวันตกununoktium
 • ไอริชóganasan
 • กาลิเซียoganesson
 • มานซ์oonoonoctium
 • ฮิบรูאוגאנסון
 • ฮินดีฟิจิununoctium
 • โครเอเชียununoktij
 • อินเตอร์ลิงกัวoganesson
 • อินโดนีเซียoganeson
 • ญี่ปุ่นオガネソン
 • กันนาดาಅನನಾಕ್ಟಿಯಮ್
 • เกาหลี오가네손
 • โกมิунуноктий
 • ละตินununoctium
 • ลักเซมเบิร์กOganesson
 • ลิกูเรียununoctio
 • ลัตเวียoganesons
 • มาซิโดเนียоганесон
 • มาลายาลัมഓഗനെസൺ
 • มารีตะวันตกунуноктий
 • เยอรมันต่ำUnunoctium
 • อ็อกซิตันununòcti
 • เคชวาununoktiyu
 • โรมาเนียoganesson
 • รัสเซียоганесон
 • ซิซิลีununoctiu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียununoktijum
 • สโลวักoganesón
 • สโลวีเนียununoktij
 • เซอร์เบียоганесон
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Ununoctium
 • ทมิฬஒகனிசோன்
 • ตากาล็อกununoctium
 • ตุรกีoganesson
 • อุยกูร์ئۇنۇنئوكتىي
 • ยูเครนоганесон
 • เวปส์ununoktii
 • เวียดนามoganesson
 • วาเรย์ununoctyo
 • คัลมืยค์унуноктиум
 • โยรูบาununoctium
 • จีน
 • โปรตุเกส (บราซิล)oganessônio
 • อังกฤษ (แคนาดา)oganesson
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)oganesson
 • เยอรมันสวิสUnunoctium
 • กวางตุ้ง
 • อัมฮาราኦጋነሦን
 • เซบูununoctium
 • เคิร์ดตอนกลางئوونوونۆکتیۆم
 • จีน (ตัวย่อ)(气奥)
 • ตาตาร์оганессон
 • มาเลย์ununoktium
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)аганэсон
 • คาซัคунуноктий
 • โซมาลีununoktiyaam
 • แอลเบเนียununoctiumi
 • จีน (จีน)(气奥)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)(气奧)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อาโรมาเนียununoctiu
 • เนปาลउनुनक्टियम
 • แฟโรoganesson
 • มอลตาununottju
 • ฮินดีओगेनोसॉन
 • จีนกั้นOg
 • สกอตส์oganesson
 • เตลูกูఉనున్‌ఆక్టియం
 • เวเนโต้ununoctio
 • มราฐีअनुनॉक्टियम
 • จอร์เจียუნუნოქტიუმი
 • เกลิกสกอตununoctium
 • ลิมเบิร์กoganesson
 • อุซเบกununoktiy
 • อูรดูاوگانیسن
 • ซาร์เดญาoganesson
 • อาร์เมเนียօգանեսոն
 • ลิทัวเนียoganesonas
 • จีนคลาสสิก
 • จีนแคะoganesson
 • cdooganesson
 • kbpɔganɛsɔŋ
 • จีนมินหนานoganesson
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาoganeson
 • ฟริเซียนเหนือoganessoon
 • โภชปุรีओगानेस्सन
 • ไอซ์แลนด์oganesson
 • มองโกเลียоганесон
 • ทาจิกоганессон
 • จีนอู๋
 • พม่าအိုဂန်နက်ဆွန်
 • มีนังกาเบาoganeson
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์اوجانيسون
 • พัชโตاوگانسون
 • คอร์นิชOganesson
 • เบรตันOganesson
 • ซาคาОганесон
 • บาหลีOganésson