อะนันนอกเชียม

อะนันนอกเชียม (Og)

element with the atomic number of 118
เลขอะตอม118
มวลอะตอม294
เลขมวล293
หมู่18
คาบ7
บล็อกp
โปรตอน118 p+
นิวตรอน175 n0
Electrons118 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Og (อะนันนอกเชียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
157 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
ความหนาแน่น
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 18, 8
แบบจำลองของบอร์: Og (อะนันนอกเชียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน8
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Og (อะนันนอกเชียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Og (อะนันนอกเชียม)
Orbital Diagram of Og (อะนันนอกเชียม)
สถานะออกซิเดชัน
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทก๊าซมีตระกูล, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number
Mendeleev Number118
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
58 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number1S0
space group ()

Isotopes of Oganesson

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร3
Radioactive Isotopes3

293Og

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
293.213423 ± 0.000761 Da
เลขมวล293
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

293Og Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

294Og

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
294.213979 ± 0.000594 Da
เลขมวล294
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
0.7 ± 0.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity+

294Og Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

295Og

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
295.216178 ± 0.000703 Da
เลขมวล295
g-factor
ครึ่งชีวิต
680 ± 540 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2006
parity

295Og Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
Electron shell 118 Oganesson
Radial density-energy level graphic for the valence orbital of oganesson
Yuri Oganessian 2017 stamp of Armenia

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Joint Institute for Nuclear Research
สถานที่ค้นพบRussia
ถูกค้นพบเมื่อ2002
ศัพทมูลวิทยาNamed in honor of the scientist Yuri Oganessian.
pronunciation

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants