Ununoktiyum

Ununoktiyum (Og)

atom numarası 118 olan yapay bir element
Atom numarası118
Atom ağırlığı294
Kütle numarası293
Grup18
Periyot7
Blokp
proton118 p+
nötron175 n0
elektron118 e-
Animated Bohr modeli of Og (Ununoktiyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
molar volume
Kovalent Yarıçapı
157 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
yoğunluk

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
Buharlaşma ısısı
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 32, 18, 8
Bohr modeli: Og (Ununoktiyum)
Değerlik elektron8
Lewis yapısı: Og (Ununoktiyum)
electron configuration[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p6
Enhanced Bohr modeli of Og (Ununoktiyum)
Orbital Diagram of Og (Ununoktiyum)
Yükseltgenme seviyesi
Elektronegatiflik
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
Ergime noktası
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Renksiz
appearance
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
molar ısı kapasitesi
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı
electrical properties
type
Elektriksel iletkenlik
Özdirenç
Süperiletken
mıknatıslık
type
Manyetik alınganlık (Mass)
Manyetik alınganlık (Molar)
Manyetik alınganlık (Volume)
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısı ()
Kafes sabiti
Lattice Angles
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriSoygaz, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number
Mendeleev Number118
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasısynthetic

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
58 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
Neutron Mass Absorption
Kuantum sayısı1S0
Uzay grubu ()

Oganeson izotopları

Kararlı izotoplar0
Kararsız izotoplar3
Natural Isotopes0

293Og

Kütle numarası293
nötron numarası175
Bağıl atom kütlesi
293,213423 ± 0,000761 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)

294Og

Kütle numarası294
nötron numarası176
Bağıl atom kütlesi
294,213979 ± 0,000594 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
0,7 ± 0,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

295Og

Kütle numarası295
nötron numarası177
Bağıl atom kütlesi
295,216178 ± 0,000703 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
680 ± 540 ms
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2006
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
Electron shell 118 Oganesson
Radial density-energy level graphic for the valence orbital of oganesson
Yuri Oganessian 2017 stamp of Armenia

tarih

kâşifi ya da mucidiJoint Institute for Nuclear Research
keşif yeriRussia
keşif veya buluş tarihi2002
köken bilimiNamed in honor of the scientist Yuri Oganessian.
telaffuzu

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0 %

Nuclear Screening Constants